Lars Holger Holm – The Owls of Afrasiab

Okategoriserade

Konstantinopels fall 1453 var ett både mentalt och geopolitiskt trauma för Europa. Det är samtidigt symptomatiskt att de flesta européer idag känner mindre till de östkristnas utdragna och heroiska kamp för sin existens än de blodtörstiga korsfararnas övergrepp mot det heliga landets muslimer och judar. Man kan härav frestas anta att några övergrepp inte ägde rum i samband med Konstantinopels fall, så var dock inte fallet utan denna selektiva historieskrivning/historielöshet får snarare betraktas som ett exempel på den dominerande etnomasochistiska diskursen, av Paul Gottfried effektivt summerad som the politics of guilt.

Ur detta perspektiv fyller Lars Holger Holms bok The Owls of Afrasiab en viktig funktion. Initierat skildrar den den heliga stadens invånare, ritualer och tro, liksom de interna konflikter av både etnisk och religiös art som kom att försvaga henne under hennes sista strid. Holger Holm har samtidigt gjort en omfattande research och utnyttjat sin empatiska och kreativa ådra för att ge liv åt de individer som spelade en central roll under hennes sista månader. Kejsar Konstantin framstår som en tragisk hjälte, som växer under det ödesdigra skeendet. Han tvingas uppleva hur både allierade och Gud själv tycks överge honom, men när allt är förlorat och turkarna strömmar in i staden sliter han av sig sin kejserliga regalia och slungar sig in i sin sista strid. Så faller han som en hjälte och förnekar samtidigt sultanen nöjet att finna hans lik. Så har han också blivit en mytisk gestalt i Grekland, marmorkejsaren som in i modern tid ansetts vänta på den dag då grekerna kunde kasta av sig det ottomanska oket.

Den unge sultan Mehmet framstår som en obehaglig representant för den orientaliska despotin, samtidigt svag för unga gossar och tortyr och intelligent och obalanserad. Hans seger blir dock av pyrrhisk art, staden var inte alls så rik som han trott och hans erövring tvingade den kristna världen att söka sig västerut, över Atlanten.

I centrum för handlingen står en kärlekshistoria, mellan en förrymd turkisk prinsessa och den genuesiske aristokrat som bistod kejsaren under belägringen. Kärleken mellan Hadije och Giustiniani fyller en viktig funktion i det ödesdigra skeendet, men kan samtidigt upplevas som romanens svagaste länk.

OoA

Ockult historia

Dess starkaste länk är den ockulta historia Holger Holm i dubbel bemärkelse skriver. Å ena sidan var underverk och profetior en naturlig del av tidsandan, som på ett högst reellt sätt påverkade stadens öde. Sådana underverk och järtecken var också flitigt förekommande under hennes sista tid. Denna aspekt fångar Holger Holm, genom huvudpersonernas drömmar, tolkningar, och kontakter med siare. Detta var den era då tarotkorten nådde Italien, och de vävs på ett fascinerande vis in i handlingen. Å andra sidan gör romanen en tolkning av de ockulta, fördolda, skeenden som ledde till stadens fall. Här ges en förklaring till varför hon övergavs av de italienska stadsstaterna, de teologiska manövrerna för att förlika katolsk och ortodox kristendom och det hätska motståndet mot detta, liksom intriger och förräderi som avgjorde utgången av belägringen. Romanen utgår från att denna utgång inte var militärt predeterminerad, utan att kejsaren skulle ha kunnat försvara staden framgångsrikt om han inte förråtts och svikits av de sina.

Denna aspekt av ockult historia bidrar till att göra The Owls of Afrasiab till ett spännande litterärt verk. Personbeskrivningarna är skickligt utförda, särskilt den tragiske kejsaren framstår som en levande person vars öde engagerar. Det fyller också en rent pedagogisk och metapolitisk funktion att följa den heliga stadens sista månader, då det är ett stycke europeisk historia som inte passar in i den dominerande diskursens dualismer och därför normalt förbigås med tystnad. Men framförallt är det en bra bok, som rekommenderas.

The Owls of Afrasiab finns bland annat att införskaffa här: Arktos Förlag

Mer Holger Holm:

Lars Holger Holm – Provinsen
Lars Holger Holm/Tillsammans är vi svaga
Solguru – Intervju med Lars Holger Holm
Gästkrönikor – Lars Holger Holm
Gudomlig Komedi – Helvetets förgård
Lars Holger Holm – Örnen landar
Tidningen Kulturen – Provinsen