Theodor Kittelsen

Okategoriserade

Det skandinaviska folklynnet har ofta uttryckts av konstnärer och författare, en av dessa är den norske konstnären Theodor Kittelsen (1857-1914). Kittelsen föddes i ett borgerligt hem, men vid ung ålder blev han faderlös och familjens ekonomiska situation blev då mindre trygg. Ekonomiska bekymmer kom att förfölja honom hela livet. Den unge Kittelsens begåvning ledde dock till att pengar samlades in för att han skulle kunna gå i konstskola.

Dansanta björnar

Kittelsen utmärker sig bland annat genom sina skildringar av den nordiska naturen, och av de djur och naturväsen som har den som sitt hem. Hans målningar av troll, Näcken, draugen och andra väsen är goda exempel, och gränsen mellan djur och människa är ganska flytande i många av hans bilder av antropomorfa/människoliknande djur.

Bäckahästen

Kittelsens skildringar av digerdöden, Svartedauen, skapar en mörk och ödesdiger atmosfär med små medel, och har därför kommit att bli populära som illustrationer för de black metal-band som också kan spåra sina rötter till Norge.

Svartedauen

Mer Kittelsen

Kraftig katt

Relaterat:

Jenny Nyström

John Bauer

Ewiges Europa

Kvitebjörn