Länktips – Det fria ordet

Okategoriserade

Det svenska debattklimatet har med tiden kommit att bli alltmer inskränkt. Detta yttrar sig bland annat genom att även den såkallade högern anammat stora delar av kulturmarxisternas världsåskådning och exkluderande behandling av alla som inte delar den. Man kan här ana en latent konflikt mellan mer liberala och mer socialistiska sentiment, bland annat i synen på USA och Israel/Palestina. I praktiken är det i nuläget den mer liberala sidan som här befinner sig på offensiven, vilket märktes bland annat när Aftonbladet med flera tvingades ta avstånd från den islamistiske skriftställaren Mohamed Omar efter att hans kritik av Israel passerat de uppsatta gränserna. Det krävdes ingen särskilt livlig fantasi för att exempelvis i Aftonbladetredaktören Åsa Linderborgs kommentarer till det läsa in en underton av beklagande, men eftersom hon inte kontrollerar diskursen hade hon inget val.

Omar och hans krets har dock inte passiviserats av etablissemangets exklusion, utan tycks tvärtom ha blivit både mer talrik och mer aktiv. Det senaste tecknet på denna vitalitet är internetportalen Fria ordet. Projektet presenteras på följande vis:

De stora, kontroversiella frågorna skulle genomlysas och granskas. Israel: har inte denna stat sedan länge förlorat sitt existensberättigande? Kriget mot terrorismen: hur mycket är sant och hur mycket är falskt? Attackerna mot World Trade Center den 11 september 2001: kan man lita på den officiella förklaringen? Kapitalismen med dess skenande ränta: finns det verkligen inte andra lösningar? Miljökrisen: vilka är dess metafysiska orsaker? Freudianismen: vilken plats har egentligen de sexuella drifterna i människans själsliv? Darwinismen: bör vi kanske tala om devolution i stället för evolution?

Fria ordet

De islamiska kritikerna startade bloggar, studerade och utbytte idéer. Så tänkte vi: varför inte samla alla skribenter under ett tak? Det är vad vi har gjort. Resultatet heter Fria ordet.

Portalen innehåller artiklar av bland annat Markus Andersson, Lasse Wilhelmson och Mohammad Khalil. Nämnas bör också Ibrahim al-Brefts geopolitiska analyser av protesterna i Syrien och kriget i Libyen.

Även undertecknad har bidragit med en artikel om den amerikanske politikern Ron Paul, hans inrikes-, utrikes och penningpolitik, och inte minst de geopolitiska följderna för både Europa och Mellanöstern om hans vision av republik istället för imperium kom att påverka amerikansk politik (artikeln återfinns här: Ron Paul – The Revolution).

Fria ordet återfinns här: Fria ordet