A. Paul Weber

Okategoriserade

Den tyske konstnären A. Paul Weber är idag kanske mest känd för att ha illustrerat Ernst Niekischs anti-hitleristiska skrift Hitler – ein Deutsches Verhängnis från 1932. Samarbetet med Niekisch renderade honom några månader i koncentrationsläger, men utgör samtidigt bara en begränsad del av hans rika produktion.

Weber (1893-1980) var i ungdomen aktiv i Wandervogel, en bred ungdomsrörelse som sökte odla känslan för hemlandet och naturen genom vandringar i den tyska landsbygden. Det var en på många vis intressant rörelse, med starka band till en anti-materialistisk romantik och den närmast identitära Völkischrörelsen. Från tiden som wandervogel kom Weber att tillhöra kretsen kring Ernst Niekisch. Niekisch har kallats nationalbolsjevik, och försökte förena kampen för arbetarklassen med en tysk nationalism. Han var en av Hitlers motståndare, och flera av Webers illustrationer från denna era fokuserar på motståndet mot totalitarism och militarism. Samtidigt hade han i flera bilder kritiserat den brittiska imperialismen, dessa användes av Tredje riket när världskriget kom att inkludera London som en huvudfiende.

WW

DV

Efter Världskriget kom Weber att fortsätta sitt samhällskritiska värv, bland annat genom uttrycksfulla djurbilder som för tankarna till Aesopos fabler. Hans bilder från denna tid behandlar bland annat konflikten mellan Öst och Väst, konsumtionssamhället, och miljöförstöringen. Användandet av just djur i dessa bilder bidrar ofta till en distans som skänker klarhet och perspektiv.

Weber

1973 grundades ett museum tillägnat Webers verk, detta museum finns också på internet. Man finner där bland annat en presentation av Weber och muséet på danska, liksom en samling av hans verk. För den som är intresserad av samhällskritik som inte kommer från vänster är muséet väl värt ett besök, det innehåller bland annat bilder av den ekologiska krisen, porträtt av Ernst Jünger, vackra naturskildringar, mer existentiella verk om sådant som död och undergång, och några av Webers återkommande teman som djur och clowner.

Det virtuella Weber-muséet finner vi här: Weber-Museum

Reinecke

Shark

APW

Boerkriget