Lästips: Kriget mot internet

Okategoriserade

På flera fronter trängs för närvarande det fria internet tillbaka, genom vad som tycks vara samordnade aktioner från både stat och kapital. Fildelning, som de facto är att betrakta som en sedvanerätt, angrips genom Ipred-lagstiftning och åtal mot Pirate Bay, samtidigt som FRA, Acta och den föreslagna Telekomlagstiftningen är andra tecken på samma utveckling. Om detta finns idag en intressant artikel att läsa i DN, betitlad ”En krigsförklaring mot internet”, som placerar dessa olika lagar och åtal i ett större sammanhang.

Manuel De Landa och kampen mot det självreglerande internet

I had said in the beginning that we are at a threshold now where anti-market forces are about to enter big-time into the Internet. The question is whether the all the grass-roots parts of the Internet will thrive on it, whether the mostly grass-roots network of bulletin boards or whether the different European parts of the Internet are robust enough, are strong enough to resist the attack. I do not believe that because Microsoft is extremely powerful necessarily means that it will win the war. It certainly has more chances of winning it than any one of us has, but the question is whether those areas of the Internet which were of grass-roots origins will be able to stay there and sustain the spontaneity and originality of the Net. And whether Microsoft Network will simply become kind of a fancy neighborhood like America On-Line, where they have doors to the Internet but are not really owning the Internet.

– De Landa, intervju

En viktig samhällsteoretiker som analyserat kampen mellan det fria internet och dess belackare är mexikanske Manuel De Landa. De Landa skiljer mellan självreglerande system, ”marknader”, å ena sidan, och det han kallar ”anti-marknader” å den andra. Ett självreglerande system består av ett stort antal små aktörer, det kan vara småbönder och det kan vara surfande fildelare. En anti-marknad består istället av ett fåtal stora aktörer, som tillsammans kan kontrollera ett system. Det är med stor sannolikhet detta vi nu ser hända internet, där större aktörer (lobbyorganisationer, vissa företag, stater) tillsammans tar kontroll över den mer anarkiska ordning internet länge varit. Vad De Landa förutser är dock även att detta inte kommer att ske utan motstånd. Detta motstånd är av naturliga skäl viktigt även för systemkritiker, eftersom ett fritt internet ger bättre förutsättningar för systemkritik.

Relaterad läsning:

De Landa – Marknader och antimarknader

Lästips: Copyriot och Ipred

Wodinaz – Cypherpunkrörelsen