Lästips: Traditionalistic Asatru

Okategoriserade

En av de mest värdefulla resurserna på internet är Gangleri.nl. Som namnet antyder ligger tonvikten på nordeuropeisk hedendom, men Gangleri har också bjudit på artiklar om så tillsynes skilda ämnen som kristna kabbalister och musikgenren martial industrial. Inte minst intressant för studenten av indo-europeana är de återkommande inläggen om Georges Dumezil, som artikeln om Heimdall och suveränitetsgudarna Tyr och Oden. Ofta har Gangleri också recenserat skrifter, både svåråtkomliga som Der Germanische Schicksalsglaube av Walther Gehl och mer lättillgängliga som de Benoists On Being a Pagan.

Traditionalistic Asatru

En intressant artikel i sammanhanget är den korta studien av de holländska historikerna Jan de Vries och Frans Farwerck, och deras beskrivning av det nordeuropeiska arvet och hur det överlevt in i modern tid. Särskilt Farweck tycks ha drivit tesen att de tidiga frimurarna, och en del liknande grupper, förde vidare spår av en inhemsk invigningstradition. I vår tid har frimureriet till stor del kommit att tas över av direkt anti-europeiska grupper, men historiskt kan man hitta sådana intressanta gestalter som Albert Pike som både skrev om Lectures of the Arya och enligt obekräftade rykten var en av grundarna till amerikanska Ku Klux Klan (samt satanist, illuminat, och mycket annat).

En intressant artikel för nordeuropeiska hedningar är det oavsett vilket, en av flera på den resurs som är Gangleri.nl.

Audhumbla