NiN – Every day is exactly the same

Okategoriserade

Den engelske anarken Troy Southgate har gjort det till något av sitt signum att recensera noise. De bistra herrarna bakom webblogg Oskorei har inte en musiksmak som är fullt lika avantgardistisk, och dagens inlägg kommer därför att utgöras av en musikvideo med Trent Reznors Nine Inch Nails, närmare bestämt Every Day is Exactly the Same.

Som titeln antyder är det ett litet koncentrat av livet i det senmoderna samhället, med dess livlösa, konstgjorda och repetitiva vardag. Musiken i sig är enformig, med en syntetisk ljudbild under vilken mänskliga känslor i form av ångest och förtvivlan döljer sig och gradvis kommer upp till ytan. Även texten följer det repetitiva temat, med ett inslag av social kontroll som närmar sig det totalitära, och där det är svårt att veta om texten skrivits av en kontorsslav eller en mentalpatient. Frågan är också hur stor skillnaden egentligen är. Kort sagt något av en pärla, även om Reznor inte erbjuder några lösningar utan bara beskriver hur det senmoderna livet kan te sig.

With Teeth

I believe I can see the future
Cause I repeat the same routine
I think I used to have a purpose
But then again
That might have been a dream
I think I used to have a voice
Now I never make a sound
I just do what I’ve been told
I really don’t want them to come around

Oh, no

Every day is exactly the same
Every day is exactly the same
There is no love here and there is no pain
Every day is exactly the same

I can feel their eyes are watching
In case I lose myself again
Sometimes I think I’m happy here
Sometimes, yet I still pretend
I can’t remember how this got started
But I can tell you exactly how it will end

I’m writing on a little piece of paper
I’m hoping someday you might find
Well I’ll hide it behind something
They won’t look behind
I’m still inside here
A little bit comes bleeding through
I wish this could have been any other way
But I just don’t know, I don’t know what else I can do

Nine Inch Nails – Every Day is Exactly the Same