Identitär bildkonst

Bildkonst, Identitarism

När man studerar de franska identitärerna slås man tidigt av hur vacker, originell och effektiv deras bildkonst är. Bildspråket ger ett fräscht intryck, utan att ge avkall på radikalitet eller budskap. Samtidigt positionerar man sig ofta nära de teman och debatter som dominerar i övriga samhället, vilket innebär att man inte medvetet låter sig hamna i sekterismens ghettotillvaro. Det finns alltså mycket inspiration att hämta hos dessa identitärer, och hos den Nya Högern i stort, och dagens inlägg kommer därför att ägnas en genomgång av några av de teman som de använder sig av.

Anti-vit rasism
De franska identitärerna lägger en del energi på det fenomen som vi i Sverige känner under namn som omvänd rasism och svenskfientlighet, alltså den rasism som ursprungsbefolkningen drabbas av. I Frankrike är den värre än i Sverige, vilket bland annat yttrat sig i att (etniskt franska) vänsterstudenter som åker in till stadskärnan för att demonstrera inte sällan får sällskap av invandrargäng som ägnar sig åt att misshandla, råna och förnedra dem. Identitärerna stjäl här inte sällan de ”vanliga” anti-rasisternas slagord och symbolik rakt av, men ställer budskapet på huvudet genom att vända på det hela.

Stoppa den antivita rasismen

Anti-racailles

Reconquista
Vilken liberal som helst kan egentligen verka mot anti-vit rasism, eller ta på sig en offerroll, och identitärerna för därför ofta in frågan om återtagandet av det egna landet. De har gett detta återtagande namnet Reconquista, efter spanjorernas och portugisernas återerövring av sina hemländer efter morernas ockupation. Överhuvudtaget är de bra på att mynta slagkraftiga begrepp som fångar essensen i deras vision och världsbild, utan att ge omedelbara associationer till negativt laddade företeelser.

Fraction Reconquista

Reconquista

Reconq

Lokalpatriotism
Frankrike är en nation som består av flera regioner med starka identiteter. Identitärerna kombinerar inte sällan en känsla för nationens öde som helhet med en stark stolthet för den egna regionen, och detta kommer till uttryck även i deras bildspråk. Återigen är det ett fokus som man inte förknippar med negativt laddad nationalism, och som de flesta kan skriva under på.

Jakobinism är namnet på flera centralistiska ideologier i Frankrike

Elsass

Identitärer från Lille önskar God Jul

Historisk förankring
Särskilt kretsen kring GRECE, Terre et Peuple och liknande grupper har utvecklat ett bildspråk som använder sig av teman och symbolik från vår långa historia, och som både blir mycket vacker och mycket effektiv.

Metapo

Nouvelle Ecole

Elements

Djur
Ett intressant fenomen är också den rika förekomsten av djur i identitärernas bildspråk, om man jämför med de flesta andra etniska rörelser. Detta är ju inget ologiskt med tanke på att våra förfäder gav olika djur en central plats i sin världsåskådning, men det är ändå ett välkommet inslag.

Janus

Bloc Identitaires maskot, vildsvinet

http://storage.canalblog.com/63/22/66296/9039734.gif

Den hugade kan själva söka på bilder på google.com, med söktermer som ”identitaire” eller ”nouvelle droite”, eller besöka de olika identitära hemsidorna (återigen ger en google-sökning på ordet ”identitaire” bra resultat, några mer centrala sidor finns också listade på länklistan på webblogg Oskorei).