Identitär spiksoppa i SD-kuriren

Aktuellt, Åsiktskorridoren, Debatt, Metapolitik, Motpol, Rekommenderat, Sverigedemokraterna

Den som accepterar fiendens vokabulär, ger upp utan att veta om det.” –Nicolás Gómez Dávila

Mattias Karlsson har fått ihop en ny fantasifull skrivelse där han berör Motpol. Men trots flitigt bruk av guilt-by-association håller Karlssons jakt på belastande kopplingar inte ens för en ytlig granskning, visar Motpols kartläggning.

Texten tycks bottna i en osäkerhet gällande det interna stödet för de omstridda och svagt underbyggda uteslutningar som ska klubbas igenom på morgondagens partistyrelsemöte. Mattias verkar därför vilja nå ut med en sista-minuten-kommuniké avsedd att skrämma upp medlemmarna inför ett påstått ”externt hot”, för att säkerställa att de röstar rätt, alternativt inte knorrar alltför mycket när de kontroversiella uteslutningarna klubbas igenom.

Texten går ut på att genom en väldigt luddig guilt-by-association-kedja ”bevisa” att SDU i själva verket styrs av Motpol/identitärer/”neofascister”. Flera av de påståenden Mattias tar upp, har redan behandlats i debatter på facebook mellan mig och honom, debatter som alltid slutat med att Mattias lämnat diskussionen när han antingen motbevisats eller ombetts att lägga fram bevis för sina kontroversiella beskyllningar. Likväl dyker flera av samma påståenden upp på nytt i SD-kurirens text. Därför känner jag mig nödgad att än en gång bemöta dessa beskyllningar punktvis.

1) ”LEDANDE IDENTITÄRER.” Inledningsvis presenteras ett citat av den presumtivt ”ledande identitären Lennart Berg”. Lennart är dock varken ”ledande” eller har någonsin betecknat sig som ”identitär”, utan däremot en före detta motpolskribent som sedan flera år tillbaka lagt allt politiskt engagemang på hyllan. Citatet – vars härkomst Karlsson inte tycker det är relevant att avslöja – har cirka tio år på nacken och är hämtat från en manual för nyhetsskribenter för den sedan drygt sju år tillbaka nedlagda nyhetstidningen Folkets Nyheter. Citatet innehåller en beskrivning om hur nyhetsartiklar bör vinklas, och hur man hellre bör vinkla genom urvalet av nyheter än genom formuleringar, det vill säga en helt okontroversiell beskrivning av hur, med största sannolikhet, samtliga journalister i Sverige arbetar.

2) ”IDENTITÄRER ÄGER FRIA TIDER.” Karlsson går sedan snabbt vidare och försöker bevisa hur ”identitärer äger Fria Tider” genom exemplet Tobias Ridderstråle. Även här består ”bevisföringen” av vilda spekulationer. Det stämmer att Tobias Ridderstråle är delägare i Fria Tider, det stämmer även att Tobias Ridderstråle varit delägare i bokförlaget Arktos – ett innehav han dock avyttrade i samband med att han engagerade sig i Fria Tider. Det stämmer däremot inte att Tobias är eller någonsin har varit ”identitär” – han var under tiden han arbetade med oss i själva verket en av begreppets skarpaste kritiker, och har aldrig betecknat sig som något annat än konservativ, i den mån han funnit det lämpligt att beteckna sig som något alls.

3) ”IDENTITÄRER SKRIVER FRIA TIDER.” Här börjar Mattias Karlssons överdrifter och fantasier ta oanade proportioner. Han hävdar att Motpols Charlotta Johansson är en av Fria Tiders ”redaktionsmedlemmar”, mot bakgrund av att hon skrivit två (2) gästkrönikor. Två ytterligare motpolskribenter beskylls för samma sak. Mattias Karlsson begriper naturligtvis skillnaden mellan gästskribenter och redaktionsmedlemmar. I annat fall ingår han ju själv i Motpols redaktion, i egenskap av författare till den här texten under pseudonymen Anders Lundgren.

4) PAUL GOTTFRIED SOM IDENTITÄR. Stycket om professor Gottfried visar med pinsam tydlighet att den person som skrivit texten överhuvudtaget inte bör skriva texter. Kopplingen här är att såväl Motpol som Fria Tider översatt och publicerat artiklar av Gottfried (något som förvisso hundratals andra nättidningar världen över också gjort). Det nämns även att bokförlaget Arktos givit ut Gottfrieds senaste bok. För en gångs skull stämmer de flesta påståenden – dock inte att Gottfried skulle tillhöra någon imaginär ”identitär” rörelse. Han är paleokonservativ och ingenting annat.

5) SCRUTON-KOPPLINGEN. Man skulle förövrigt, med samma logik, kunna hävda att Sverigedemokraternas husorgan Samtiden och Mattias Karlsson har starka kopplingar till Motpol och Arktos även de, då Arktos är i färd med att ge ut den senaste publikationen från Roger Scruton – en tänkare som publicerats i Samtiden och enligt Mattias Karlsson är hans främsta ideologiska inspirationskälla. Scrutons idéer lär även till betydande del influerat sverigedemokraternas ideologiska program. Med Karlssons breda, diffusa och flexibla definition av ”neofascism” kombinerat med hans långsökta guilt-by-association-kedjor kan man på exakt samma sätt göra gällande att Sverigedemokraterna är såväl ”identitärer” som ”neofascister”.

6) ”DEN IDENTITÄRA RÖRELSEN”. Resonemanget om en ”identitär rörelse” som försöker infiltrera och ta över SD baseras på en fantasifull konspirationsteori lanserad av grundaren till AFA, vilken jag redan bemött i tre artiklar – i Aftonbladet, Nyheter Idag och här på Motpol.

Avslutningsvis kan sägas att kopplingarna mellan Fria Tider och Motpol är extremt begränsade – beståendes huvudsakligen av recensionsförfrågningar eller enstaka erbjudanden om gästkrönikor, det vill säga exakt samma koppling vi har till i stort sett samtliga ”alternativa medier” i Sverige, Europa och USA.

Att döma av Mattias Karlssons ”bevis” i SD-kurirens artikel, och Widar Nords svar, verkar kopplingarna mellan SDU och Fria Tider vara ännu mer begränsade.

Det uppenbart desperata försöket att göra gällande att en fiktiv ”identitär rörelse”, via Fria Tider, ”styr SDU” hör hemma i skönlitteraturens värld och inte i en seriös politisk diskussion. Mattias Karlsson försöker helt enkelt att koka soppa på en spik, på ett sätt som skulle få självaste Arnstad att bli generad.