Politiktest

Okategoriserade

Vid det här laget torde det stå klart för ett växande antal människor att konflikten mellan ”höger” och ”vänster” i Europa inte längre är särskilt brännande. En bra måttstock när det gäller hur aktuell en fråga är, är om människor är beredda att dö för den, och i så fall är ”konflikten” mellan socialdemokrater och moderater milt sagt överspelad. Istället är då den etniska frågan vår tids ödesfråga, där de som accepterar eller aktivt kämpar för att de etniska européerna ska förlora hemortsrätten till sina urhem står mot dem som aktivt kämpar för att våra folk ska ha en framtid. Detta gäller förövrigt inte bara Europa, utan den etniska frågan är aktuell i stora delar av världen (inte minst som en direkt följd av globaliseringens hot mot ett stort antal folk, genom coca kolonisering eller massinvandring). En annan ödesfråga rör modernism kontra traditionalism, som ofta är nära kopplad till den etniska frågan men som ibland är relativt oberoende av den. Främst är det här icke-europeiska folk som står för motståndet mot senmodernismens nedmontering av traditionella värderingar, men vi ser också ett växande motstånd bland européer. Andra aktuella frågor, som är svåra att klassificera som ”höger” eller ”vänster”, rör sådant som lokalsamhället, konsumtionssamhället, den Nya Klassen, miljöfrågan, frågan om senkapitalismens industriella djurplågeri, och så vidare.

Den vänsternationalistiska bloggaren Engelbrekt Engelbrektsson har hittat tre politiska test som är bättre på att beskriva var en person står än vad gamla höger-vänster-tester är, och utsätter sig själv för dem i detta inlägg: Politiktest

Engelbrekt påpekar att ett par av testerna är ganska amerikanska, vilket innebär att som icke-amerikan riskerar man att få resultat som inte är helt rättvisande (särskilt tydligt blir detta när svarsalternativen inte är heltäckande utan man väljer något i brist på bättre).

Political Compass
Det första testet är Political Compass, som både mäter ens ståndpunkt i den ekonomiska höger-vänster-skalan, och även om man är frihetlig eller auktoritär. Föga förvånande hamnar webblogg Oskorei här långt till vänster, då vår syn på traditionalism och folkgemenskap innebär ett stort inslag av ”socialistisk” politik. På den andra axeln hamnar vi däremot mittemellan, vilket delvis beror på att många frågor är mindre relevanta.

Economic Left/Right: -7.25
Social Libertarian/Authoritarian: -0.21

Moral Politics
Det andra testet är Moral Politics, som mäter vilket idealsamhälle man har och vilka moraliska regler man kan acceptera. Här hamnar webblogg Oskorei i gränslandet mellan en auktoritär och en socialistisk ståndpunkt, vilket anses överensstämma med en socialdemokratisk position:

You scored -1.5 on the Moral Order axis and 3 on the Moral Rules axis.

Matches

The following items best match your score:

System: Socialism
Variation: Moderate Socialism
Ideologies: Social Democratism
US Parties: No match.
Presidents: Jimmy Carter (82.74%)
2004 Election Candidates: Ralph Nader (78.24%), John Kerry (76.93%), George W. Bush (54.45%)

Att det finns likheter mellan webblogg Oskoreis identitära folkhemsfascism och en äldre tids socialdemokrati är kanske inte helt förvånande. Riktigt överraskad blir man däremot av resultatet på det tredje testet.

PoliticsForum Quiz v2.0
PoliticsForum delar upp ens svar efter flera axlar.

Overall, the PoliticsForum quiz considers you a socially-orientated, theist, big-government, protectionist, non-absolutist, controlled-market kind of person, who also seems quite Marxist.

These characteristics would put you in the overall category of Marxist. Your natural home at PoliticsForum would be the Communism area.

You scored 65 out of 100 on a scale of Individual vs Social. This means that politically you are more likely to value the need for group actions and group benefit over individual enterprise and benefit.

You scored 14 out of 100 on a scale of Theist vs Materialist. This means that politically you are less likely to believe that religion and spirituality are superstitions that should not inform political debate.

You scored 39 out of 100 on a scale of Big Government vs Small Government. This means that politically you are less likely to believe that government should keep out of legislating social policies, leaving such decisions to individuals.

You scored 46 out of 100 on a scale of Nationalist vs Internationalist. This means that politically you are neither more nor less likely to favour international bodies over national ones.

You scored 30 out of 100 on a scale of Protectionist vs Free Trader. This means that politically you are less likely to favour free trade over protectionist policies.

You scored 64 out of 100 on a scale of Absolutist vs Non Absolutist. This means that politically you are less likely to believe that there is an absolute truth that may guide your ideological beliefs.

You scored 24 out of 100 on a scale of Controlled Market vs Liberal Market. This means that politically you are more likely to believe that there is need for government regulation of industry.

You scored 39 out of 100 on a scale of Marxist vs Non-Marxist. This means that politically you are more likely to follow the philosophies of Marx.

Nu kan man tycka att en teist kanske inte vanligtvis bör klassas som Marxist, men ligger man sömnlös över detta så är det smällar man får ta om man tar sådana här tester alltför allvarligt.

Engelbrekt avslutade sitt inlägg med att föreslå att fem bloggare skulle göra testen. Vi här på webblogg Oskorei vill inte vara sämre och föreslår därför att följande sex bloggare gör det: Dan Eriksson, Si Vis Pacem Para Bellum, Becqon, Fas, Ny Moral och Robsten.