Svenska charader

Politik, Religion, Samhälle

Många retar sig på Ulf Kristerssons fru. Kristerssons fru har varit på Nobelfest med sin make och då varit iförd prästdräkt. Det får hon inte. Det är en otillbörlig påminnelse om religionen i ett sammanhang där religionen inte har att göra.
Det tycker tyckarna. Och det tycker också frimurarna. För det brukar de tycka i sådana frågor. Och som vanligt när vi låter partitagare som frimurare och andra avgöra vad vi ska tycka och när och hur, så är risken att vi misstar oss alldeles på vad som är viktigt.
Vad statsministerparet beträffar är det i särklass viktigaste att de inte alls är vad de utger sig för att vara. Ulf K är inte statsminister. Och Birgitta Ed är inte präst.
Sverige är ingen egen stat längre. Det har Sverige inte varit sedan det av palmemordet chockskadade styret lade in oss under EU 1994 och 1995 och därigenom under WEU och, i praktiken, under NATO och USA. Och är Sverige ingen egen stat, ja då finns det heller någon svensk statsminister. Det finns bara en platshållare. En person som har till uppgift att uppträda som om han vore statsminister.
Det är lika illa med Svenska kyrkan. Alva Myrdal och hennes klick av socialdemokratiska kyrkhatare tog över styret slutgiltigt i Svenska kyrkan 1958. Kyrkomötet hade sagt nej till kvinnliga ”präster”. Inte så konstigt. Varken Skriften eller traditionen tillåter något sådant. Men på följande års kyrkomöte fick kyrkan det i alla fall. Kvinnliga ”präster”. Platshållare. Personer som har till uppgift att låtsas som om de vore präster. Biskopen i Lund, Nygren, visste att något avgörande hade hänt. Han sade, i en reservation på kyrkomötet: ”Nu har gnostiker och svärmandar tagit över.”.
Tyckarna och frimurarna borde inte vara så ängsliga över Birgitta Eds knasiga poserande. De och vi borde vara betydligt ängsligare över att allting i det här landet har slagit över i overklighet och förställning. Svenskarnas verklighet har blivit en charad. Nästan inget i det offentliga Sverige är verkligt, sant och rätt.