Ett par bloggtips

Okategoriserade

Antalet intressanta bloggar med en traditionell, Nya Högerninspirerad, eller nationalistisk infallsvinkel tycks tidvis växa med en sådan hastighet att det är svårt att hålla reda på dem. Dagens inlägg kommer att ta upp två nya, och klart läsvärda, bloggar. Båda utmärks särskilt av en förmåga till självständigt tänkande, klart intellekt, och spännande ämnesval.

Engelbrekt Engelbrektsson
Bloggaren Engelbrektsson har varit aktiv på sin blogg i mindre än en månad. Under denna korta tid har det hunnit postas ett antal intressanta inlägg. Mina favoriter är dels Quinnans historia – kort genusanalys av Nibelungensången, som tar upp kvinnans historiskt sett goda ställning i Nordeuropa. Här har den romantiska, monogama kärleken utvecklats som ett led i en gruppevolutionär strategi, här har polygami och kvinnomisshandel alltid setts med skepsis, eller vrede och förakt. Engelbrektsson utgår från en text av den franske dramatikern och kvinnosakskämpen Ernest Legouvés Qvinnans historia från 1867 där han i kapitlet Mannens makt öfver hustruns person analyserar delar av Nibelungensången. Legouvè skriver bland annat:

Nibelungen-Lied är full af intresse, till och med genom sina motsägelser och genom sina mysterier. Tvenne moraliska fakta, som i sig innefatta alla de öfriga, framstå tydligt här:

qvinnans uppresning mot tvångspligt i äktenskapet
nödvändighet för mannen, att söka vinna en qvinnas kärlek och hängifvenhet innan hon blir hans hustru
Denna dubbla känsla af stolthet och qvinnlig blygsamhet påträffas öfverallt inom Nibelungen-Lied, den skymtar ständigt fram bakom stridernas buller.

Den andra favorittexten hos Engelbrektsson är Kampens väg, som återger Dan Berglunds musiktext med samma titel. Det är en liten historielektion ur småfolkets perspektiv, men samtidigt har den något mer än det rent historiematerialistiska. Det är svårt att exakt sätta fingret på vad det är, men med lite livlig fantasi skulle man kunna kalla Berglund en Blod och Jord-teoretiker från vänster.

Sola Fide
Bloggen Sola Fide har också mindre än en månad på nacken, men har redan hunnit posta tre mycket läsvärda inlägg. Det handlar dels om ett utdrag ur traditionalisten Frithjof Schuons bok Castes and Races, där han beskriver de olika människotyper som förknippas med de fyra kasterna. Utdraget är dels centralt, och sammanfattar mycket av den klassiska kastlärans världsbild, dels är det ett bra smakprov på Schuons bok.

Min personliga favorittext från Sola Fide är Kort tanke angående propaganda, där vikten av att presentera en positiv vision som alternativ till dagens samhälle framhålls. Särskilt listan med punkter som sammanfattar vad en sådan vision skulle kunna innehålla, är värdefull.

Mycket lovande är också Sola Fides initiativ att belysa europeiska teman genom konstverk. Det första temat som tas upp är Blod och Jord, som Sola Fide beskriver med följande ord:

Den lokala faunan och djurriket är någonting som präglat de europeiska folkens syn på sig själva, det är en stor del utav vår identitet. Både natur, djur och människa är en del utav nationen. Den geografiska särarten har utvecklat olika möjligheter för olika nationers leverne genom historians gång och bidragit till att olika folk har utvecklat lokala kulturella särdrag. Den skånska bondens syn på livet skiljer sig naturligt ifrån den norrländska skogsarbetarens, och dessa två mot herden i medelhavsregionen. Vi har brukat jorden och den har fött våra generationer sedan forna dagar, vi står i skuld till vår fosterjord och allt annat än att behandla den med respekt är icke-europeiskt!

De konstverk som valts ut är alla synnerligen vackra, men kan ta en stund att hämta om man har långsam uppkoppling.

Planeringen för resten av veckan är fler bloggtips, samt ännu ett försök till kartläggning av den etnomasochistiska världsbilden och särskilt då dess bild av nationalister/”rasister”.