New Norms @Work och svenskarna

Aktuellt, Rekommenderat, Samhälle

Frågan om det svenska kynnet har ofta befunnit sig i fokus på Motpol. Det talas ibland om att svenskarna skiljer sig från de flesta andra folk, bland annat genom att vara mer individualistiska och moderna. Ett intressant exempel på det svenska särfallet är LinkedIns studie New Norms @Work. De lät där drygt 15.000 heltidsarbetare från 19 länder svara på frågor om sitt arbete och deras syn på det.

Man kan dra flera slutsatser av studien. Bland annat kan man identifiera hur ”millennial”-generationen i både Kanada och Storbritannien utvecklats till ”ja-sägare” eller ”yes employees”, sannolikt som en följd av den nyliberala omvandlingen av dessa samhällen och deras arbetsmarknad. Åtminstone i Kanada har samma generation blivit mer oärlig, och skulle exempelvis kunna dölja det faktum att de fått sparken från ett tidigare arbete. Man kan här ana det ”sociala krig” det talades om under 1800-talet, allas krig mot alla.

Svenskarna

Svenskarna skiljer sig delvis från de andra folk som deltagit i studien. Med den svenska självbilden överensstämmande är det faktum att vi klär oss mest avslappnat. När alla klär sig lika avslappnat, eller rentav likadant, kan man dock fråga sig om det är ett uttryck för individualism eller snarare en dold form av konformism.

Däremot avviker svenskarna från andra europeiska länder när det gäller viljan att ifrågasätta chefer. Nästan två av tre svenskar gör vad chefen säger utan att ifrågasätta, i jämförelse med en av fem i Frankrike. Man frågar sig naturligtvis i vad mån detta går igen även i andra relationer till auktoriteter (media, politik, et cetera).

Intressant är att svenskarna mer än andra är vänner med sina kollegor på sociala medier, och irriteras minst av kollegors tal om sina framgångar. Man kan här ana en positiv sida av den svenska egalitarismen, liksom kanske konturerna av den nya människa Bettelheim beskrev (och därmed arvet från ”dagis”).

Man bör ta en enkätstudie med en betydande nypa salt, men det hela är ändå intressant som utgångspunkt för en diskussion om den svenska nationalkaraktären. Så bekräftar studien bilden av svensken som konform (även om normen idag är avslappnad) och konfliktskygg. Möjligen kan man här också identifiera den översocialisering Evola beskrev. En mer välvillig tolkning skulle vara att svenskarnas egenskaper möjliggjort uppbyggnaden av ett välfungerande samhälle utan onödiga konflikter. Oavsett om man gör en mer eller mindre välvillig tolkning kan man dock misstänka att de egenskaper som tidigare varit nyttiga, som oviljan att ifrågasätta auktoriteter, idag blivit ett problem.

Relaterat

Shortcut – Svenskar på jobbet – avslappnade ja-sägare?
Newswire – Would you fess up to being fired? New LinkedIn study finds 62 per cent of Canadian millennials wouldn’t
How to Succeed with the New Norms @Work: LinkedIn @Work Study
The Fascinating Ways Our Attitudes About Work Are Changing