Etnisk stolthet och studieresultat

Okategoriserade

Det har tidigare visat sig att invandrarungdomar i Norge mår psykiskt bättre än etniskt norska ungdomar. Det har också visat sig att psykologiska studier tyder på att etnisk stolthet gör att unga mår bättre. Detta kan bero på att etnisk identitet ger en ett sammanhang i vardagen, som gör att man är en del av något större, och att det man gör är meningsfullt för något större än bara en själv. I förbigående sagt innebär detta att den anti-etniska politik som svenska politiker fört de senaste årtiondena är ett rent svek mot våra unga, eftersom det leder till att de mår psykiskt sämre än vad de skulle behöva.

Denna tolkning bekräftas nu av ännu en psykologisk studie, denna gång av afro-amerikanska ”fourth-graders” där man jämfört deras etno-rasliga stolthet och deras studieresultat. Man har upptäckt att det finns ett samband, om man var stolt så hade man också bättre studieresultat. Sambanden är inte lika entydiga som i den andra studien, men det är ändå ett faktum som borde tas upp oftare.

Studien finns i sammanfattning att läsa här: Racial-ethnic pride and academic achievement linked