En mental istid

Kultur, Musik, Samhälle

Det nuvarande tillståndet i Västvärlden är inte trevligt. Allt blir mer och mer likriktat och fördummat. Det goda och det vackra bespottas. Det onda och det fula höjs till skyarna. Allt ska övervakas, registreras, bedömas och fördömas. Alla som protesterar ska bli stigmatiserade och avhumaniserade.

Som en kommentar till allt detta och framför allt till den senaste tidens förföljelse och uthängning av oppositionella i Sverige postar jag här låten Mental istid av Sveriges största punkband Ebba Grön. Texten får tala för sig själv.

Det enda som hörs å det enda som stör
å det enda som egentligen lever.
I mitt nya hem i mitt nya liv
e´re faktiskt hon som bestämmer.

Hon e´ Moder Dator, allas vår mor,
den nya tidens centrala punkt.
Korrigerar ditt centrala system
så du passar in i tidens gång.

För på avstjälpningscentralen
råder tystnad å full kontroll,
på avstjälpningscentralen
spelar ingenting längre nån roll.
Den nya tiden den kommer ju så fort.
Mitt liv flimrar fort förbi
på ett datakort.

Den totala makten,
den totala kontrollen,
den totala totaliära.
Jag snyftar tyst,
jag får inte gråta,
det skulle dom aldrig förlåta.

På avstjälpningscentralen…

Mental, mental, mental istid.
Mental, mental, mental istid.