En spirande motkultur / Några sånger om Europa

Kultur, Metapolitik, Musik

En genuin motkultur håller på att ta form. En motkultur som har sin grund i det traditionella Europa och som motsätter sig globalisering, kapitalism och materialism. En motkultur som värnar organisk kultur, andlighet och autentiska känslor. En motkultur som vågar blicka uppåt mot himlen istället för att lydigt sitta och stirra in i en grå betongvägg.

Man kunde se en del av denna motkultur under seminariet Identitär Idé där i form av Markus Anderssons vackra måleri och Winglords episka musik.

För att kunna förändra politiken måste man först förändra kulturen. Vi ser att allt fler börjar upptäcka sitt arv och få förståelse för vilka de egentligen är. Fler och fler av de få som lyckats undgå att svepas in i den senmoderna livsstilens fördummande och zombieliknande tillstånd åtminstone.

För att understödja detta uppvaknande och främja en sådan positiv utveckling behövs vad man kan kalla för ett kulturellt kapital och en levande kulturell undervegetation som kan bekräfta en sådan världsbild, som kan väcka intresse, ge inspiration och som även på sikt kan hjälpa till att skapa en ny och värdigare människotyp. En sådan miljö ser vi idag så sakteliga växa fram på olika sätt och den blir ständigt bredare.

När det gäller olika konstformer och kulturella uttryck har jag själv bäst koll på musiken. Den genre som idag kanske allra bäst förmedlar en europeisk känsla relaterad till det moderna infernot är neofolken. Den ger oss en bild av Europa. Sådant det var, sådant det är eller sådant det ska bli. Det kan vara det mörka Europa, det romantiska Europa eller det gåtfulla Europa flera klädedräkter kan klä henne. I många fall är det också en arkeofuturistisk skrud hon bär.

Neofolken är mångskiftande, liksom Europa självt. Här bifogas några sånger som behandlar Europa på ett eller annat sätt:

Forseti – Europa

Von Thronstahl – Europa Calling

TriORE – Europa’s dream

Death in June – Only Europa Knows

Sol Invictus – Looking for Europe

Ritual Front – Europa Dream

Triarii – Europa

Relaterat:

Oskorei – Skapandet av en motkultur

Oskorei – Tankar om kulturkamp

Nordanvind – Funderingar kring kulturkamp, människotyper och metoder

Solguru – Neofolk på uppgång