40-talisterna lajvar Weimar

KB/Norra Skåne försöker tuta i hässleholmarna att Hanna Nilsson är Hitler och "måste stoppas". Och 40-talisterna låter lura sig. 40-talisterna tror på fullt allvar att Hässleholm är Weimar 1933.

Politik

Hässleholmarna har fått det parlamentariska systemet fullständigt om bakfoten. Nej, SD är inget ”rasistiskt parti”. Inget ”odemokratiskt parti”. Inget ”hot mot demokratin”. Den som tror det har suttit för mycket i trans framför teven låtande Hollywood tvätta hjärnan på sig.
Det står oss svenskar fritt att ha vilka åsikter vi vill. Det står oss fritt att ge uttryck för våra åsikter. Vi får till och med fritt ropa ut de där åsikterna på en offentlig plats i hopp att någon annan ska höra och tycka likadant. Vi får samlas med likasinnade. Och om så skulle vara fallet, står det oss fullt fritt att bilda ett parti och försöka att vinna ännu fler anhängare, för att till sist bemäktiga oss makten i riksdagen, tillsätta vår egen regering och göra våra åsikter till av regeringen förd politik. Att vi har ”ett förflutet” har inget med saken att göra. Inte heller att våra åsikter hatas av press och överhet. Inte ens att våra åsikter faktiskt skulle kunna råka vara rasistiska har ett dyft med saken att göra. Vi får till och med ägna oss åt rasistisk partibildning, om vi vill. Inte ens det är förbjudet i grundlagen. De långt senare i historien införda skrivningarna om ”allas lika värde” och annat snömos ändrar ingenting; bland annat därför att de inte kan följas och tillämpas i praktiken, inte utan att den som försöker bryter mot resten av stadgarna i grundlagen.
Det är SD-arna som bestämmer vem de ska ha till företrädare. Ingen annan. Inte KB/Norra Skåne. Inte de andra politiska partierna. Inte Åke Peterson. Inte Ulf Nilsson. Inte Kvistalånga. Inte Inger Bodelson. Inte den hop överspända 40-talister som lajvade ”Weimarrepublikens sista år” utanför kulturhuset när kommunfullmäktige hade sammanträde.
Det stämmer att det finns något odemokratiskt och hotfullt i det som sker i Hässleholm. Men hotet utgår inte från Hanna Nilsson och SD. Eller Hitler. Nej, det utgår framför allt från KB/Norra Skåne. Det verkligt odemokratiska och hotfulla är KB/Norra Skånes försök att uppvigla befolkningen till mobbning mot en enskild politiker och den hysteri som det uppviglingsförsöket har gett upphov till bland 40-talisterna, vilka som vanligt inbillar sig att all politik alltid är krig och alla motståndare Hitler.
Mats Loman