Jihad

Aktuellt, Kultur, Litteratur, Politik

”För den sant troende är jihad självutgivelse och självbehärskning, för den religiöse hycklaren är det en tillåtelse att använda våld och ägna sig åt plundring.”

Ur Samlade ord av Muad’Dib av prinsessan Irulan


Det du måste förstå
är
att kriget aldrig har upphört
att det som ser ut som en fred
som civiliserade samtal
och leende överenskommelser
är en fortsättning av konflikten
med andra medel
Vårt folk
(om vi för enkelhet skull
begränsar oss till att tala om det)
håller på att förlora sin frihet
vi ser det
och vi förstår det
det går långsamt
men inte långsamt
att det inte syns
för den som beklagar det
och vill motsatsen
Människan har alltid att välja
mellan frihet
och bekvämlighet
mellan det öppna men osäkra
och det slutna men trygga
För att uttrycka det enkelt:
det är en större ansträngning
att resa sig upp
än att sätta sig ner
och för den som redan sitter ner
i lugn och ro
i sitt kreditgenererande hus
innebär friheten
en kostnad
som växer för varje dag
tills den till slut blir så stor
att han är beredd
att offra den
för att få sitta kvar
i sitt osynligt ofria
hem
Men när tillräckligt många av oss
väljer tryggheten
framför friheten
förlorar även vi andra till slut
vår frihet
Det är så det är att vara ett folk
och det är i bitterheten
över den förlusten
som vi kan drivas att förakta
detta fega folk
som vi är bundna vid
av språk och historia
att vända oss bort ifrån det
som från främlingar
av en annan ras
I dessa främlingars ögon
framstår vi nu som fridstörare
och man önskar allmänt
inte bara maktens
kallt kalkylerande nomenklatura
utan även den konformistiska
majoriteten
att vi ska hålla tyst
och helst försvinna
för alltid
Det är inte mycket att säga
om den saken
det finns hos människan
ingen starkare kraft
än konformismen
viljan
till anpassning
till att böja sin egen vilja
efter andras vilja
efter en anonym icke-vilja
viljan att inte vilja
något annat än vad andra vill
som om denna andra vilja
vore bättre och pålitligare
än den egna
anständigare
och mindre riskabel!
Men nog borde man ändå fråga sig
var denna andra vilja
kommer ifrån
vems den är?
Är den som vissa säger viljan
hos en global konspiration
hos dolda makthavare
eller är den, som jag själv tror
det större djurets
större vilja
den hos oss alla
även hos de mäktigaste
och hos de skojare
som tror sig leda mänskligheten
alltid närvarande
flockviljan?
Det har alltid varit min ståndpunkt
att friheten
bara kan försvaras med våld
att hotet om våld
beredskapen att använda våld
är nödvändig
för frihetens bestånd
därför att våld
rädslan för våld
för den godtyckliga
och okontrollerbara
smärtan
är det starkaste incitamentet
till underkastelse
och anpassning
till att ge upp
och acceptera
andras vilja
Med hjälp av våld
kan en liten minoritet
om den är välorganiserad
och hängiven
tvinga majoriteten till underkastelse
och detta kan den göra
i såväl maktens
som i frihetens namn:
en minoritet kan med våld
både befria och förslava
Frihetsrörelser
och gerillakrigare
har alltid haft att kämpa
inte bara mot inhemska förtryckare
och utländska ockupanter
utan även mot en rädd och passiv
befolkningsmajoritet
först när segern
är inom räckhåll
blir uppslutningen allmän
och man förenar sig jublande
under fanorna
med dem som kämpat
i kanske åratal
som sett många av sina vapenbröder
torteras och dö
Det är inte mycket att säga
om den saken heller
ty sådan är människan
och på det hela taget
är hennes försiktighet och feghet
inte fel
eftersom våldet
är ett hasardspel
med högsta tänkbara insats
fast också
med största tänkbara vinst:
den frihet som är sanningen
om oss själva
Det är denna paradox
som den individuella frihetens
högtidliga försvarare
i tal och skrift
inte förstår
som de inte vill förstå
eftersom den kräver av dem
att de ger upp något av sig själva
för att vinna
ett djupare och gemensammare
själv
lidandets och smärtans
själv
den medvetna närheten
till en utplåning
utan några som helst garantier
för frälsning
och försoning
för att offret
ska rymma mera av liv
än det ger
De vill inte förstå
att våldet är ett medel
för friheten
ja, att våldet ibland
är det enda verksamma medlet
för friheten
som till exempel när staten
överger sin moderna
synbart välvilliga paternalism
med väl avvägda belöningar
och bestraffningar
och noggrann informationskontroll
för att i ett ögonblick
av instinktiv rädsla
inför ett oväntat utbrott
av missnöje
hos det folk
som den inte längre känner
som den inte vill känna
tvingas återvända
till det primitiva stadiet
av brutalt fysiskt våld
av batonger och gummikulor
av godtyckliga frihetsberövanden
och utdömanden av ekonomisk
fredlöshet
(som om hela den långa
europeiska frihetstraditionen
från Magna Charta och habeas corpus
plötsligt inget betydde!)
för genom våldet
sätter sig även makten
på spel
Om våld någonsin är rätt
så är det för friheten
mot dem som hotar den
och de som idag hotar den
är mera rädda för våld
än några makthavare någonsin
i historien
eftersom de inte längre kan se
någon mening med lidandet
och offret
de går aldrig ensamma
till Forum
de åker inte längre
i öppna bilar
och de rör sig aldrig ute bland folk
utan ett stort följe
av säkerhetspoliser
Denna rädsla är lätt att se
i deras opersonligt arroganta
hovmanér
och retoriska upprepningar
av ihåliga fraser
i blicken
som är stelt fästad
på ett osynligt bortom
ty det är den hemliga rädslan
för att vara ingen
för att sakna den själ
som är det enda
som försonar
De känner inte våldet
de förstår det inte
för de ser ju sig själva
som våldets motsats
som fredens och frihetens
av historien och döden
obesudlade försvarare
de har inte slagits
för att uppnå någonting
utan fått allt
i kraft av sina civiliserade
ambitioner
inom ett system
anpassat till dessa ambitioner
och skapat av dem
De är kvinnor bakom murar
av sprödaste glas
skyddade av sin illusion
om moralisk överlägsenhet
Det du måste förstå
är att det inte finns någon fred
utan legioner
och att det inte finns några legioner
utan mod och moral
och att detta mod
att denna moral
vilar på en inre strid
med sina motsatser:
fegheten och nihilismen
en strid
som pågår ständigt
dag efter dag
inom dig
där du andas
ja, att denna kamp
är din andning.