Zombiefilmernas popularitet

Kultur, Litteratur

Den stadigt växande populariteten
hos zombie-filmerna
ja, hos zombier i alla de former –
tv-serier, leksaker och maskeradkostymer
kosmetika, godis och överlevnadsmanualer
och mycket annat
kan tyckas förvånande
eftersom detta utbredda intresse
av allt att döma är mer än bara ett nöje
eller en tillfällig nyck
trots att det väl inte finns någon som tror
att det finns några levande döda
eller tar dem på särskilt stort allvar
Men den som kan stiga in i sig själv
så som man stiger in i ett spegelskåp
och hör dörren knarra igen bakom sig
ser det symboliska i hungern
efter det som saknas
den outsläckliga och pockande hungern
efter tomhet
Att åter ta sig in
i de levandes gemenskap
kräver för stora uppoffringar nu
när man en gång har valt sig själv
för att slippa allvaret
innebär för många och för farliga
reflektioner
Nej, det enda som återstår
är att fortsätta bort
från de tyngande betydelserna
och de oupphörliga ansträngningarna
att finna en mening
med det som sker och det som inte gör det
– från tron
att det bakom spegeln
finns ett ansikte
och bakom ansiktet
en värme
som för den som kan känna den
är som ett andra ansikte
på sitt sätt brinnande
på sitt sätt gudomligt.