Skånes jord

Kultur, Litteratur, Natur

(En andra dikt i orfiskt modus.)

När det är fullkomligt stilla och himlen
ger intryck av att stiga, ja, stiga
som om den målats på en grund
av ännu blåare blått
som om den spänts så hårt och tunt
över ett bråddjup av mörker, av natt
ja, när himlen stiger svindlande
som en blick som ser bortom allt
och förintar allt med sitt seende
då kommer plötsligt dessa fåglar
dessa svarta som från ingenstans
dessa svarta väsen som änglar
ut ur det bländande lysande blå
och befriar blicken från sig själv
så att du äntligen kan se
hur den stigande himlen faller
hur den fallande himlen bärs
av det tunnaste av grenverk, så tunna
grenar med skälvande gulbruna hängen
mångfaldiga som ett regn av ljus
av de skira gyllene löven
som glanslöst stilla smyckar
henne du älskar som allt
som ger liv utan ord
hur den släta, nysådda jorden
tyst möter himlen och bär den
i en gest av nästan undergiven
ömhet som madonnan det gudomliga
barnet, som samtidigt är det jordiska
barnet, barnet som förenar
himmel och jord i hennes händer
hon som sträcker dem ut
och tar emot, som sträcker dem ut
och tar emot denna oerhörda tyngd
utan att tveka, som sträcker dem ut
och gör himlen lika lätt som jorden
o fruktbara, alltid fruktbara
o sköna, alltid lika sköna
o jord på en grund av guld
o moder på en grund av guld
hur lätt är det inte att lyfta
den börda som ger liv!

Svensk vind

Det egnas källa