Kort om Svensson och Breivik

Okategoriserade

Att försöka se världen med jüngersk distans kan ofta ge spännande resultat. Mönster som doldes av världens ständiga agitation kan framträda. Så skulle man kunna betrakta Breiviks illdåd. Jag klarar dock inte av den manövern bland annat för att illdådet ligger för nära både i tid och rum; och inte bara det – låt oss vara ärliga, jag delar ju delvis Breiviks synsätt. Då menar jag förstås idéerna. Han ville avbryta Europas pågående självmordsförsök, på den punkten är jag ense med honom. Hans illdåd är mig dock helt främmande. Han kan nog ganska rättvisande kallas för en kontrajihadist, medan jag snarare är en traditionalist. Hans inspirationskällor är Spencer och Fjordman; mina inspirationskällor är Ezra Pound, Ernst Jünger, Réné Guénon och Julius Evola. Han är en terrorist som ville förändra världen med våld, medan jag är yogi med en önskan att transcendera världen. Nog om det.

Lennart Svensson försökte sig på att se saken med något av en jüngersk blick. För att vara ärlig så läste jag inte de inläggen först. Jag tänkte "det var sjutton vad han skriver om Breivik." Men jag ville själv inte tänka på honom och läste därför inte de texterna. Men någon självutnämnd åsiktspolis läste däremot bloggen och ogillade vad han eller hon såg. Vad det är som driver vissa att läsa saker som gör dem så upprörda förstår jag inte riktigt. Och än mindre förstår jag vad som sedan driver dem till att försöka hindra andra från att skriva om det. Nåja, Lennart Svensson drabbades av såna illasinnade läsare. Det gjorde att han förlorade sin praktikplats och blev karaktärsmördad på teve.

Det ligger i sakens natur att en författare försöker leva sig in i olika karaktärer för att göra sig en bild av hur de tänker. Om en romangestalt verkligen får liv i författarens sinne så kan stor litteratur uppstå. Den inlevelseförmågan kan också användas för att förstå andra människor. Men Breivik var visst förbjudet område. Om honom får vi endast tänka vad självutnämnda tankepoliser i media har bestämt att vi får tänka. Varför gjorde annars journalisterna ett så vinklat och förljuget inslag i teve?

Nu har jag läst Svenssons inlägg och det stämmer inte alls att han tog ställning för Breivik, eller att han skulle vara en "breiviksanhängare", som de påstod på teve. Ännu en gång avslöjar alltså gammelmedia sin småaktiga lögnaktighet.

Jag tror att det handlar om att statuera exempel: "Om ni tänker olydigt, blir ni karaktärsmördade på teve."

Länk: Svenssonaffären dag 7