Winglord: Heroica

Okategoriserade

Musik är ett kraftfullt sätt att tala till människor. Det är en kommunikation som, till skillnad från intellektuella diskussioner, har potentialen att förbigå våra fixa mentala föreställningar om hur saker och ting är. Istället kan den tala direkt till själen. Jag vet inte vilka tankar som ligger bakom Winglord, men det följande är tankarna som musiken väckte hos mig.

Nordbo har äran att ha blivit citerad i boken "Fler ministrar borde gråta" av Julia Caesar:

"Hjärna har skilts från hjärta, ibland till den grad att de inte kommunicerar med varandra utan är åtskilda inom personligheten. Ett citat ur en kommentar av signaturen "Nordbo" på min förra krönika säger vad det är fråga om:
“I Fritz Langs “Metropolis" säger Maria: "There can be no understanding between the hand and the brain unless the heart acts as mediator."
Det är inte svårt att se att de styrande eliterna i hög grad är känslomässigt handikappade personer med glapp mellan hjärna och hjärta. De är inte autentiska. I politiken och på många andra områden får de utlopp för och belönas för sin brist på autenticitet. De är den kategori som har svårast att känna genuina känslor och skapa nära relationer. Den inre misären står ofta i skärande kontrast till det framgångsrika och glänsande utanverket."

Det här vill jag koppla till Winglords "Heroica". För det är vacker musik som lyfter själen, vilket är precis vad vi behöver. Vi är människor, inte robotar. Hjärtlösheten i den etablerade ordningen är dess svaghet, dess akilleshäl; för den överensstämmer inte med vår natur. Den skapar alienation och de som okritiskt anpassar sig efter den gör det till ett högt pris. De etablerade eliterna, såsom proffstyckare i media, politiker och byråkrater tenderar att leva som om de inte har en själ. Det kan bero på att de har sålt den för karriärens skull. Eller att de har undertryckt samvetets mjuka röst av rädsla för att inte passa in.

Winglords musik talar till bröstet. Nästan helt utan texter ger Heroica uttryck för skönhet, mod, heder och lojalitet, alltså den undanträngda del som inte får utrymme i vår sköna nya mekaniska värld. Jag blir glad, upprymd och mitt bröst fylls av hopp av musiken.

Mitt tips till läsaren är att inhandla Heroica till nyår och låta andan i musiken sätta tonen för 2011 och framåt. Ja, musiken själv är kanske ett bra nyårslöfte? Att våga vara sig själv, att följa samvetets röst, kräver mod. Heroica kan lyfta dig ur de trötta allfarlederna som vi har följt alltför länge. Hjärtats längtan kan leda oss till solen. Tristess, missmod, och hopplöshet är tecken på inautenticitet. Fäll ut vingarna och flyg!Winglord: Heroica