Arktos erbjuder Jan Lööf utgivning

Kultur, Litteratur, Rekommenderat

PRESSMEDDELANDE FRÅN ARKTOS FÖRLAG

2016-05-10

Arktos erbjuder sig att ta över utgivningsrättigheterna till Jan Lööfs böcker

Ledningen för Arktos förlag har sett med oro på hur Bonnier Carlsen förvaltar sitt uppdrag att ge ut Jan Lööfs klassiska bilderböcker, något som riskerar att leda till att titlar dras in och hela upplagor makuleras. Än mer oroande finner Arktos det att orsaken synes vara Bonnier Carlsens hänsynstagande till en urspårad politisk korrekthet, som nu hotar inte bara ett omistligt barnboksarv utan också i förlängningen hela yttrandefriheten.

Mot den föreliggande bakgrunden erbjuder nu ledningen för Arktos Jan Lööf utgivning av i första hand de två böcker som Bonnier Carlsen vill dra undan från publicering, ”Morfar är sjörövare” och ”Ta fast Fabian”. På sikt, om Jan Lööf själv vill, kan Arktos erbjuda utgivning och distribution av hela hans förnämliga katalog. Inte bara är detta att hålla hans barnboksarv levande, utan också att skydda honom mot redaktörer som vill göra våld på hans skapelser och att slå vakt om den svenska yttrandefrihet som kanske sitter allra trängst till på Bonnier-förlagen.

Arktos ledning söker nu Jan Lööf och undersöker samtidigt tryckmöjligheter för titlar i större format och med bilderböckers speciella grafiska förutsättningar. Det inträffade ger möjlighet för Arktos att bredda sin utgivning även till barnböcker, en hittills obearbetad marknad för Arktos del.

Kontakt på Arktos: Daniel Friberg, 0734-282433

Arktos Media Ltd. ger ut litteratur på såväl svenska som ett tiotal andra språk med fokus på politik, politisk filosofi, traditionell andlighet och religion, samt historia, filosofi, kultur och skönlitteratur.

www.arktos.com
[email protected]