Homoliberalism eller traditionalism

Aktuellt, Ideologi, Kultur, Metapolitik, Politik, Rekommenderat, Samhälle

Att vi idag hotas, till själva vår existens, är följden av att vårt styrande skikt inte längre har någon moralisk ryggrad. De är idag en politisk klass mer intresserade av egen vinning än att tjäna det land de satts att styra.

För att åtgärda detta måste vi byta ut den korrupta eliten mot en moralisk rättrådig. Att dränera träsket fullt ut ligger onekligen en bit in i framtiden, men under tiden måste vi påbörja formeringen och så frön till framtida ledare.

Den enhet som för samhället vidare är familjen och det gör den både biologiskt och kulturellt. Angrepp mot familjen är därför ett angrepp på vårt folk och kulturs framtid, för utan familjen är båda omöjliga. En ledare som inte helhjärtat stödjer familjen verkar helt enkelt inte för vår sak. Därför är närvaron av homosexuella förespråkare problematisk inom kretsarna, av bland andra följande skäl:

  1. Homosexuella agerar som en grupp i gruppen, då deras lojalitet till varandra ofta är större än till den rörelse de verkar inom.
  2. De utgör också ett internt subversivt element eftersom de medvetet eller omedvetet verkar för ökad tolerans för sexuell perversion.
  3. Sist men lika viktigt så skadas den naturliga gemenskapen bland män då kamratskapet misstänkliggörs.

Den homosexuella handlingen i sig själv innebär att en person sätter sin personliga njutningslystnad framför samhällets väl och ve. Det är ett uppror mot den ordning som är oss given med ett samhälle uppbyggt av familjer. Familjer kommer inte heller vilja involvera sig där deras barn kan utsättas för risk. De som av underlåtenhet ser åt andra hållet är medskyldiga till de brott som oundvikligen kommer att uppstå när organiserade nätverk av homosexuella uppvaktar yngre sympatisörer, vilket vi vet åtminstone har pågått i den amerikanska rörelsen. Sammanfattningsvis omöjliggör närvaron av homosexuella nätverk både formandet av en kader med moralisk ryggrad och byggandet av en bred familjebaserad folkrörelse.

Det är häpnadsväckande att det i nationella kretsar idag finns förespråkare för en annan syn på kultur och familj än den traditionella. Att denna fråga ens behövs diskuteras i nationalistiska och traditionalistiska kretsar av idag illustrerar liberalismens subversiva verkningar även på människor som ser sig som antiliberaler. Till och med den libertarianska rörelsen börjar svänga över till en traditionell position i moralfrågor för att de har insett behovet av en konservativ kultursyn som garant för våra friheter och det rent mänskliga. De få länder som bedriver någon form av motstånd som Ungern och Polen är fast förankrade i en likaledes traditionell familjesyn. Eventuella politiska allianser byggs rimligen med utgångspunkt i verkligheten.

Kärlek förstods förr som en handling och inte som en pirrig känsla. Genom att göra din plikt, att handla rättrådigt, visade du kärlek mot ditt land och din familj. Det är vad vi åter vill bygga, en rörelse genomsyrad av kärlek. Men kärlek kan endast visas genom ditt handlande. Det är därför hög tid att vi gör oss av med de subversiva, vänsterliberala idéer om sexualitet som de senaste decennierna sipprat in och slagit rot i vår miljö.

Björn Herstad

 

Vidare läsning:

”Nazistbögarna och den nya härskarklassen” av Björn Herstad
”Ett homosexuellt helvete” av Björn Herstad
’Patrik Forsén kommenterar “nazistbögarna”’ av Patrik Forsén
“Homosexual Grooming & Leftism in the Alt Right”  radiopodd med Davis M.J. Aurini
”Greg Johnson’s Gay Mafia” av Third Jimpact
”The Alt-Right and the Homosexual Question, part 1-3” av Andrew Joyce

Exempel på homosexuell propaganda:

Greg Johnson: ”Homosexuality & White Nationalism” (28 juni, 2002)
Derek Hawthorne om Jack Donovans ”Androphilia: A Manifesto” (4 oktober 2010)
Greg Johnson: ”Gay Panic on the Alt Right” (18 mars, 2016)
James J. O’Meara: ”The Homo and the Negro: Masculinist Meditations on Politics and Popular Culture” (Counter-Currents, 2012)