Björn Herstad

Entreprenör och medgrundare av det konservativa nätverket Engelbrekt. Idag ordförande för Dackeinstitutet och knuten till Skandinaviska Förbundet. Han innehar examen i både historia och företagsekonomi.

Artiklar av skribenten