Frans G. Bengtsson och Arthur de Gobineau

Filosofi, Historia, Kultur, Litteratur

Frans G. Bengtsson är väl för gemene man mest känd för att ha författat den utmärkta vikingaromanen Röde Orm, men han gav också ut ett flertal essäsamlingar. I en av dessa, kallad Silversköldarna, finns en text om greve Joseph Arthur de Gobineau. Denne fransman var produktiv inom flera områden men är mest beryktad som rasfilosof och hans verk Essai sur l’inégalité des races humaines (sv. övers. ”Essä om människorasernas ojämlikhet”) betraktas av många som teoretisk grund för den moderna ”rasismen”, som växte fram på 1800-talet.

Bengtsson visar sig i sin text vara välvilligt inställd till Gobineau och dennes rasteoretiska verk beskrivs som ”skrivet med stor lärdom, poetisk hänförelse och mäktig konstruktiv fantasi”. Det besitter enligt honom vackra drag av begriplighet och förnuft, vilket man annars inte är bortskämd med när det gäller historiefilosofier. Gobineau beskrivs också som ”en sann hjälte” och ”en av Odens söner”.

Gobineau var aristokrat och fylld av utomordentlig stolthet över sitt normandiska blod. Han försökte genom mångårig genealogisk forskning leda sin härstamning till en hövding i Gånge-Rolfs hird.

In i det sista fortsatte Gobineau att vara verksam med en imponerande vitalitet. Han hävdade att en sann arier aldrig är sysslolös – inte ens i Valhall. Enligt Bengtsson är Gobineau värd hågkomst som en av sin tids mest begåvade och originella andar.

gobineau