Bortförklaringar

Okategoriserade

Det blir lätt att man låter som en trasig skiva om man ger sig in på att diskutera invandrarbrott. Man kan dock hitta lite annorlunda infallsvinklar, och idag tänkte jag att det kunde vara av intresse att titta lite på de olika förklaringsmodeller gängse ideologer och tillhörande media använder sig av för att förklara, eller snarare bortförklara, kopplingen mellan vissa typer av invandrare och brott.

Mellan 1997 och 2001 begicks 40% av alla anmälda brott i landet av utomnordiska invandrare. Det är ingen påhittad siffra, utan en som är mycket tillgänglig från BRÅs sida, med enkel statistikhantering. Rent konkret innebär det att 2,4 miljoner brott begicks av medlemmar av denna grupp mellan dessa år att jämföra med lite drygt en miljon brott mellan 1985-1989, då andelen bara var 23,5%. Att gruppen ökat i storlek är givetvis en faktor, dess sammansättning torde vara en annan. Att detta är ett problem av rang torde de flesta vara överens om, men för media, vänsterintellektuella och politiker är det inte främst ett problem relaterat till invandring. Det är ett ideologiskt problem, något som stör den egna världsbilden. Alltså blir målet inte att se över intaget av utomeuropeiska invandrare, utan att hitta förklaringsmodeller som bortser från den faktiska ökningen av invandrare och dess relation till problemet. Vid det här laget har till och med BRÅ erkänt att "ekonomiska faktorer" är mer än otillräckliga som orsak till invandrarbrottslighetens ökning och invandrares överrepresentation den senare kvarstår även när man justerat för sådana faktorer. En teori om att "fattigdom i hemlandet" skulle ligga bakom hjälper inte mycket dels är den obevisad, och dels borde ju tillgången till Svensk Välfärd då snabbt, genom att ändra den "ekonomiska basen," ha justerat problemen. Att börja peka på hemländernas BNP per capita skulle alltså snarare riskera att skapa misstankar om en tredje faktor, lämplig att agera förklaringsgrund till både fattidomen där och brottsligheten här. Alltså måste man ta till mer avancerade bortförklaringar.

I.

Den första och bästa är förstås mörkertalet. Ställd inför de siffror som faktiskt finns runt exempelvis invandrare och våldtäkter (utomhusvåldtäkter begicks redan 1985-89 till 47% av invandrare andelen lär knappast ha minskat, i enlighet med ovanstående generella ökning av brottsligheten) vet kvinnojourer, ideologiska pseudoforskare och proffstyckare berätta, att det finns ett "mörkertal", som antas vara ungefär fem gånger så stort som antalet anmälda våldtäkter. Denna idé innebär till att börja med en självklarhet: de flesta våldtäkter och andra brott av liknande art anmäls vanligen inte. Inget kontroversiellt där. Vad som däremot är kontroversiellt, för att inte säga löjeväckande, är att man också menar att just i detta mörkertal är vita, heterosexuella män i medelklassen så överrepresenterade att siffran ogiltigförklarar alla uttalanden om vem en "typisk" våldtäktsman är. Kvinnojourerna vet förtälja att de "ofta ser medelklasskvinnor komma in till dem". Detta skulle ju kunna bero på att det främst är just medelklasskvinnor med viss bildningsnivå som överhuvudtaget vet att de existerar, eller kan tänka sig att söka hjälp hos dem det är i själva verket den enda förklaringen men det är inte ens det viktigaste här.

Tanken på ett "mörkertal" där vita män med hög medelinkomst våldtar och slår obehindrat så till den grad att andra gruppers överrepresentation går upp i rök är naturligtvis i sin helhet imbecill för det första för att det är obevisbart. För det andra strider det mot allt tänkbart förnuft givetvis är det så att samma personer som våldtar på gatan (när de gör det som en del av en "gängkultur" och för att visa makt, förstås) inte heller har några problem med att lura i tjejer Rohypnol och utnyttja dem, att våldta tjejer de känner på fest, eller helt enkelt våldta sin partner eller tillfälliga flickvän. Och att den typ av tjej som hänger med Muhammed och Ahmed från förorten på en fest och råkar illa ut skulle vara mer anmälningbenägen än en läkarfru vars man börjat misshandla är ett antagande värdigt endast en hejdlös kretin. "Mörkertalet" torde med andra ord förvärra överrepresentationen, om det vore tillgängligt, snarare än jämna ut det nämnvärt. Bara att tänka sig att det skulle bibehålla skillnaderna på samma nivå är närmast extremistiskt, att det skulle ha någon större utjämnande effekt är absurt.

II.

En annan klassiker är rasism-argumentet. Detta går ut på, att även om invandrares socioekonomiska status inte är huvudfaktorn som förklarar deras enorma andel av alla brott, så utsätts de ständigt för ett finmaskigt nät av rasism. Detta provocerar dem, får dem att känna sig små och utanför, och får dem att i viss mån reproducera fördomar. Detta är naturligtvis också kvalificerat vansinne. För det första innebär det total moralisk kollaps att tillåta mentalt friska människor att skylla ifrån sig på andra. För det andra är vissa grupper knappast det minsta överrepresenterade. Människor från Kina och övriga "fjärran östern" är här ett bra exempel. Och om någon vill påstå att folk generellt skulle vara benägna att vara mindre rasistiska mot asiater än mot till exempel nordafrikaner har den personen aldrig sett alla landets pappor köra "mamma kines, pappa japan". Tydligen klarar asiaterna dessa och liknande ofattbara kränkningar alldeles utan att ge sig ut för att våldta och slåss.

För övrigt kan man ju fråga sig varför inte samtliga invandrare begår brott, om det nu är så att den strukturella rasism svenskar är så farliga på verkligen är orsaken. Denna rasism finns ju tydligen överallt, och existerar helt oberoende av svenskars konkreta erfarenheter den är ett ensidigt våld, ett arv från tiden då svenskar hade kolonier i Afrika och mellanöstern. "Strukturella" kolonier i första hand, får man väl anta, eftersom Svenska Guldkusten och liknande projekt inte torde ha färgat den svenska bilden av fjärran folk allt för mycket.. Sedan stod det i och för sig dumma saker om olika folkgrupper i uppslagsböcker för fyrtio år sedan, och givetvis är det den typen av faktorer som reglerar svenskars beteende än idag vad skulle det annars vara? Det är inte direkt som att färgade människor kan uppföra sig illa på egen hand hur skulle det gå till?

III.

En bisarr och direkt vidrig kombination av de två ovanstående argumenten är inte så vanlig i Sverige, men den antyds lite smått på sina ställen i BRÅ-rapporten från 2005. Den skulle man kunna kalla den rasistiske anmälaren. I korthet går tanken ut på att exempelvis kvinnor som våldtas av män med främmande utseende, oavsett om de känner dem eller inte, skulle vara mer benägna att anmäla än om, allt annat lika, de våldtagits av en svensk man. Med andra ord är det våldtäktsoffrens rasism som till stor del ligger bakom att invandrare från nordafrika, afrika och mellanöstern är så överrepresenterade. Gentemot kineser, japaner, tyskar och finnar visar man dock inte samma tendenser att anmäla. Det är alltså tydligt att svenska våldtäktsoffer verkligen inriktar sig just på hudfärg, men har stor tolerans mot axelmakterna och, återigen, kineserna.

Att mena att anmälarna är rasister är en bortförklaring som förstås gäller inte bara våldtäkter, utan alla brott. Den utgör lite av en ad hoc-lösning, eftersom man normalt brukar hävda att orsaken till invandrares enorma andel i fängelserna beror på ett rasistiskt rättsväsende. När statistiken då istället tar upp anmälda brott, och inte blir mycket bättre skulle det kunna innebära en käpp i hjulet, men icke. Friskt mod alla är rasister! Skulle någon drista sig att antyda att man med en sådan modell också borde kunna förklara bort en hel del svenska brott kanske till exempel "diskriminering" och "hets mot folkgrupp" om förövaren utsatts för så kallad "omvänd rasism", vet våra vänner också på råd: det finns överhuvudtaget ingen annan rasism än den vita riktar mot andra. Samt möjligen den dessa andra i sitt oförstånd riktar mot varandra, som en konsekvens av och ett led i den "postkoloniala matrisens förtrycksstruktur". Det är med andra ord vita människor som lärt andra "rasism", och utan vår kultur skulle alla jordens folk leva som "ädla vildar" och älskande alla människor. Att folk faktiskt tror på det här skulle vara roligt, om det inte vore så sorgligt. Att resonemanget dessutom är nästan vansinnigt rasistiskt i sig självt, eftersom det faktiskt hävdar att inga folk på jorden utom vita är ens teoretiskt kapabla till omoraliskt, och därmed till moraliskt, handlande är en annan sida av myntet vi kan lämna för tillfället.

Sedan ska vi inte glömma anti-toknazist-argumentet. Detta går ut på föjande: "Alla invandrare begår inte brott O, varför påstår du att alla invandrare begår brott, och att de är onda, när det är uppenbart för alla och en var att alla invandrare inte begår brott, och därför inte är onda? Varför vill du sparka svarta i huvudet, och gasa olika folkgrupper?"

Ett annat, lite stringentare sätt att uttrycka argumentets essens på vore det här: i och med att inte alla invandrare begår brott, kan man inte gärna använda argumentet om deras brottslighet till att säga att alla invandrare är kriminella/klandervärda. Att påstå att "alla invandrare är onda", på grund av att en hyfsad andel av dem begått onda handlingar, är helt enkelt inte logiskt. Problemet med det här argumentet är att ingen utom fullkomliga idioter torde ha påstått något snarlikt sedan 1998. Diskussionen om invandrarbrottslighet handlar inte om att hålla kollektiv ansvariga för enskildas brott det är något vi lämnar till antirasismens "postkoloniala" analytiker och efterblivna ideologer. Det handlar om att hålla företeelsen utomeuropeisk invandring till Sverige ansvarig. För det kan man göra, och det för en oerhörd massa elände som drabbat både ”dem” och ”oss”.


Svenska Guldkusten – grunden för svensk intolerans?

IV.

Hade Sverige haft en markant lägre invandring, eller i stort sett ingen alls från exempelvis Afrika och Mellanöstern, hade en dagligen växande andel av befolkningen sluppit våldtas eller misshandlas. Det handlar inte om att straffa "invandrare som grupp" straff ska givetvis förbehållas konkreta gärningsmän. Däremot handlar det om att stoppa tillväxten av utomeuropeiska grupper i Sverige, och börja se över möjligheterna att på ett vettigt sett avveckla, eller åtminstone kraftigt reducera, deras närvaro. Här är brottsdiskussionen bara en liten del det finns många andra orsaker, inte minst att de här grupperna själva tydligen vantrivs så till den milda grad (och här är jag inte rent ironisk även om tramset där man bortförklarar saker och ting med "rasism" är ohållbart, är det ju tydligt att många invandrare upplever en enorm otillfredsställelse). Med andra ord är det ingen som säger att alla invandrare begår brott, att alla invandrare är dumma eller elaka personligen har jag allvarligt talat inga problem att kommunicera med folk från synnerligen främmande kulturer, så länge vi har någon sorts gemensamt språk. Det hindrar inte att situationen i det här landet blir allt mer ohållbar.

Etablissemangsarsenalen är förstås större än så här, inte minst ska man komma ihåg klassiker som alla är vi invandrare/det finns inga invandrare, men det här torde vara en ganska bra början. Känn er fria att lägga till fler och mer i kommentarsfunktionen, om ni kommer på några. Det är alltid intressant, nästan lite pirrigt, att vandra i det skräckkabinett svensk invandringsdiskurs utgör.