The teaching company

Okategoriserade

I folkbildningens namn vill jag presentera ett utmärkt alternativ (eller komplement) till studier, särskilt lämpat för de med långrandiga arbeten, eller med vanan att ta långa promenader.

I.

The Teaching Company är ett utmärkt litet förlag som publicerar föreläsningar av framstående universitetsprofessorer i ljudboksform. De täcker en närmast ofattbar bredd av ämnen från fysik, till fornhistoria, och syftet med detta inlägg är naturligtvis att rekommendera dem varmt. Varje kurs består av 30-45 minuter långa föreläsningar, vanligen 12 stycken eller fler, och ger med andra ord en ganska omfattande genomgång av respektive ämne, och även om det hela naturligtvis har karaktären av en introduktion, snarare än djupstudier, så kan jag garantera att ens kunskap i respektive ämne ökar betydligt mer än genom usla dokumentärer på Discovery Channel eller hophafsade introduktionsböcker. Nivån är tämligen hög, men förutsätter som sagt oftast inga förkunskaper. Det enda som måste sägas vara en förutsättning är engelskakunskaper man bör ha en tämligen god förståelse av det engelska språket, även om facktermer och akademiska begrepp inte används utan att förklaras. Men om någon känner sig osäker av den orsaken skulle jag för den sakens skull inte avråda honom från att göra ett försök tvärtom tror jag att de flesta upptäcker att deras engelskförståelse är bättre än de tror efter lite uppvärmning.

Givet är att det inte är fråga om allt för mycket "politiskt inkorrekt" för sakens egen skull, och ofta tar föreläsaren någon sorts mellanposition i de hätskaste kontroverserna. Det hindrar inte att det finns mycket av oerhört intresse att lära sig, och en hel del information och perspektiv man annars aldrig skulle ha kommit i kontakt med.

För att komma över dess kurser köper man dem förslagsvis från förlagets hemsida.

Eftersom man aldrig kan veta hur upphovsrättslagstiftningen kan komma att utvecklas, tar jag det säkra före det osäkra och rekommenderar er inte att ladda ner kurser från The Pirate Bay eller Torrentz med hjälp av sökorden "TTC" eller exakta kursnamn.

Det enda problemet är förstås att få tid har man ett långrandigt, fysiskt arbete som ger möjlighet att lyssna på freestyle (ja, det ordet kommer att förbli i min vokabulär tills dagen jag dör) är det förstås inga problem. Annars kan en daglig 30 eller 45 minuter lång promenad vara lösningen på problemet, och även på frågan om pilsnerfläsket som säkerligen börjat byggas upp på de flesta av dem som kommit upp i en ålder där de orkar läsa mina blogginlägg.

II.

Jag tänkte använda resten av inlägget till att rekommendera några kurser, för den som har svårt att välja i det enorma utbudet.

Science and Religion, med Lawrence M. Principe. En mycket intressant kurs som ifrågasätter många av de mer uttjatade tankarna på en "krigföring" mellan vetenskap och religion, där den förra representerar "upplysning" och den senare "vidskeplighet". Principe visar med all önskvärd tydlighet att det perspektivet är både ohistoriskt och allmänt felaktigt. I det avseendet är just den här kursen med sina 12 föreläsningar á 30 minuter en av de mer "kontroversiella" i samlingen.

Great World Religions är en serie om fem kurser som täcker Buddhism, Hinduism, Kristendom, Islam respektive Judendom. Varje ämne har en egen föreläsare. De är främst väsentliga om man saknar kunskap om någon av dem (vilket knappast hör till ovanligheterna), men erbjuder en del intressant information även för den som redan har ett starkt intresse för religion.

Particle Physics for non-physicists: A tour of the microcosmos, med Steven Pollock. Den här kursen har jag inte själv avslutat än, tvärtom har jag nyss börjat. Givet min egen oerhörda inkompetens vad gäller avancerad matematik och naturvetenskap är upplevelsen i varje fall redan nu en fröjd, och kunnigare personer än jag har framhållit kursen som mycket bra. Om ämnet intresserar, vill säga.

Great Civilizations of Asia Minor, med Kenneth W. Hart. TTC erbjuder en närmast oändlig mängd fantastiska kurser i historia, inte minst fornhistoria. Den här är ändå en av mina favoriter. Den kastar ett intressant ljus över den roll som spelats av "Mindre Asien" i europeisk utveckling och historia, knutet som det varit till i tur och ordning hittiter, greker, hellenism, Rom och Bysans, innan det föll för islam på tusentalet och slutligen blev det vi idag kallar Turkiet.

History of Ancient Rome, med Garrett G. Fagan. Ett monster om 48 föreläsningar á 30 minuter, med en kompetent föreläsare med lätt irländsk accent. Ger oerhörda kunskaper om Rom och dess historia, och skulle kanske egentligen nämnas som exempel på en av de främsta kurserna i historia TTC har att erbjuda, även om det finns många fler.

How to listen to and understand Great Music, med Robert Greenberg. En av de längsta kurserna jag hittat 48 föreläsningar om 45 minuter vardera. Det här är smått oumbärligt om man, som jag, alltid intresserat sig för så kallad "klassisk" musik, men saknat kunskapen att verkligen förstå vad som försiggår. Tar man sig igenom den här uppmärksamt och ordentligt, kommer man i varje fall att urskilja oehört mycket mer nästa gång man hör ett stycke av Bach, Mozart eller för den delen Wagner (för hugade spekulanter finns en annan, bara något kortare kurs, som uteslutande inriktar sig på opera).

Nåja, där har ni att lyssna på. Som sagt rekommenderar jag i synnerhet historia- och religionskurserna, då de utgör formliga vapen av kunskap, men givetvis har detta också att göra med mina privata preferenser. Kolla in på sidan och hitta något som intresserar dig själv, för bara man hittar tiden är det inget man ångrar, tro mig.