Turnabout och amerikansk onlinereaktion

Okategoriserade

Amerikansk konservatism vad är det mer än liberaler varvat med aggressionkrigande slavar under storkapitalism, Israellobby och oljeindustri? I vissa fall en hel del mer, som i dagens exempel. Vi dyker in i Jim Kalbs onlineresurs Turnabout.

Jim Kalb heter den amerikanske paleokonservative som, så vitt jag vet, har starkast närvaro på Internet. Han har tidigare nämnts av Oskorei helt kort, men jag tänkte här fokusera på den internetresurs han ligger bakom. Hans åskådning, å ena sidan katolsk, men i vissa avseenden väldigt amerikansk, kan antagligen kännas obekväm inte bara för amerikanska demokrater och svensk vänster, utan antagligen också för många läsare av motpol. Det kan dock vara av intresse att visa att även amerikansk höger innehåller en del personer som varken vältrar sig i naiva idéer om "individuell frihet", eller okritiskt går i storkapitalets och militärindustrins ledband. Kalb  är utan tivel en av de "online-personligheter" som är i särklass bäst på att försvara en hel serie åskådningar som antagligen många läsare av dessa bloggar har gemensamma. Hans hemsida hette tidigare Counterrevolution, men har sedermera bytt namn till Turnabout, och jag tänkte göra några nedslag i några av de viktigaste sektionerna.

En mycket bra början kan vara att läsa Conservatism F.A.Q. där Kalb förklarar några av grundantagandena bakom konservatismen, som skiljer den markant från samtliga övriga åskådningar. Inte minst förståelsen för den mänskliga "rationalitetens" begränsningar, och omöjligheten att transcendera den samhälleliga ordningen och traditionen på ett sådant sätt att man förutsättningslöst kan "uppfinna" sin samtid utifrån abstrakta eller individualistiska principer. Den är närmast obligatorisk läsning, liksom mycket av det som står att finna i sektionen om traditionalistisk konservatism.

En annan mycket intressant F.A.Q. som vänder sig emot tanken på en a priori sekulär stat, och på ett mycket lättfattligt sätt förklarar varför tanken på att religion på något vis a priori måste vara utesluten ur staten, till förmån för någon sorts "objektivitet" som inte existerar, är felaktig. Utan att ta till falsettoner framhåller man den moderna statens och sekulärhumanismens hyckleri i relation till dessa frågor.

Sex and gender är en sida där alla som instinktivt hyser ett motstånd mot feminismens bisarra vilja att egalisera könen och "frigöra" någon sorts abstrakt "individ" kan få kött på benen. Den utgör en utmärkt kontrast mot den imbecilla svenska "antifeminismen", som i allt väsentligt delar feminismens idé om att könen ska vara helt utjämnade sinsemellan, och istället slösar krut på att gnälla om att "män misshandlas av kvinnor" (vilka "män", har jag alltid undrat) och påstå att de flesta våldtäktsoffer antagligen ljuger. Här grundar man istället sin kritik på en traditionell förståelse av könsroller, samtidigt som man på ett tämligen effektivt sätt argumenterar för dem på ett för den moderna diskursen mer acceptabelt sätt, och redogör för bakgrunden till variationer och avvikelser. Detta utan att förfalla till enfaldig misogyni och bara spegelvända radikalfeminismens olika riktningar och deras groteska ensidighet. Vill man frigöra sig från den konventionella jämställdhetshetsen, utan att för den sakens skull hänge sig åt fånigt gnällande om hur "utsatta" män blivit i vårt samhälle finns det många resurser här (även om jag inte läst allt, vilket gör att jag inte kan svara för alla texter alla är heller inte författade av Kalb). Att gå in på Kalbs Anti-Feminism Page är sannolikt en utmärkt början.

Annars kan jag bara rekommendera er att klicka runt på sidan för er som gillar FAS nya inriktning vill jag minnas att det finns en hel del material om "högervriden" libertarianism också, men det får ni i så fall hitta rätt på själva.

Det finns problematiska aspekter av Kalbs sida forumet har åtminstone periodvis varit fullt av amerikanska extremrepublikaner och liknande som, även om de ofta är kritiska mot neokonservativa strömningar, ändå oftare än inte stödjer sådant som Bushs och Israels aggressionspolitik i mellanöstern på ett sätt som är svårt att acceptera. Vissa aspekter av Kalbs ideologi känns också orimliga, eller åtminstone helt olämpliga för ett svenskt klimat, av en eller annan anledning. Trots det är sidan en fantastisk resurs, som erbjuder både nya tankemönster och ett för Sverige nästan helt okänt sätt att tänka kring politik.