Vill vi ha integration?

Människors beteende går ibland stick i stäv med de åsikter de uttrycker. Många svenskar påstår sig vilja ha integration, men är det bara ett spel för pk-gallerierna? Utöver det, är ”mångfald” ens bra för samhället?

Okategoriserade, Samhälle

 • 4
  Delningar

Vi människor är tämligen bra på att lura oss själva och ibland även vår omgivning. Det finns massor med svenskar idag som påstår att integration är väldigt viktigt och bra, men när det sedan är dags att omsätta ideologin i praktiken händer det inte mycket. Detta är tydligt utifrån hur människor bosätter sig och hur de väljer sin umgängeskrets.

När ett område börjar bli mångkulturellt, alltså när många icke-svenskar flyttar dit, börjar processen som kallats för ”white flight” nästan omedelbart. De svenskar som kan flyttar därifrån, de som inte kan stannar kvar. Mångkulturella områden verkar fungera sämre i allmänhet, så det kanske inte är så konstigt. Skolor i mångkulturella områden är stökiga och har ofta dåliga resultat, kriminaliteten brukar vara högre och går det tillräckligt långt bildas ett så kallat ”utanförskapsområde”.

Men om nu så många uppskattar mångkultur och att människor från olika kulturer bor ihop, varför stannar inte svenskarna. Hyckleriet är totalt, särskilt eftersom det är de med högre inkomst som är de starkaste förespråkarna för mångkulturen. De vill väl inte offra sin trygghet och sina barn, naturligtvis, men genom att flytta erkänner de att mångkulturen gör samhället sämre. Skulle mångkultur vara bra skulle de inte behöva flytta.

Samma fenomen visar sig i umgängeskretsen hos medelklassen. De flesta i den är etniska svenskar och de som inte är det är högutbildade européer i första hand och högutbildade icke-européer i andra hand. Dessa icke-européer används gärna som alibi, vilket tog sig ett maximalt löjligt uttryck i Jan Guillous uttalande om hur många invandrare det bor på hans kära Östermalm. Det är naturligtvis så att ju högre intelligens och ju högre utbildning en icke-europé har, desto mer troligt är det att han eller hon är assimilerad. De flesta som någon gång gått till en tandläkare från Iran har träffat en sådan assimilerad, högutbildad, invandrare. Men de flesta icke-européer som kommer hit är naturligtvis inte sådana och kommer aldrig bli det, särskilt inte nu när olika etniska enklaver har etablerat sig.

Människor har en tendens att helst vilja umgås med andra personer ur samma folkgrupp. Vi är i grunden flockdjur som tyr sig till den egna gruppen. När medlemmar i gruppen delar samma värderingar och uppvisar ett liknande beteende så minskar kostnaderna, och ansträngningen som krävs, för samarbete. Vi behöver inte komma över de trösklar som finns och kan lättare lista ut vad den andra parten menar och förstå dennes mål och världsbild. Detta fenomen, spritt ut över samhället, ger segregation. Den intresserade bjuds på några referenser angående detta i slutet av denna artikel.

Putnam och det sociala kapitalet

För att ge ytterligare tyngd åt resonemanget kan vi ta upp den vänsterliberale forskaren Robert Putnam som gjorde sig känd genom publiceringen av boken ”Bowling Alone” år 2000, i vilken han bland annat beskriver effekterna mångkulturen har på det sociala kapitalet i samhället. För den intresserade finns på nätet det tal Putnam höll när han tog emot Johan Skytte-priset. Socialt kapital kan ha flera betydelser, men definieras här som tillit i samhället, deltagande i föreningsliv och politiken och hur starkt civilsamhället är.

Putnam har tydligt visat att det sociala kapitalet minskar i takt med att mångkulturen ökar, framförallt när det gäller tillit. Ju mer mångkultur desto färre vänner har människor, desto mindre engagerar de sig politiskt, desto mindre litar de på sina grannar och så vidare. Han försöker sedan påpeka att det ändå kan sluta bra, eftersom en ny identitet kan bildas efter den lite svårare perioden som mångkulturen orsakar. Den nya identiteten kan då återigen ge upphov till ett stort socialt kapital. Alltså, när det inte längre finns några européer så kommer det lösa sig ändå. Detta är antagligen inte sant av flera anledningar och den intresserade uppmanas att läsa på om de skillnader som existerar mellan folkslag när det gäller till exempel intelligenskvot.

Det är ett sätt att försöka släta över forskningsresultaten, om jag får spekulera lite i Putnams motivationer. Hans forskning visar tydligt att det sociala kapitalet minskar med mångkulturen, alltså att det finns starka belägg för att samhället fungerar sämre och sämre i takt med att mångkulturen ökar. Men vurmandet för mångkulturen är en av grundbultarna i världsbilden hos en person som Robert Putnam och kan inte överges utan att hela världsbilden rämnar. Därför måste mångkulturen som idé försvaras oavsett vad forskningen visar.

Robert Putnams resultat har replikerats flera gånger, i Nederländerna och i Storbritannien. Mångkulturella samhällen präglas av lägre tillit och fungerar sämre. Det finns också stöd för detta från bland annat ekonomisk forskning (se här, här och här). Det går att fortsätta med fler exempel, men uttrymmet här tillåter det inte.

De flesta av oss vill inte ha någon mångkultur, även om många påstår det så agerar de tvärtemot det de säger. Vi ser dessutom att mångkulturen gör att samhället fungerar sämre. Så varför fortsätta försöka implementera den?


 • 4
  Delningar
 • zeno

  ”Så varför fortsätta försöka implementera den?”

  mitt svar blir – för att söndra och härska

  den som är intresserad av nutidshistoria vet att adolf alltid försökte luckra upp och nedsätta nationskänslan hos det folk som stod på tur för hans blitzkrieg

  säga vad man vill om adolf men hans tänk och metoder lever vidare…

  hans dröm var ett europa utan gränser, med en valuta(grossvirtschatfsraum) och endast en huvudstad…hmmm – det där känns familjärt på nåt sätt….

  och när verkligheten bevisade honom fel och utvecklingen gick käpprätt åt helvete så förnekade och förskönade han verkligheten så gott han kunde…..hmmm – känns även det familjärt på nåt sätt….

  https://www.youtube.com/watch?v=7F7i47HXPAA

  • zeno

   ps
   nu kör vi – ända in i kaklet!

   😉

   pps
   SD eller DÖ 2.018 – valet är givet

 • zeno

  ”Så varför fortsätta försöka implementera den?”

  mitt svar blir – för att söndra och härska

  den som är intresserad av nutidshistoria vet att adolf alltid försökte luckra upp och nedsätta nationskänslan hos det folk som stod på tur för hans blitzkrieg

  säga vad man vill om adolf men hans tänk och metoder lever vidare…

  hans dröm var ett europa utan gränser, med en valuta(grossvirtschatfsraum) och endast en huvudstad…hmmm – det där känns familjärt på nåt sätt….

  och när verkligheten bevisade honom fel och utvecklingen gick käpprätt åt helvete så förnekade och förskönade han verkligheten så gott han kunde…..hmmm – känns även det familjärt på nåt sätt….

  https://www.youtube.com/watch?v=7F7i47HXPAA

  • zeno

   ps
   nu kör vi – ända in i kaklet!

   😉

   pps
   SD eller DÖ 2.018 – valet är givet

 • Parsifal

  Allt har bara handlat om att slippa se verkligheten och slippa ta itu med problemen. Där har ord som mångkultur och integration gjorts till verktyg för detta. På samma sätt som värdegrund och ”alla människors lika värde” är en metod för att slippa diskutera eländet och tysta ner dissidenter. Landet har därmed förvandlats till en häxkittel av förträngning, förnekelse och hyckleri. Med absurda konsekvenser i stort som smått. Det märkliga är att detta onaturliga spektakel kunnat upprätthållas under så lång tid. Förklaringen är väl att det från etablissemangets sida inte längre finns några alternativ. Man har målat in sig i ett hörn och måste trappa upp projektet till alltmer surrealistiska nivåer.

 • Parsifal

  Allt har bara handlat om att slippa se verkligheten och slippa ta itu med problemen. Där har ord som mångkultur och integration gjorts till verktyg för detta. På samma sätt som värdegrund och ”alla människors lika värde” är en metod för att slippa diskutera eländet och tysta ner dissidenter. Landet har därmed förvandlats till en häxkittel av förträngning, förnekelse och hyckleri. Med absurda konsekvenser i stort som smått. Det märkliga är att detta onaturliga spektakel kunnat upprätthållas under så lång tid. Förklaringen är väl att det från etablissemangets sida inte längre finns några alternativ. Man har målat in sig i ett hörn och måste trappa upp projektet till alltmer surrealistiska nivåer.

 • Hatzegopteryx

  (Den här blev censurerad.) Som sagt, enligt en dissertation (2015) på Linnéuniversitetet så börjar etniska svenskar flytta ut när icke-européer uppnår 4% av de boende. (Neuman, 2015, http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A822705&dswid=-3898 ). Så det tycks inte spela någon som helst roll att media konsekvent utminuterar en antiessentialistisk syn på mänsklig etnicitet. Kluvenheten mellan medveten åskådning och verkligt agerande är markant. Svenskarna står verkligen ut i detta avseende. Det tycks finnas en oförmåga hos svenska folket att formulera sina verkliga känslor. Det är förmodligen skenhelighetsidealet—att säga saker i enlighet med Värdegrunden—som fått sådana konsekvenser. Det är som en fariseisk religion som undanträngt den kristna tanken, som ju bygger på att man lyssnar på Sanningens Ande inombords. De kristna själva har omvandlats till fariséer som predikar att man skall undantränga hjärtats röst och istället följa den moraliska renhetens dogmer. Man hör dem ofta på radio.

  Hatzegopteryx

  • zeno

   ”en svensk tiger” – tror att detta förhållningssätt – precis som adolfs ideer – helt enkelt fortlever i våra dagar

   ”synn å klaga” när man ju lever i en humanitär stormakt/moralisk supermakt med världens första feministiska regering – som enligt propagandan utgör en avundsvärd modell för hela planeten och där pappa staten ”tar hand omen” – och ens inkomster med ett konfiskatoriskt högt skattetryck från vaggan till graven

   https://www.youtube.com/watch?v=34LGPIXvU5M

   • Patria

    Det är väl bara bra med en stark centralmakt. Pratet om ”ta hand om” är nonsens, det handlar om organisation. Vad som behövs är en stark stat som gör rätt, till skillnad från den som nu är rådande, som alltså gör fel. Höga skatter är bra, när de används på rätt sätt och inte på fel sätt, vilket nu är fallet.

    • zeno

     pojkvasker – du e för ung för att minnas pomperipossa-debatten där finansminister sträng kallade lindgren tokigt fruntimmer som inte förstod sig på finanspolitik – bara för att hon ansåg att det borde gå en absolut gräns vid 100% skatteuttag – hon fick betala 102 !!!

     maktfullkomlighet är en förvärvad åkomma såsom alkoholism – och det är folket o dess representanters förbannade skyldighet att sätta stopp för supandet innan det gått för långt – det är nämligen ogörligt att göra om ett fyllo till en icke-alkis!

     för att nu inte nämna den DAGSlåneränta på 500% PER DYGN som regeringen bildt hemsökte det svenska folket med

     gör om gör rätt

     ”ve det folk som inte tuktar sina styresmän”

     • Patria

      Socialdemokratin tjänade oss på många sätt väl, även om dess skadeverkningar i kulturellt hänseende, tillsammans med de övriga marxistoforma rörelserna, blev oöverskådliga. Nåväl, det vore väl märkligt om det inte finns ideologiska skiljelinjer också inom de nationella tankekretsarna.

  • Patria

   Ska bli mycket intressant att se när svenskarna inte längre orkar ljuga. När oket äntligen hotar knäcka deras krökta nackar…

  • Marie-Hélène Morney

   Så de kristna följer inte det kristna kärleksbudskapet? Och ”hjärtats röst”, vad är det? Primitiv fruktan för allt annorlunda?

   • Hatzegopteryx

    Att känna ansvar för vår kultur och civilisation samt framtidens människor. Dom som säger ”vi har ju det så bra” refererar ju bara till sig själva. Dom är rotlösa i det avseendet. Dom är helt enkelt kärlekslösa och därför okristna.

 • Hatzegopteryx

  (Den här blev censurerad.) Som sagt, enligt en dissertation (2015) på Linnéuniversitetet så börjar etniska svenskar flytta ut när icke-européer uppnår 4% av de boende. (Neuman, 2015, http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A822705&dswid=-3898 ). Så det tycks inte spela någon som helst roll att media konsekvent utminuterar en antiessentialistisk syn på mänsklig etnicitet. Kluvenheten mellan medveten åskådning och verkligt agerande är markant. Svenskarna står verkligen ut i detta avseende. Det tycks finnas en oförmåga hos svenska folket att formulera sina verkliga känslor. Det är förmodligen skenhelighetsidealet—att säga saker i enlighet med Värdegrunden—som fått sådana konsekvenser. Det är som en fariseisk religion som undanträngt den kristna tanken, som ju bygger på att man lyssnar på Sanningens Ande inombords. De kristna själva har omvandlats till fariséer som predikar att man skall undantränga hjärtats röst och istället följa den moraliska renhetens dogmer. Man hör dem ofta på radio.

  Hatzegopteryx

  • zeno

   ”en svensk tiger” – tror att detta förhållningssätt – precis som adolfs ideer – helt enkelt fortlever i våra dagar

   ”synn å klaga” när man ju lever i en humanitär stormakt/moralisk supermakt med världens första feministiska regering – som enligt propagandan utgör en avundsvärd modell för hela planeten och där pappa staten ”tar hand omen” – och ens inkomster med ett konfiskatoriskt högt skattetryck från vaggan till graven

   https://www.youtube.com/watch?v=34LGPIXvU5M

   • Patria

    Det är väl bara bra med en stark centralmakt. Pratet om ”ta hand om” är nonsens, det handlar om organisation. Vad som behövs är en stark stat som gör rätt, till skillnad från den som nu är rådande, som alltså gör fel. Höga skatter är bra, när de används på rätt sätt och inte på fel sätt, vilket nu är fallet.

    • zeno

     pojkvasker – du e för ung för att minnas pomperipossa-debatten där finansminister sträng kallade lindgren tokigt fruntimmer som inte förstod sig på finanspolitik – bara för att hon ansåg att det borde gå en absolut gräns vid 100% skatteuttag – hon fick betala 102 !!!

     maktfullkomlighet är en förvärvad åkomma såsom alkoholism – och det är folket o dess representanters förbannade skyldighet att sätta stopp för supandet innan det gått för långt – det är nämligen ogörligt att göra om ett fyllo till en icke-alkis!

     för att nu inte nämna den DAGSlåneränta på 500% PER DYGN som regeringen bildt hemsökte det svenska folket med

     gör om gör rätt

     ”ve det folk som inte tuktar sina styresmän”

     • Patria

      Socialdemokratin tjänade oss på många sätt väl, även om dess skadeverkningar i kulturellt hänseende, tillsammans med de övriga marxistoforma rörelserna, blev oöverskådliga. Nåväl, det vore väl märkligt om det inte finns ideologiska skiljelinjer också inom de nationella tankekretsarna.

  • Patria

   Ska bli mycket intressant att se när svenskarna inte längre orkar ljuga. När oket äntligen hotar knäcka deras krökta nackar…

 • Många människor uppväxta i Afrika och Mellanöstern har liknande erfarenheter och traditioner som syditalienarna av korruption, organiserad kriminalitet, släkt-/klankultur/mentalitet, hierarkisk styre, utbredd religiositet och lågt förtroende inför myndigheter så väl som sociala institutioner och andra medborgare. Drar han verkligen inga paralleller däremellan utifrån sitt verk från 1993 ”Den fungerande demokratin” (som handlar om just skillnaden utifrån socialt kapital mellan Nord- och syditalien)?

  Jag tror inte nödvändigtvis fleretniska samhällen per se behöver leda till lågt socialt kapital, men vad får Putnam att tro att människor som kommer till väst med nämnda syn på samhället skulle göra en omvändning efterhand, istället för att det blir tvärtom att de redan boende här ändrar sig?

  Är det något vi ser mycket av, åtminstone i mångkulturella Sverige, är det just krocken mellan västeuropeer och vår närmast naiva syn på det kollektiva samhället, och flertalet andra etniciteter som uppvisar snarare cyniska och antisociala beteendemönster. Många nyare invånare av Sverige läser inga svenska tidningar, ser bara utländsk TV, umgås uteslutande med personer från samma kultur, kan i värsta fall lite eller ingen svenska, röstar inte i svenska val eller på annat sätt deltar i demokratin, och framförallt helt saknar förståelse för de normer och moraliska imperativ som fördömer allt från sexuella övergrepp till bedrägeri och utomrättsliga vendettor.

  För att ge Putnam rättvisa så ska sägas att jag inte läst ”den ensamme bowlaren” och eventuellt skulle göra en annan tolkning än Rönngren, men så som det framstår utifrån artikeln är Putnam inkonsekvent och drar två skilda slutsatser ur i grunden samma problemformulering (som avhandlas i ”Den fungerande demokratin”).

 • Många människor uppväxta i Afrika och Mellanöstern har liknande erfarenheter och traditioner som syditalienarna av korruption, organiserad kriminalitet, släkt-/klankultur/mentalitet, hierarkisk styre, utbredd religiositet och lågt förtroende inför myndigheter så väl som sociala institutioner och andra medborgare. Drar han verkligen inga paralleller däremellan utifrån sitt verk från 1993 ”Den fungerande demokratin” (som handlar om just skillnaden utifrån socialt kapital mellan Nord- och syditalien)?

  Jag tror inte nödvändigtvis fleretniska samhällen per se behöver leda till lågt socialt kapital, men vad får Putnam att tro att människor som kommer till väst med nämnda syn på samhället skulle göra en omvändning efterhand, istället för att det blir tvärtom att de redan boende här ändrar sig?

  Är det något vi ser mycket av, åtminstone i mångkulturella Sverige, är det just krocken mellan västeuropeer och vår närmast naiva syn på det kollektiva samhället, och flertalet andra etniciteter som uppvisar snarare cyniska och antisociala beteendemönster. Många nyare invånare av Sverige läser inga svenska tidningar, ser bara utländsk TV, umgås uteslutande med personer från samma kultur, kan i värsta fall lite eller ingen svenska, röstar inte i svenska val eller på annat sätt deltar i demokratin, och framförallt helt saknar förståelse för de normer och moraliska imperativ som fördömer allt från sexuella övergrepp till bedrägeri och utomrättsliga vendettor.

  För att ge Putnam rättvisa så ska sägas att jag inte läst ”den ensamme bowlaren” och eventuellt skulle göra en annan tolkning än Rönngren, men så som det framstår utifrån artikeln är Putnam inkonsekvent och drar två skilda slutsatser ur i grunden samma problemformulering (som avhandlas i ”Den fungerande demokratin”).

 • Oskorei

  Bra artikel. Karlheinz Weissmann har noterat att de flesta människor ”talar vänster men lever höger”. Som du beskriver så hyllar de bland mycket annat mångkultur, men som av ett sammanträffande så flyttar de alltid till vissa specifika bostadsområden så snart de får barn. Frågan är hur vi får dem att även ”tala höger”. Jag misstänker att det hela handlar mycket om klass- och statusmarkörer hos i grunden osäkra skikt, möjligen skulle man kunna lära sig deras outtalade sociala koder och använda sig av dem i sin presentation.

 • Oskorei

  Bra artikel. Karlheinz Weissmann har noterat att de flesta människor ”talar vänster men lever höger”. Som du beskriver så hyllar de bland mycket annat mångkultur, men som av ett sammanträffande så flyttar de alltid till vissa specifika bostadsområden så snart de får barn. Frågan är hur vi får dem att även ”tala höger”. Jag misstänker att det hela handlar mycket om klass- och statusmarkörer hos i grunden osäkra skikt, möjligen skulle man kunna lära sig deras outtalade sociala koder och använda sig av dem i sin presentation.

 • thumos

  Väldigt intressant, bra artikel. Fler borde verkligen läsa Robert Putnam. På tal om annat, kommer Charlotta Johansson tillbaka snart eller? Saknar hennes kloka artiklar.

 • thumos

  Väldigt intressant, bra artikel. Fler borde verkligen läsa Robert Putnam. På tal om annat, kommer Charlotta Johansson tillbaka snart eller? Saknar hennes kloka artiklar.

 • Richard Bandler

  ”mångkulturen gör att samhället fungerar sämre. Så varför fortsätta försöka implementera den?”

  För att folk är hjärntvättade av de som driver agendan. Vi är fortfarande för få som är tillräckligt fria från hjärntvätten för att vilja något annat.

 • Richard Bandler

  ”mångkulturen gör att samhället fungerar sämre. Så varför fortsätta försöka implementera den?”

  För att folk är hjärntvättade av de som driver agendan. Vi är fortfarande för få som är tillräckligt fria från hjärntvätten för att vilja något annat.

 • Baldersvis

  Tilliten i samhällen och forskning kring det är ett mycket intressant område. Det har även gjorts lite forskning i Sverige. Där mätte man olika former av tillit och kom fram till att det främst är tilliten till närområdet som sjunker om man bor i ett område med hög grad av etnisk mångfald. Man tror även att den mer generella tilliten på sikt kan sjunka men tilliten till människor i allmänhet verkar ta längre tid för att ändra på sig.

  Det finns också svensk forskning kring vilka man utgår ifrån när man t.ex. tillfrågas om tilliten till människor. Där visade det sig att den skiljer sig kraftigt åt beroende på vilka etniska grupper man syftar på när man gör bedömningen. Föga förvånade visade sig att svenskar har låg tillit till utomeuropeiska invandrare i form av araber och afrikaner samtidigt som den är betydligt högre till svenskar och västeuropéer i allmänhet.

  En intressant fråga är huruvida tilliten alltid är något bra. Rimligtvis är det bra att ha god tillit när det eller dem man har tillit till sköter sig. I dagens Sverige, när politiker och andra former av makthavare försöker byta ut oss mot främmande folkslag och raserar samhället, är det snarare önskvärt att folk i allmänhet blir mer kritiskt inställda mot etablissemanget och även delvis mot människor i allmänhet.

  Källor och intressant läsning:
  http://fof.se/tidning/2014/8/artikel/sveriges-unika-tillit-sjunker-kan-man-lita-pa-folk
  https://journals.lnu.se/index.php/surveyjournalen/article/viewFile/30/26

 • Baldersvis

  Tilliten i samhällen och forskning kring det är ett mycket intressant område. Det har även gjorts lite forskning i Sverige. Där mätte man olika former av tillit och kom fram till att det främst är tilliten till närområdet som sjunker om man bor i ett område med hög grad av etnisk mångfald. Man tror även att den mer generella tilliten på sikt på sikt kan sjunka men
  tilliten till människor i allmänhet verkar ta längre tid för att ändra på sig.

  Det finns också svensk forskning kring vilka man utgår ifrån när man t.ex. tillfrågas om tilliten till människor. Där visade det sig att den skiljer sig kraftigt åt beroende på vilka etniska grupper man syftar på när man gör bedömningen. Föga förvånade visade sig att svenskar har låg tillit till utomeuropeiska invandrare i form av araber och afrikaner samtidigt som den är betydligt högre till svenskar och västeuropéer i allmänhet.

  En intressant fråga är huruvida tilliten i sig alltid är något bra. Rimligtvis är det bra att ha god tillit när det eller dem man har tillit till sköter sig. I dagens Sverige, när politiker och andra former av makthavare försöker byta ut oss mot främmande folkslag och raserar samhället, är det snarare önskvärt att folk i allmänhet blir mer kritiskt inställda mot etablissemanget och även delvis mot människor i allmänhet.

  Källor och intressant läsning:
  http://fof.se/tidning/2014/8/artikel/sveriges-unika-tillit-sjunker-kan-man-lita-pa-folk
  https://journals.lnu.se/index.php/surveyjournalen/article/viewFile/30/26

 • Palnatoke

  Ja, egentligen bevisar ju Putnam vad det handlar om när han drar en annan slutsats än vad hans forskningsresultat visade. En mental blockering som kallas politisk korrekthet. För människor föredrar att leva med dem som är genetiskt lika dem själva. Forskningen är otvetydig på den punkten. Svenskar säger en sak men gör sedan något helt annat. Det ger i längden upphov till svår kognitiv dissonans och så småningom ett mentalt sammanbrott.

 • Palnatoke

  Ja, egentligen bevisar ju Putnam vad det handlar om när han drar en annan slutsats än vad hans forskningsresultat visade. En mental blockering som kallas politisk korrekthet. För människor föredrar att leva med dem som är genetiskt lika dem själva. Forskningen är otvetydig på den punkten. Svenskar säger en sak men gör sedan något helt annat. Det ger i längden upphov till svår kognitiv dissonans och så småningom ett mentalt sammanbrott.

 • PETER NYMAN

  Lika barn leka bäst.Så VI vill inte ha DOM andra på vår lekplats SVERIGE.

 • PETER NYMAN

  Lika barn leka bäst.Så VI vill inte ha DOM andra på vår lekplats SVERIGE.

 • Marie-Hélène Morney

  Hur ska man förhindra mångkulturen då menar ni? Ska vi bygga fler murar? Ska folk förbjudas flytta? Ska folk förbjudas ha annan religion än majoriteten?

  Och är USA ett exempel på ett icke fungerande samhälle? Det är väl mångkulturellt.

  • latmask

   Mångkultur är bara ett övergångsstaium. Snart börjar kulturerna bekriga varandra och den starkaste och mest hänsynslösa kulturen vinner och tränger bort alla andra kulturer. Sedan blir det en strikt monokultur. Detta är islams agenda.

 • Marie-Hélène Morney

  Hur ska man förhindra mångkulturen då menar ni? Ska vi bygga fler murar? Ska folk förbjudas flytta? Ska folk förbjudas ha annan religion än majoriteten?

  Och är USA ett exempel på ett icke fungerande samhälle? Det är väl mångkulturellt.

  • latmask

   Mångkultur är bara ett övergångsstaium. Snart börjar kulturerna bekriga varandra och den starkaste och mest hänsynslösa kulturen vinner och tränger bort alla andra kulturer. Sedan blir det en strikt monokultur. Detta är islams agenda.

   • Marie-Hélène Morney

    Mångkulturen finns ju redan så gott som överallt. Hur ska ni bekämpa den? Redan när europeerna koloniserade Afrika, Amerika, Australien, så blev det ”mångkultur”. Det går inte att vrida historien tillbaka.

    Ska ni förbjuda svenskar att resa utomlands och återvända med utländska partners? Ska ni förbjuda utländska studenter i Sverige?

    Den ”starkaste” kulturen kan ta över, men det behövs inget krig för det. Vand anser ni mångkulturhatare om USA, är det på väg att gå under?

    • Parsifal

     Alla samhällen, även de mest homogena, är någon mening mångkulturella. I det gamla Sverige kunde de regionala skillnaderna liksom de mellan stadsbor och landsbygdsbor, rika och fattiga vara betydande. Så länge det finns vissa grundläggande värderingar och normer gemensamma så går det att få samhället att fungera hyfsat med en Leitkultur” som grund. USA har varit dominerat av kalvinismen som satt normen. Tillsammans med den västerländska civilisationens grundläggande värderingar som bland annat visar sig i konstitutionen.
     Det är när det kommer in kulturer som inte accepterar dessa normer utan vill ersätta dem med sina egna som det blir problem. Det kan röra saker som att man inte accepterar allas lika rättigheter utan kräver företräde för den egna gruppen. Kvinnans ställning, synen på slaveri, apostater med mera. Växer sig sådana grupper starka så har man gigantiska problem framför sig. Hur ska ett sådant samhälle fungera där man inte är överens ens om de mest grundläggande saker? En sådan ”utveckling” måste förhindras till varje pris. Visst kan man bygga murar det har man gjort i Ungern. Att det skulle finnas någon ”rätt” att flytta och bosätta sig var man vill är bara en myt. Någon sådan ”rätt” har aldrig funnits.
     Klarar man inte av att hantera dessa problem återstår endast ”Rivers of blood”, förutsagt i ett tal av Enoch Powell i ett tal redan för femtio år sedan. Slaget om den västerländska civilisationen har redan börjat och blod flyter nu regelbundet på europeiska städers gator.

     • latmask

      Tack, Parsifal!

    • soldatsocialist

     Ja USA som vi idag känner det kommer med stor sannolikhet att gå under, om inte någonting händer som förändrar dagens utveckling. USA är skapat av vita europeiska invandrare från främst Nord- och Västeuropa. När dessa inte längre är i en stor majoritet av befolkningen och förlorar makten så kommer inte längre USA att vara USA. Namnet USA kommer troligtvis att behållas men det kommer inte längre vara samma land. Detsamma kommer förmodligen även att ske med Sverige, där i än högre grad( de etniska) svenskarna utgör grunden för det svenska samhället. Redan nu så går det att ifrågasätta om Sverige egentligen är ett riktigt Sverige. Jag längtar faktiskt dagligen ”hem” till det gamla och riktiga Sverige. Det är ländernas befolkning som avgör hur landet ser ut och fungerar. Det går inte att byta ut befolkningen och sedan tro att slutresultatet blir detsamma. Vissa folkslag är t. ex. mer begåvade än vad andra är, och de förra har naturligtvis lättare att skapa materiell välfärd. Det råder även en skillnad på om ett land har en homogen eller en heterogen befolkning. En homogen befolkning skapar starkare solidaritet och en högre tillit medborgarna emellan än vad en heterogen befolkning gör. Splittringen och konflikterna är med andra ord större i en heterogen befolkning. Bristen på en enhetlig samhällsidentitet, och en minskad samhällsgemenskap, bidrar säkerligen även till ökad mental ohälsa bland medborgarna som i sin rotlöshet får försöka att ”kompensera” med konsumtion av allehanda slag som en form av tröst. I en mång- och blandetniskt samhälle så är risken att medborgarna förvandlas till en form av konsumtionslavar stor. Men kanske är det precis det som de globalistiska makthavarna vill.