Begreppet höger

Ideologi, Metapolitik, Okategoriserade, Samhälle

 • 8
  Delningar

Höger-vänsterskalan uppstod, som säkert många läsare känner till, i den franska nationalförsamlingen i samband med revolutionen. De radikala, som förespråkade förändring, satt till vänster och de mer konservativa satt till höger i lokalen. Under årens lopp har begreppen höger respektive vänster betytt olika saker. Det finns naturligtvis inget objektivt rätt svar på frågan om vad som ska räknas som höger idag, men det betyder inte att en diskussion om det är meningslös.

Begreppet politisk höger är något etablerat sedan två hundra år och det kommer antagligen inte att försvinna inom en snar framtid. Det skulle kräva oerhört mycket metapolitiskt arbete för att få höger-vänsterskalan att försvinna ur folks medvetande, arbete vi inte har tid med. De flesta människor anser att politiska ideologier kan eller bör placeras in på en höger-vänsterskala och de gör det oftast även om man inte ber dem. Det är betydligt enklare att ändra deras uppfattning om exakt vad som ska anses vara höger och sedan få dem att se på detta som något positivt.

I Sverige under 1900-talet har högern bestått främst av de som motarbetat socialdemokraternas omfördelningspolitik. Till viss del har högern också motarbetat de kulturella förändringar vänstern genomdrivit, men de har på ett så förnedrande och svagt sätt misslyckats med att ta den kampen att det knappt är värt att nämna den. Att ta upp den svenska högerns kulturkamp under 1900-talet blir nästan lyteskomik. Högern misslyckades också i de ekonomiska frågorna, men där får man åtminstone intrycket att de försökte kämpa. Hur som helst så är uppdelningen i ekonomisk liberalism till höger och ekonomisk socialism till vänster inte längre aktuell. Man kan utan problem räknas som höger även om man förespråkar en välfärdsstat.

Ett förslag till en ny höger-vänsterskala som nu är mer aktuell är nationalism kontra internationalism. Den moderna högern är då nationalistisk och emot den nuvarande globala världsordningen. Detta kan ta sig lite olika uttryck beroende på plats och politisk fråga. Det skulle i Sverige innebära att alla politiska partier utöver Sverigedemokraterna räknas som vänster, kanske till och med extremvänster. Moderaterna skulle i dagsläget sakta röra sig högerut efter att under Reinfeldt befunnit sig extremt långt ut åt vänster. Sverigedemokraterna skulle vara ett mittenparti. Den här definitionen av höger-vänster är betydligt mer meningsfull än den tidigare och kan vara mycket användbar, men den saknar djup. Den tar inte upp frågor som är mer grundläggande när det gäller att beskriva en världsåskådning.

Mitt förslag till en grundläggande definition av vad som karakteriserar högern framfördes av den nu avlidne Jonathan Bowden och säkert även av flera andra. Han menade att kärnan hos högern är accepterandet av, eller förespråkandet för, hierarki och i kontrast till detta så förespråkar vänstern jämlikhet av något slag. Jag anser att detta är kärnan hos högern, den genuina högern, sedan länge tillbaka. Enligt denna definition så räknas konservativa, till viss del klassiska liberaler och libertarianer, samt mer radikala ideologier som höger.

En positiv syn på hierarki kan ta sig olika uttryck, men gemensamt för högern är att den överallt i naturen och i mänskliga samhällen ser hierarkier och ojämlikhet. Vissa människor är mer intelligenta än andra, vissa starkare, vissa mer drivna och agressiva, vissa mer kreativa och så vidare. En stor del av dessa egenskaper är dessutom medfödda. Att förneka detta genom att förespråka jämlikhet som ett ideal är att gå emot naturens ordning och det slutar normalt i katastrof. I så fall bättre att acceptera ojämlikheten. Lär sig alla i ett samhälle att jämlikhet inte existerar kan en större förståelse uppstå, kanske där de högre upp i samhället känner ett ansvar mot de lägre ned, som i sin tur accepterar att det finns människor högre upp i hierarkin och att de ofta förtjänar att vara där. Det bådar för större harmoni än idag.

De med åsikter till vänster för en kamp de aldrig kan vinna så länge människan är den hon är. De måste ständigt ta till nya statliga åtärder, den ena mer kraftfull än den andra, för att försöka skapa en jämlikhet som aldrig kan existera. Detta har en tendens att ta sig mer och mer absurda uttryck. Vänstern har ju också, som vi sett, blivit ett dårhus.

Naturens ordning har en tendens att vinna till slut. Högern accepterar verkligheten som den är, vänstern förnekar den. Vi till höger är de med en realistisk människosyn. Vi har därmed möjlighet att framstå som de ansvarstagande och mer vuxna i samhällsdebatten, samtidigt som vänstern istället framstår som naiva tonåringar som vill att verkligheten ska anpassa sig efter deras psykoser.


 • 8
  Delningar
 • Parsifal

  Det här kan vi nog diskutera till en viss potentat kommer och avlöser oss! Men klart är att vad som är höger respektive vänster förändras över tid. Personligen har jag svårt att betrakta liberalism och libertarianism som höger. De saknar ofta känsla för tradition och nation. Även om Gud, konung och fosterland idag kanske är obsolet för vad som är höger så är det där rötterna finns. Värnandet av familjen som samhällets fundament är något som klart skiljer högern från vänstern.

 • Parsifal

  Det här kan vi nog diskutera till en viss potentat kommer och avlöser oss! Men klart är att vad som är höger respektive vänster förändras över tid. Personligen har jag svårt att betrakta liberalism och libertarianism som höger. De saknar ofta känsla för tradition och nation. Även om Gud, konung och fosterland idag kanske är obsolet för vad som är höger så är det där rötterna finns. Värnandet av familjen som samhällets fundament är något som klart skiljer högern från vänstern.

 • Maximus

  Höger är ledarskap, ordning, värdighet och idealism.
  Vänster är ressentiment, rättigheter, krav och puerilism.

  Jag älskar att kalla mig höger, radikal maskulin höger utan kompromiss.
  Never back down.
  https://uploads.disquscdn.com/images/102a93c92d0f6f95f774b062e737e4726783c4a379d8c8c3a300dd05aaec2561.jpg

 • Maximus

  Höger är ledarskap, ordning, värdighet och idealism.
  Vänster är ressentiment, rättigheter, krav och puerilism.

  Jag älskar att kalla mig höger, radikal maskulin höger utan kompromiss.
  Never back down.
  https://uploads.disquscdn.com/images/102a93c92d0f6f95f774b062e737e4726783c4a379d8c8c3a300dd05aaec2561.jpg

 • The Serf

  To assert that the ‘True Right’ affirms hierarchy is not nearly precise enough, unless one makes very clear what that principal hierarchy proceeds from. The True Right is about ‘order’— but not just any order: SACRED order. Thus we have a foundation that is metaphysical (in Guénon’s sense) and embodied in a religiously dominated civilization, wherein spiritual authority is the supreme authority, the summit of the qualitative hierarchy. The implication is that you cannot be a living example of the “True Right” without being a traditionalist within the context of a religious message revealed from a transcendent or superhuman ontological source. (Sounds superstitious? If you’re a modernist materialist, yes, but that has nothing to do with the “True Right”.) Being politically a “True Rightist” as an Indian, for instance, would then mean being a faithful Hindu FIRST, and then applying the principles of sacred order derived from that religion to socio-political matters. For a Muslim, the “True Right” means the social and political application of Islamic principles, which might occasionally even have the appearance of being somewhat pseudo-socialist. Within a strictly native European context, however, a “True Right” would be inseparable from the sacred basis of Christianity. A realistic, organic socio-political hierarchy would be promoted, but tempered by a sense of Christian brotherhood, justice, charity, humility and love, not to forget faith in the primacy of divine authority. The legitimacy of all power would depend on whether it genuinely conformed to this spirit. If this sounds like an impossible standard even to think about today, that’s because the collective cycle of the human world has reached such an advanced stage of decline of darkness and ignorance that the tangible realization of a real sacred order and thus of the True Right is practically impossible. Still it is our duty to do what we can realistically achieve at any given time, but if we forget the ultimate standard of truth and human goodness, then we have lost. So always remember, and do what little you can to live a sacred life of love, faith and virtue. That is the spirit of one of the True Right. Be a loyal servant to the King. And Who is the King? Not Carl Gustav, but something immortal.

  • Hatzegopteryx

   On the other hand, the rise of Christianity implied a repudiation of ”divine order”, paradigmatic of the ancient world. Ancient people were afraid of breaching divine law because it would incur divine wrath. But Jesus and St Paul introduced the notion of inner spiritual guidance and put emphasis on the moral faculty of the soul. ”The law was our guardian until Christ came; it protected us until we could be made right with God through faith (Gal. 3:24). Thus began the rise of the individual and the emancipation of our faculties, which plays an important part in the success of Western civilization. /H.

 • The Serf

  To assert that the ‘True Right’ affirms hierarchy is not nearly precise enough, unless one makes very clear what that principal hierarchy proceeds from. The True Right is about ‘order’— but not just any order: SACRED order. Thus we have a foundation that is metaphysical (in Guénon’s sense) and embodied in a religiously dominated civilization, wherein spiritual authority is the supreme authority, the summit of the qualitative hierarchy. The implication is that you cannot be a living example of the “True Right” without being a traditionalist within the context of a religious message revealed from a transcendent or superhuman ontological source. (Sounds superstitious? If you’re a modernist materialist, yes, but that has nothing to do with the “True Right”.) Being politically a “True Rightist” as an Indian, for instance, would then mean being a faithful Hindu FIRST, and then applying the principles of sacred order derived from that religion to socio-political matters. For a Muslim, the “True Right” means the social and political application of Islamic principles, which might occasionally even have the appearance of being somewhat pseudo-socialist. Within a strictly native European context, however, a “True Right” would be inseparable from the sacred basis of Christianity. A realistic, organic socio-political hierarchy would be promoted, but tempered by a sense of Christian brotherhood, justice, charity, humility and love, not to forget faith in the primacy of divine authority. The legitimacy of all power would depend on whether it genuinely conformed to this spirit. If this sounds like an impossible standard even to think about today, that’s because the collective cycle of the human world has reached such an advanced stage of decline of darkness and ignorance that the tangible realization of a real sacred order and thus of the True Right is practically impossible. Still it is our duty to do what we can realistically achieve at any given time, but if we forget the ultimate standard of truth and human goodness, then we have lost. So always remember, and do what little you can to live a sacred life of love, faith and virtue. That is the spirit of one of the True Right. Be a loyal servant to the King. And Who is the King? Not Carl Gustav, but something immortal.

  • Hatzegopteryx

   On the other hand, the rise of Christianity implied a repudiation of ”divine order”, paradigmatic of the ancient world. Ancient people were afraid of breaching divine law because it would incur divine wrath. But Jesus and St Paul introduced the notion of inner spiritual guidance and put emphasis on the moral faculty of the soul. ”The law was our guardian until Christ came; it protected us until we could be made right with God through faith (Gal. 3:24). Thus began the rise of the individual and the emancipation of our faculties, which plays an important part the in the success of Western civilization. /H.

 • Reaktion

  Visst är nationalism och (en viss sorts) hierarki grundläggande högervärden. Härtill bör fogas familj, heder, plikt, heroism och inte minst estetiken. Särskilt mekanismerna kring familjebildning och estetiken – det senare är närliggande begreppet tillika fenomenet smak – har en genetiskt rotad konnotation. Av detta följer att de som har denna ”läggning” tenderar att politiskt attraheras av högeridéer medan de med en annorlunda genetisk (o)känsla för estetik och smak, följaktligen tenderar att politiskt välja vänsterliberala idéer med dess jämlikhetsideal enligt vilket allas tyckande och all konst, musik, kulturuttryck osv anses vara lika mycket värt. Dock bara på papperet – i praktiken strävar de efter hegemoni på dessa områden och vill påtvinga resten av befolkningen dessa synsätt.

  Härvid kan en delvis libertarianskt inriktad höger – vari staten reducerats till att upprätthålla grundläggande trygghet: infrastruktur, lag och ordning samt också handhar makroekonomin – med ett starkt frihetligt inslag, och den goda smaken att stå över totalitärt tänkande, erkänna vänsterns och alla gruppers rätt att själva bilda sina samhällen, som de naturligtvis själva får ansvara för ekonomiskt. Det går liksom inte att tvinga två så skilda genetiskt styrda synsätt att leva tillsammans (även om hjärnan visserligen har hög grad av plasticitet).

  Det enda ”totalitära” eller prohibitiva värde som samhället via nämnda stat garanterar är att missbruk av friheten ska beivras stenhårt, samt att ekologiska hänsyn ska beaktas; det mesta av all mänsklig verksamhet hamnar småningom i våra vattensystem. Vattnet är världens i särklass viktigaste råvara, som på alltför många håll på planeten har utsatts för starka påfrestningar. Ju fler människor inom ett begränsat område, desto mer gifter kommer att vara i omlopp. Detta gäller inte sällan matproduktionen med dess ekonomiska, och på sina håll befolkningsmässiga, krav på snabb avkastning. Här exempelvis en forskningsrapport från Lunds universitet om tillståndet i åtskilliga skånska kommuner vars grundvatten har förgiftats delvis pga av bekämpningsmedel inom jordbruket: http://www.lu.se/article/skanskt-grundvatten-ar-fororenat

  Utöver detta torde termen ”nationalindividualism” vara på sin plats att diskutera, förslagsvis utifrån att (nordiskt) högerfolk ofta – ehuru de förstår vikten av social sammanhållning – har en stark individualistisk ådra som i kombination med att ta ansvar för sitt liv och sina uppgifter inbegripande att inte vara andra till last, får till följd all helheten, samhället som sådant, gynnas. En sådan individ är också beredd att vid behov uppoffra sig för sin gemenskap (nation), om dess frihet – och därmed hennes – hotas.

  Detta som ett komplement till Fribergs politiska hållpunkter:
  https://motpol.nu/danielfriberg/2016/04/06/politiska-orienteringspunkter/

 • Reaktion

  Visst är nationalism och (en viss sorts) hierarki grundläggande högervärden. Härtill bör fogas familj, heder, plikt, heroism och inte minst estetiken. Särskilt mekanismerna kring familjebildning och estetiken – det senare är närliggande begreppet tillika fenomenet smak – har en genetiskt rotad konnotation. Av detta följer att de som har denna ”läggning” tenderar att politiskt attraheras av högeridéer medan de med en annorlunda genetisk (o)känsla för estetik och smak, följaktligen tenderar att politiskt välja vänsterliberala idéer med dess jämlikhetsideal enligt vilket allas tyckande och all konst, musik, kulturuttryck osv anses vara lika mycket värt. Dock bara på papperet – i praktiken strävar de efter hegemoni på dessa områden och vill påtvinga resten av befolkningen dessa synsätt.

  Härvid kan en delvis libertarianskt inriktad höger – vari staten reducerats till att upprätthålla grundläggande trygghet: infrastruktur, lag och ordning samt också handhar makroekonomin – med ett starkt frihetligt inslag, och den goda smaken att stå över totalitärt tänkande, erkänna vänsterns och alla gruppers rätt att själva bilda sina samhällen, som de naturligtvis själva får ansvara för ekonomiskt. Det går liksom inte att tvinga två så skilda genetiskt styrda synsätt att leva tillsammans (även om hjärnan visserligen har hög grad av plasticitet).

  Det enda ”totalitära” eller prohibitiva värde som samhället via nämnda stat garanterar är att missbruk av friheten ska beivras stenhårt, samt att ekologiska hänsyn ska beaktas; det mesta av all mänsklig verksamhet hamnar småningom i våra vattensystem. Vattnet är världens i särklass viktigaste råvara, som på alltför många håll på planeten har utsatts för starka påfrestningar. Ju fler människor inom ett begränsat område, desto mer gifter kommer att vara i omlopp. Detta gäller inte sällan matproduktionen med dess ekonomiska, och på sina håll befolkningsmässiga, krav på snabb avkastning. Här exempelvis en forskningsrapport från Lunds universitet om tillståndet i åtskilliga skånska kommuner vars grundvatten har förgiftats delvis pga av bekämpningsmedel inom jordbruket: http://www.lu.se/article/skanskt-grundvatten-ar-fororenat

  Utöver detta torde termen ”nationalindividualism” vara på sin plats att diskutera, förslagsvis utifrån att (nordiskt) högerfolk ofta – ehuru de förstår vikten av social sammanhållning – har en stark individualistisk ådra som i kombination med att ta ansvar för sitt liv och sina uppgifter inbegripande att inte vara andra till last, får till följd all helheten, samhället som sådant, gynnas. En sådan individ är också beredd att vid behov uppoffra sig för sin gemenskap (nation), om dess frihet – och därmed hennes – hotas.

  Detta som ett komplement till Fribergs politiska hållpunkter:
  https://motpol.nu/danielfriberg/2016/04/06/politiska-orienteringspunkter/

 • Patria

  Hierarkitänkandet känns oerhört passé. Det är nog nödvändigt för de nationella att förespråka jämlika levnadsvillkor. Annars löper nog ”den nya högern” risk att urarta i ren borgarbrackighet. Kultur och ekonomi – det är där någon form av minsta gemensamma nämnare måste hittas, för att ekvationen ska gå ihop. Annars går det åt helvete.

  • Reaktion

   Utöver exempel på hierarki som RR anger kan nämnas det estetiska som jag nedan tar upp och som är nära besläktat med det hierarkiska – det handlar om sådant som att konst är ämnat att spegla skönhet och väcka positiva känslor, inte att den ska provocera alternativt väcka avsmak. Det handlar också om att man har en viss stil och klass i sitt beteendemönster och sitt språk oavhängigt av vilken samhällsklass man tillhör – att ”kändisar” och barns och ungdomars ”förebilder” när de tar emot en utmärkelse både svär och gormar över allehanda subjektiv upplevda orättvisor är ett träskbeteende som vi inte sänker oss till. Av Maximus bildspel nedan kan man snabbt känna vilket läger som är estetiskt tilltalande.

   Gällande ekonomi finns det naturligtvis ingen anledning att skillnaderna blir för stora i ett samhälle, eller att symbolanalytikerns lön ska vara många gånger högre än byggarbetarens. Men det finns heller ingen anledning för dem som tar sitt ansvar att bekosta andra människors bristande ansvarstagande; även SD har klargjort att skillnaden går mellan dem som gör rätt för sig och dem som struntar i det. För övrigt bör platt skatt införas.

 • Patria

  Hierarkitänkandet känns oerhört passé. Det är nog nödvändigt för de nationella att förespråka jämlika levnadsvillkor. Annars löper nog ”den nya högern” risk att urarta i ren borgarbrackighet. Kultur och ekonomi – det är där någon form av minsta gemensamma nämnare måste hittas, för att ekvationen ska gå ihop. Annars går det åt helvete.

  • Reaktion

   Utöver exempel på hierarki som RR anger kan nämnas det estetiska som jag nedan tar upp och som är nära besläktat med det hierarkiska – det handlar om sådant som att konst är ämnat att spegla skönhet och väcka positiva känslor, inte att den ska provocera alternativt väcka avsmak. Det handlar också om att man har en viss stil och klass i sitt beteendemönster och sitt språk oavhängigt av vilken samhällsklass man tillhör – att ”kändisar” och barns och ungdomars ”förebilder” när de tar emot en utmärkelse både svär och gormar över allehanda subjektiv upplevda orättvisor är ett träskbeteende som vi inte sänker oss till. Av Maximus bildspel nedan kan man snabbt känna vilket läger som är estetiskt tilltalande.

   Gällande ekonomi finns det naturligtvis ingen anledning att skillnaderna blir för stora i ett samhälle, eller att symbolanalytikerns lön ska vara många gånger högre än byggarbetarens. Men det finns heller ingen anledning för dem som tar sitt ansvar att bekosta andra människors bristande ansvarstagande; även SD har klargjort att skillnaden går mellan dem som gör rätt för sig och dem som struntar i det. För övrigt bör platt skatt införas.

 • Palnatoke

  Alltid en knepig fråga det här. Vilket som är det märkligt att liberala ideologier kommit att utgöra sinnebilden för höger. Då blir skalan verkligen helt meningslös. Jag delar artikelförfattarens åsikt om att synen på hierarkier representerar en tydlig skiljelinje mellan vänster och höger. Denna evinnerliga och falska egalitarism är nog det jag finner mest irriterande hos vänstern också. Ett helt förödande likriktningstänkande blir följden och det gör att samhället alltid genomgår en dysgenisk process. Tittar vi på hur människor organiserar sina aktiviteter frivilligt så är det nästan alltid i hierarkier. Företag är kanske det mest slående exemplet. Hur många framgångsrika företag finns det som inte är hierarkiska? Inte ett enda hävdar jag.

  • Reaktion

   Det finns framgångsrika företag som framhåller att de är platta organisationer, och inom vissa branscher – som kräver hög kognitiv förmåga hos de enskilda medarbetarna vilka fått mandat att vara sin egna chefer och som tar ansvar för sina respektive uppgifter – kan det fungera utmärkt.

   • Palnatoke

    De få gånger jag sett företag framhålla ”platta organisationer” har det varit en marknadsföringsploj. Möjligen har de då ett större inslag av delegering men det är en helt annan sak. Fördelningen av ansvar är fortfarande hierarkisk.

   • Parsifal

    Som du påpekar verkar det förutsätta hög kognitiv kapacitet, ansvarstagande och initiativförmåga. När dessa förutsättningar finns kan det säkert fungera, men handlar det inte om undantag? Min egen, begränsade, erfarenhet av när arbetsgivaren försökte platta organisationen var att vissa göromål blev hängande i luften, ingen hade full överblick och det blev mindre ordning och reda.

    • Reaktion

     Som Palnatoke skriver, är fördelningen av ansvar fortfarande hierarkisk i platta organisationer (vilket hänger samman med mitt noterande, att medarbetarna fått mandat att vara sina egna chefer) – detta minskar risken för de problem du tar upp.

 • Palnatoke

  Alltid en knepig fråga det här. Vilket som är det märkligt att liberala ideologier kommit att utgöra sinnebilden för höger. Då blir skalan verkligen helt meningslös. Jag delar artikelförfattarens åsikt om att synen på hierarkier representerar en tydlig skiljelinje mellan vänster och höger. Denna evinnerliga och falska egalitarism är nog det jag finner mest irriterande hos vänstern också. Ett helt förödande likriktningstänkande blir följden och det gör att samhället alltid genomgår en dysgenisk process.

  • Reaktion

   Det finns framgångsrika företag som framhåller att de är platta organisationer, och inom vissa branscher – som kräver hög kognitiv förmåga hos de enskilda medarbetarna vilka fått mandat att vara sin egna chefer och som tar ansvar för sina respektive uppgifter – kan det fungera utmärkt.

   • Palnatoke

    De få gånger jag sett företag framhålla ”platta organisationer” har det varit en marknadsföringsploj. Möjligen har de då ett större inslag av delegering men det är en helt annan sak. Fördelningen av ansvar är fortfarande hierarkisk.

   • Parsifal

    Som du påpekar verkar det förutsätta hög kognitiv kapacitet, ansvarstagande och initiativförmåga. När dessa förutsättningar finns kan det säkert fungera, men handlar det inte om undantag? Min egen, begränsade, erfarenhet av när arbetsgivaren försökte platta organisationen var att vissa göromål blev hängande i luften, ingen hade full överblick och det blev mindre ordning och reda.

    • Reaktion

     Som Palnatoke skriver, är fördelningen av ansvar fortfarande hierarkisk i platta organisationer (vilket hänger samman med mitt noterande, att medarbetarna fått mandat att vara sina egna chefer) – detta minskar risken för de problem du tar upp.

 • Patria

  Kanske måste konsten även omfatta vissa av människans mer subversiva sidor. Men utan tvekan är det riktigt illa ställt. Svårt att se vad som egentligen kan göras åt eländet – förmodligen fordras att en fundamental kulturell uppryckning kommer till stånd, vilket ter sig som en aningen from förhoppning i dagens läge. Nollorna i regeringen kan vi givetvis bortse från. Hierarkier har nog alltid varit lite flytande i alla samhällen, och uppstår spontant för att ständigt omformas i konvulsioner, förfalla och förnyas. På gott och ont. Akutast är annars att de mest groteska anomalierna vad gäller mänsklig degeneration och politiskt hyckleri åtgärdas.

  • Reaktion

   Visst bör det i vissa konstformer, av flyktig karaktär, finnas utrymme för subversivitet, provokation och dylikt medan konst av mer solid och bestående art – monument, byggnader, tavlor, viss musik etc – överlag bör utmärkas av sådant som skönhet, värdighet och en positiv anda.

 • Patria

  Kanske måste konsten även omfatta vissa av människans mer subversiva sidor. Men utan tvekan är det riktigt illa ställt. Svårt att se vad som egentligen kan göras åt eländet – förmodligen fordras att en fundamental kulturell uppryckning kommer till stånd, vilket ter sig som en aningen from förhoppning i dagens läge. Nollorna i regeringen kan vi givetvis bortse från. Hierarkier har nog alltid varit lite flytande i alla samhällen, och uppstår spontant för att ständigt omformas i konvulsioner, förfalla och förnyas. På gott och ont. Akutast är annars att de mest groteska anomalierna vad gäller mänsklig degeneration och politiskt hyckleri åtgärdas.

  • Reaktion

   Visst bör det i vissa konstformer, av flyktig karaktär, finnas utrymme för subversivitet, provokation och dylikt medan konst av mer solid och bestående art – monument, byggnader, tavlor, viss musik etc – överlag bör utmärkas av sådant som skönhet, värdighet och en positiv anda.