Metapedia från A till Ö: F som i Falange Española de las J.O.N.S

Metapolitik

Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (Falange Española de las J.O.N.S, även känd som Falangen) var namnet på den nationalsyndikalistiska rörelse som grundades av José Antonio Primo de Rivera 1933. Under Francos ledning slogs organisationen ihop med Carlisterna och blev Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista. Primo de Rivera författade de spanska falangisternas officiella sång, Cara al Sol (”Vänd mot solen”), som var landets inofficiella nationalsång mellan 1939 och 1975.

Falangen var republikansk och revolutionär till sin karaktär och hade både modernistiska och elitistiska drag. Många likheter fanns med den samtida italienska fascismen, och liksom många andra liknande politiska grupper under mellankrigstidentiden bar falangisterna uniform (blå skjortor) och deras estetik var militant och nationalistisk.

De spanska falangisternas ideologi gick under namnet nationalsyndikalism, och enligt denna skulle en korporativistisk stat byggas upp där klassamarbete ersatte klasskampen. I rörelsen tidiga skede hyste man antiklerikala strömningar men under Franco utvecklades Falangen till ett religiöst parti som hängav sig åt Spaniens andliga återhämtning. Falangen var också starkt nationalistisk och motsatte sig därför resolut olika separatistiska strävanden inom Spaniens gränser.

Som ett svar på vänsterns terror påbörjade påbörjade falangisterna en intensiv militär träning i mitten av 30-talet. Ömsesidiga överfall och brutala attacker blev allt vanligare mellan vänstern och Falangen och grupper av ”pistoleros” inom båda grupperna besköt varandra på öppen gata. Samtidigt utvecklade José Antonio Primo de Rivera falangismens teoretiska uppbyggnad.

Falangisterna hade som mål att genomföra en nationell revolution och var en av de grupper som verkade för en kupp mot vänsterregeringen under de spända åren innan det spanska inbördeskriget bröt ut. Vänsterregimen utövade ett brutalt politiskt förtryck mot falangisterna och en av dem som fängslades och avrättades var José Antonio Primo de Rivera som efter mordet blev en nationell martyr.

När det spanska inbördeskriget bröt ut mellan de Francoledda revolterande nationalisterna och vänsterregeringens trupper blev Falangens uppgift att söka igenom de erövrade städerna efter kommunister och sabotörer. Det förekom att falangister hämnades de grova brott som vänsteranhängare hade begått mot präster, nunnor och andra falangister. Falangisterna betraktade det spanska inbördeskriget som ett korståg mot materialism, kommunism och anarkism.

Efter Primo de Riveras avrättning i november 1936 bröt en ledarstrid ut i Falangen. I april 1937 utmanövrerade dock Franco övriga konkurrenter om makten och tvingade fram en sammanslagning med de mer traditionellt konservativa Carlisternas rojalistiska parti Comunión Tradicionalista. Detta resulterade i att Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista bildades med Franco som ledare. I uniformen förenades falangisternas mörkblå skjorta och Carlisternas röda basker.

Länk till Metapedia: http://sv.metapedia.org/wiki/Falangen