Humanism och medmänsklighet? Nej, business

Okategoriserade

De senaste åren har invandringen från Somalia varit mycket hög. En stor andel av somalierna är analfabeter, vilket naturligtvis försvårar inträdet på en redan överfull arbetsmarknad. Uppemot 90 procent av dem, siffrorna varierar, uppbär bidrag av olika slag. Bidrag som skattebetalarna står för.

Prognoserna för de närmast kommande åren pekar på att ytterligare 30 000-40 000 somalier beräknas få tillträde till det svenska välfärdssystemet. Från skattebetalarnas synvinkel är alltså denna liksom all dylik invandring rena förlustaffären.

För ett fåtal finansaktörer är den emellertid en vinst. Såväl i Sverige som i Somalia, och dess grannland Etiopien varifrån en stor andel också har migrerat till Sverige. Här har boenden för så kallade ensamkommande samt resurssvaga invandrare blivit big business för privata aktörer. Detta är i linje med den samtida trenden där vinsterna privatiseras medan förlusterna socialiseras. Det gäller inte bara asylindustrin utan flera verksamheter. Beryktade är de lukrativa
sms-lånen med skyhöga räntor, tiotusentals obetalda lån kommer att bekostas av skattebetalarna. Sådant här kan de styrande möjliggöra i några år till, sedan lär det inte längre finnas kvar särskilt mycket av offentliga medel.

I Somalia och Etiopien har finansiella aktörer från Sverige tagit sig an delar av ländernas naturresurser (analogt har utländska aktörer lagt beslag på svenska mineral- och skogsnäringar vars intäkter därmed hamnar i ett fåtal fickor istället för att komma alla svenskar till gagn). Ett av de mest omtalade fallen torde vara utrikesminister Carl Bildts inbladning i Lundin oils förehavanden i Etiopien; i fjol bidrog Bildts "tysta diplomati" till frigivningen av två svenska journalister
varpå kritiken mot företaget avtog.

Under regeringen Reinfeldts uppsikt har en svenskinriktad arbetsförmedling öppnats i Etiopiens huvudstad. Inför det somaliska presidentvalet förra sommaren kandiderade en somalier bosatt i Katrineholm. Och häromveckan talade Bildt i riksdagen om att Sverige blivit en "humanitär stormakt" – samtidigt vill de flesta svenska kommuner skära ned på asylmottagandet eftersom både arbeten och bostäder saknas. Vidare har Bildt prisat globaliseringen och dess flöden av varor, tjänster och kapital. Att försvara dessa flöden, med NATOs hjälp om så krävs, är enligt honom minst lika viktigt som att värna det nationella territoriet (tal av Bildt vid utrikespolitiska institutet 23/11 2011).

Många afrikanska länder hyser enorma naturtillgångar som privata aktörer, storfinansen och utomafrikanska stater lägger beslag på. Kina har intagit tätpositionen och etablerat sig i långt över hälften av Afrikas länder. Utöver värdefulla mineraler och fossila bränslen arbetar omkring en miljon kineser med att producera mat – för Kina, som inte självt kan täcka behovet för sin befolkning om 1,4 miljarder människor. Den dagen afrikanerna vill ha tillbaka sin värdefulla åkerjord kan kineserna hänvisa till ingångna avtal, och i värsta fall mota tillbaka hungrande skaror med vapenmakt.

Som synes är det en liten klick, främst icke-vita, som grasserar i Afrika. De gör det med stöd av ett ekonomiskt system som sällan tar hänsyn vare sig till naturen eller afrikanernas kultur och utmärkta evolutionära anpassning till sin miljö, som de levat och verkat i under tiotusentals år. Den etablerade nidbilden av att alla vita kollektivt suger ut Afrika håller inte.

Svenska affärsmän och politiker intresserar sig alltså för Somalia-Etiopien där stora skaror i gengäld tycks ha närmast fri lejd till Sverige vars arbetare bekostar deras uppehälle. Alltmedan de politiska partierna, möjligen SD undantaget, verkar tro att allt handlar om medmänsklighet och humanism.

RELATERAT
En av Sveriges få vettiga ledarskribenter, Anna Dahlberg, skriver om hur skattemedel exploateras av privata aktörer:
"Även grovt kriminella element har fått upp ögonen för assistansersättningen. Staten tros ha svindlats på hundratals miljoner genom innovativa affärsupplägg som fejkade assistenter, fejkade brukare och människohandel med personer som tas hit som arbetskraftsinvandrare men aldrig får någon lön."

Moderate politikern Björn Schaerström uppmärksammar i Newsmill om hur den offentliga ekonomin dräneras av den asylrelaterade invandringen:
"Trots strömmen av kriser för stora delar av det offentliga Sverige med besparing och nedskärningar som nu slår hårt mot vård, skola och omsorg fortsätter regeringen att ösa ut 100, ja kanske 200 miljarder årligen på en skattebetald invandring som inte behövs. [- – -] Att icke svenska medborgare som varken arbetet eller skattat i Sverige utan egen prestation erhåller svenska skattepengar för uppehälle och försörjning kan liknas vid stöld av våra gemensamma resurser och är ett hån mot de som beskattas högst i världen. Vad är vitsen med skattesänkningar, jobbskatteavdrag och ROT och RUT om man stjäl mottagarens pengar i andra änden!? Förstår regeringen hur demoraliserande det är att gå till jobbet kl 6 för att tjäna brutto vad andra får netto gratis!?"