Dagens notis

Okategoriserade

"Slam från reningsverk är utmärkt gödsel på åkrarna. Men förutom näringsämnen innehåller slammet också rester av läkemedel. Det är ämnet för doktoranden Estelle Larssons forskning. Påverkan på fisk och andra vattendjur har konstaterats när medicinrester släppts ut i vattendrag. Larmen har bland annat handlat om störningar i djurens hormonsystem och könsutveckling. Effekterna av att sprida läkemedelsrester med slam på åkermark är betydligt mindre undersökt."

Detta är, i korthet, en sammanfattning av Estelle Larssons oerhört viktiga forskning, som troligen berör även
människans fundament – att kunna reproducera sig. Redan nu finns rön som indikerar att hennes rön kan appliceras på människor. En stor del av den svenska jordbrukarealen är gödslat med dylikt slam.

Om vi levat i ett normalt funtat samhälle där problem tas på allvar, hade resultaten renderat rubriker, följdfrågor, ingående och granskande artiklar samt politisk diskussion.

Nu blev det en TT-notis återgiven i dagens Göteborgs-Posten.
Reaktion.nu