Avståndssamhället

Hedendom, Historia, Rekommenderat, Religion, Samhälle, Traditionalism

I ett samhälle starkt präglat av globalisering är alla typer av avstånd generellt långa; vänner och familjemedlemmar bor kanske inte längre i samma stad, träffas allt mer sällan och tappar inte ovanligtvis kontakten med varandra. Maten är kanske inte bara producerad på en annan kontinent utan har också sin härkomst i helt andra kulturer. Även det känslomässiga avståndet har ökat och empatisfärer flyttas från den närmaste kretsen människor till främlingar på ett mycket onaturligt sätt.

Geografiska, historiska, religiösa, ekonomiska, känslomässiga och sociala avstånd har ökat till den grad att vi kan benämna vårt nuvarande moderna västerländska samhälle ett ”avståndssamhälle”. En förutsättning för att människor ska acceptera dessa längre avstånd är att de kompenseras med artificiella tekniska lösningar. Bilen, telefonen, internet och varutransporter får oss att glömma att allt förvinner längre och längre bort från vår kontroll.

Vi har tidigare blivit varnade för denna långa avståndens värld av de som levde i Norden för ungefär tusen år sedan. De beskrev omgivningen med ett djup som idag känns svårgreppbart och där landskap, händelser, gudar och människor målades upp helt i avsaknad av den ytliga beskrivning som vi sträcker oss efter idag. I de litterära verk som bevarats och lever kvar beskrivs hur människorna bodde i borgen med namnet Midgård, som i sin tur omgav Asgård, gudarnas rike. Synen på naturens gudar och även människorna som just ”nära” står i kontrast till jättarna som troddes bo längs världens utkanter, i borgen Utgård vid riket Jotunheim. Jättarna kända som onaturliga men också betydelsefulla varelser var ett hot mot både gudar och människor. Deras hemtrakter var ”långt bort” vilket för tankarna till alla de avstånd som idag växt i takt med globaliseringen.

Att ”ta avstånd” har blivit ett välanvänt begrepp bland politiskt korrekta, att distansera sig från andra människor betecknas som något modigt och beundrandsvärt. Långa avstånd uppmuntras och belönas av vår tids drakar och jättar och striden om avstånden har utvecklats till en betydelsefull dragkamp som fortsättningsvis blir intressant att följa.