Ratatosk

Naturvetare i Västra Götaland som hämtar inspiration från naturen, fornnordiska gudar och beteendemodellering. Har intresset att koppla samman gudar och religion, främst asatro och kristendom med naturen och kulturen.

Artiklar av skribenten