Recension: Diktaren i dialog (Malmberg 2013)

Litteratur, Okategoriserade

Två nya böcker ger oss texter om och av Bertil Malmberg, Sveriges störste 1900-talspoet. De har getts ut av Atlantis förlag och heter ”Diktaren i sitt sekel” (2006) och ”Diktaren i dialog” (2013). Båda har redigerats av Peter Luthersson och Anders Mortensen. — Bilden har jag lånat från Thomas Nydahls blogg.

 

Bertil Malmberg (1889-1958) var en svensk poet. Han var tämligen produktiv. Och han satt i Akademin några år innan han avled. I sin poesi var han påverkad av Hölderlin, Stefan George, Baudelaire och annan esteticerande nihilism. Malmberg var dock inte etisk nihilist. Hans poesi ger uttryck för tillvarons djup. Däri består hans storhet. Malmberg var inte vad man kallar troende. Men han var inte heller, som sin samtide Gunnar Ekelöf, programmatisk ateist.

Den första av de aktuella böckerna, ”Diktaren i sitt sekel”, tar fasta på sådant som Malmbergs kulturella och politiska tyskvurm. Att Malmberg tagit avstånd från nazismen vet redan alla som kan läsa. Nåväl, Malmberg var lite i den politiska gråzonen och det speglas i texter som återtrycks i ”Diktaren i sitt sekel”. Malmberg bevakade Tyskland på plats, praktiskt taget hela 20-talet bodde han i München, och texterna blir givande tidsdokument förutom att de visar Malmbergs egna intryck.

Luthersson/Mortensen balanserar Malmbergs gråzonstexter (oftast dock med avståndstagande från Hitler och hans lära) med att nämna hur en annan svensk poet, vänsterikonen Karl Vennberg, på 30-talet medverkade i tidningar som Den svenske nationalsocialisten. Men Vennberg har förlåtits ty han var vänster. Malmberg förblev konservativ och har därför varit ute i kylan i vissa sammanhang och tolkningar.

Den aktuella boken återger också Malmbergtexter om förebilder som Levertin, Heidenstam och recensenten Klara Johansson (1875-1948), den sistnämnda en traditionalismens banérförare i detta land. Dessutom finns texter av moderna författare, såsom Eric Fylkesson. Fylkesson var en ”poesins desperado” som gavs ut på Cavefors på 70-talet; sedan hade han sitt eget förlag Janus som gav ut klassiker som Spengler (utdrag ur ”Västerlandets undergång”), Charles Olzon, Dürrenmatt, Raymond Chandler osv osv. Och tidskriften Janus var på 80-talet en rättfram kulturtidning, fri från de manér som rådde i BLM och Tidskriften 80-tal. Denne Fylkesson bidrar i aktuell bok med en text om Malmbergs estetik, exemplifierat med hur han ofta bredde på för tjockt. Fylkesson högaktar Malmberg men han visar på problemen med den retoriska poesin.

– – –

När Luthersson/Mortensen gjort 2006-boken fick de veta att det fanns ännu mer Malmberg-texter att återtrycka. Som veckotidningsintervjuer och annat. Dessa återges i ”Diktaren i dialog”. Lite lagom svassande och beundrande texter ur Idun, Svensk Damtidning och Veckojournalen återtrycks och det är intressant läsning. Man får detaljer ur den malmbergska vardagen i Lidingövillan med den unga frun Carin. ”Det onödiga är nödvändigt” heter det ju och här får man information om poetens skrivvanor, matvanor, trädgårdsbestyr osv.

Det rör sig om 30-tal, 40-tal och 50-tal. Därtill ges enkätsvar av Malmberg, korta intervjuer om vad han anser om dagens dikt, om sitt eget diktande och allt därtill. Malmbergs åsikter om religion, symboliserat av hans medlemskap i 30-talets Oxfordrörelse, speglas även. Kännaren vet redan det mesta om detta, Malmberg har berättat om det i sina memoarer (”Ett stycke väg”, ”Ett författarliv” och ”Förklädda memoarer”). Och Sven Stolpe som värvade Malmberg har sagt sitt i bok efter bok. Men texterna har ändå sitt värde.

Intressant är även detta som boken återger: en arg insändare av Malmberg till SvD:s nyanställde, 25-årige kritiker Fredrik Böök. Denne hade 1908 uttalat sig negativt om Ivar Conradsson och Gustaf-Otto Adelborgs nydanande poesi och unge Malmberg gav svar på tal. Bööks lika elegant elaka svar återges även. Till saken hörde att Böök överlag gillade Malmbergs debutsamling ”Bränder” från 1908.

.

Relaterat

Dags för en Malmbergrenässans?

Thomas Nydahls blogg: recension av ”Diktaren i dialog”

Galaxen: Minnesbysten över Malmberg i Härnösand

Galaxen: Rymdresa med Malmberg

Gratis e-böcker

.