Heino och den tyska vistraditionen

Musik

När Düsseldorf kommer på tal i musiksammanhang tänker de flesta på Kraftwerk. 1968 träffades Ralf Hütter och Florian Schneider på musikkonservatoriet i staden. Deras huvudinstrument var elorgel respektive tvärflöjt och Kraftwerks första album bestod av fyra instrumentala kompositioner.  I en starkt amerikaniserad popkultur utvecklade Kraftwerk den tyska musiken med uttalat fokus på tysk identitet, och om Hütter och Schneider kom att nydana denna konstnärliga form så valde en samtida musiker från Düsseldorf i stället att förvalta det germanska visarvet.

Heinz Georg Kramm föddes i Düsseldorf tio år innan Hütter och Schneider såg dagens ljus, närmare bestämt på Luciadagen 1938. Farfadern Bartholomäus Kramm hade varit verksam som kyrkomusiker i Köln. Fadern Heinrich Kramm var tandläkare till yrket men stupade 1941 och modern Franziska blev änka blott 28 år gammal. Familjen evakuerades till Pommern under kriget men återvände till Düsseldorf 1945. 1961 gjorde den unge Heinz debut som Heino. Under sin 50-åriga karriär har Heino visat upp en repertoar som spänner över hela den tyska vistraditionen. I inställda oktoberfesttider är det säkerligen många tyskar som saknar den allsångsvänliga Rosamunde.

Das Lied der Deutschen, Niedersachsenlied och Westerwaldlied tillhör de sånger som anknyter till tysk hembygd. Den senare var var en populär marsch som blev känd i stora delar av Europa under det andra världskriget. Der gute Kamerad även kallad Ich hatt’ einen Kameraden, har varit vanligt förekommande vid militära begravningar. I främlingslegionen framförs en fransk version.

Andra visor har koppling till olika yrkesgrupper, såsom sjömansvisan Wir lagen vor Madagaskar. Gruvarbetarsången Steigerlied härstammar från Sachsen och framfördes 1678 som hyllningssång till Johan Georg II. Visan fick en ny text av pedagogen Hanns Maria Lux som diktade Deutsch ist die Saar inför en skolresa. Mellan åren 1920 och 1935 fungerade den versionen som nationalsång i det ockuperade Saar.

Flera sånger har ett historiskt tema. Den ovan nämnda Niedersachsenlied handlar om den saxiska ledaren Widikund som var en av Karl den stores motståndare under 700-talet. Den mer humoristiska Als die Römer frech geworden är en tonsatt berättelse om slaget vid vid Teutoburgerskogen då en allians av germanska stammar under ledning av Arminus tillintetgjorde tre romerska legioner.

Många av sångerna har fungerat som vandringsvisor. Vom Barette schwankt die Feder sjöngs ofta i den tyska ungdomsrörelsen i början av förra århundradet. Sången är framställd som en landsknektsvisa men har inget ursprung i 1400- eller 1500-talet. Den svenska klassikern Vi gå över daggstänkta berg översattes till Im Frühtau zu Berge. Även den var populär i Wandervogelrörelsen och sjöngs också i Hitlerjugend.

En man som har betytt mycket för tysk vistradition var läraren och författaren Fritz Sotke. Sotke insamlade och nedtecknade det tyska muntliga visarvet såsom sången Wilde Gesellen vom Sturmwind durchweht. Sotke blev medlem i NSDAP 1932 och fortsatte engagera sig i ungdomsfrågor. 1944 anslöt han sig till SS där han nådde graden standartenführer, motsvarande överste. Hans sånger sjöngs flitigt i Hitlerjugend och SS, men även i DDR, åtminstone efter 1956.

Fritz Sotke tonsatte Wir sind des Geyers schwarzer Haufen med strofen ”Als Adam grub und Eva spann, wer war da der Edelmann?” (”När Adam grävde och Eva spann, vem var då adelsman?”), ett uttryck som härstammar från den engelske prästen John Ball som myntade ”When Adam delved and Eve span, who was then the gentleman?” då han fritogs av revolterande bönder i Kent 1381. Heino släppte sin version av sången i mitten av 1970-talet och på sätt och vis har Heino fortsatt det arbete som Sotke bedrev under 1920-talet. Heino har levandegjort det tyska visarvet under ett halvt sekel och hans insats för att föra vidare den musikaliska traditionen går knappast att överskatta.

I texten nämnda sånger framförda av Heino:

Rosamunde (Youtube) (Spotify)
text/musik: Helmina von Chézy/Franz Schubert, 1823

Das Lied der Deutschen (Youtube) (Spotify)
text/musik: August Heinrich Hoffmann von Fallersleben/Joseph Haydn, 1841/1797

Niedersachsenlied (YouTube) (Spotify)
text/musik: Hermann Grote, 1926

Westerwaldlied (YouTube) (Spotify)
text/musik: Willi Münker/Joseph Neuhäuser, 1932/1937

Ich hatt’ einen Kameraden (YouTube) (Spotify)
text/musik: Ludwig Uhland/Friedrich Silcher, 1809/1825

Wir lagen vor Madagaskar (YouTube) (Spotify)
text/musik: Just Scheu, 1934

Steigerlied (YouTube) (Spotify)
Hyllningsvisa till Johan Georg II av Sachsen 1678

Als die Römer frech geworden (YouTube) (Spotify)
text/musik: Joseph Victor Scheffel/Joseph Gungl, 1849/1841

Vom Barette schwankt die Feder (YouTube) (Spotify)
text/musik: Heinrich vom Reder/Heinz Thum, 1854/1914

Im Frühtau zu Berge (YouTube) (Spotify)
text/musik: Olof Thunman/Edwin Ericsson, 1906/1908

Wilde Gesellen vom Sturmwind durchweht (Youtube) (Spotify)
text/musik: Fritz Sotke, 1924

Wir sind des Geyers schwarzer Haufen (Youtube) (Spotify)
text/musik: Heinrich von Reder/Fritz Sotke, 1885/1919