Tre röster på två partier

Aktuellt, Ideologi, Politik

Idag började förtidsröstningen runt om i landet, och många som gick till valurnan redan idag har säkert bestämt sig sedan länge vad de ska rösta på. För den som kallar sig ”Sverigevän” har valet tidigare varit lätt eftersom Sverigedemokraterna inte haft någon självklar utmanare.

Sedan den 5 mars finns dock Alternativ för Sverige (AfS), grundat av den tidigare SDU-ordföranden Gustav Kasselstrand och hans närmaste medarbetare. I olika debattfora har det diskuterats livligt huruvida en ”Sverigevän” ska lägga sin röst på SD eller AfS. SD-anhängarna tycker att det är viktigt att Sverigedemokraterna blir största parti, medan AfS-förespråkarna menar att det är en fördel med flera invandringskritiska partier i riksdagen. Det ena behöver dock inte utesluta det andra, och enligt de två senaste opinionsmätningarna i tidningen Metro ser båda målen ut att vara inom räckhåll.

Att röstsplittra är vanligt idag, och den möjligheten har nu även den invandringskritiska väljaren. Frågan är då bara hur man ska fördela sina röster. Om man tittar närmare på de frågor som rör Sveriges säkerhet och självständighet så är AfS betydligt tydligare än SD. Alternativ för Sverige är motståndare till ett svenskt NATO-medlemskap och partiet förespråkar att Sverige ska lämna EU. Sverigedemokraterna är mer svävande när dessa frågor kommer på tal och hänvisar i stället till framtida folkomröstningar. Vad gäller migrationspolitiken så är Kasselstrand för en omfattande återvandring av minst en halv miljon invandrare, samtidigt som Åkesson nöjer sig med att försöka integrera dessa människor.

Europapolitiken, försvars- och säkerhetspolitiken och migrationspolitiken är frågor som avgörs i Sveriges riksdag. Det var Åkessons otydlighet i dessa frågor som gjorde att hans företrädare Mikael Jansson valde att byta parti. Det är fullt logiskt att den som värnar om Sverige och svenskarnas intressen i dessa frågor lägger sin röst på Alternativ för Sverige i riksdagsvalet.

Att SD förlorat sin nationalistiska profil har i hög grad med 2011 års beslut att göra, då partiledningen drev igenom att SD först och främst skulle betecknas som socialkonservativt. Socialkonservatismen har inga svar på frågor som rör till exempel NATO och EU. Däremot så erbjuder den socialkonservativa ideologin lösningar på problem inom skolan, barn- och äldreomsorgen samt hälso- och sjukvården. Därför blir det också logiskt att lägga sin röst på Sverigedemokraterna i kommun- och landstingsvalen som handlar om just dessa frågor.

Två röster på Sverigedemokraterna och en röst på Alternativ för Sverige är alltså det naturliga valet för den som värnar om Sverige och svenskarna och som vill använda sin rösträtt för att visa det.