Trump mot det militär-industriella komplexet

Aktuellt, Geopolitik, Media, Okategoriserade, Politik, Rekommenderat, Samhälle, Utrikespolitik

Ett tecken på att man inte förstår sin omvärld kan vara att man hela tiden hamnar i dåligt sällskap. Detta gäller inte minst de politiskt korrekta liberaler som häftigt angriper Donald Trump. Trump är inte felfri, men de krafter som verkar för att avsätta honom är varken folkvalda, sympatiska eller särskilt gynnsamma för världsfreden. Det hela handlar ytterst om att de politiskt korrekta är nyttiga idioter eftersom de inte förstår skillnaden mellan real- och symbolpolitik, alternativt är omedvetna om sina egentliga drivkrafter. Anledningen till att Soros och CIA vill göra sig av med Trump är nämligen inte att han för tio år sedan i ett privat samtal använde uttrycket ”grab’em by the pussy”.

Den amerikanska djupstaten

In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist.
– Dwight Eisenhower

Redan president Eisenhower varnade för att ett militär-industriellt komplex skulle få inflytande över den amerikanska politiken. Det var 1961, idag är det 2017 och hans varning sedan länge besannad. Det finns massiva affärsintressen kopplade till bland annat CIA och vapenindustrin, gränserna mellan dem är dessutom tämligen diffusa. Detta är fallet i de flesta sfärer idag, till den grad att begreppen ”offentlig” och ”privat” sektor mist mycket av sin betydelse. En Reinfeldt går exempelvis direkt från ”offentlig” sektor till ”privat”, och detsamma gäller diverse tjänstemän i CIA. Kollektivt är de delar av det Sam Francis beskrev som den nya klassen och de kontrollerar kollektivt både stater och storföretag. Att använda begrepp och perspektiv från 1800-talet för att förstå dem är dömt att leda fel.

I många stater talar man om existensen av en ”deep state”, en permanent regering i form av militär eller säkerhetstjänst. Detta är ett välkänt faktum i bland annat Turkiet där militären historiskt ingrep för att motverka islamism, och Latinamerika där det istället riktades mot socialister. Men en liknande permanent regering tycks finnas i USA, och den har där dessutom reella ekonomiska intressen i vapenindustrin. Detta innebär att om Trump företräder en mindre fientlig politik och retorik gentemot Ryssland har det ekonomiska konsekvenser för denna grupp, bortsett från den rena prestigeförlusten. Dessutom tycks han ha ställt in sig på att inte fullfölja deras projekt för ”regimskifte” i Syrien. Trump är på detta område en populist, en företrädare för folkviljan gentemot mäktiga intressen som inte är folkvalda överhuvudtaget.

Följden är att CIA den senaste tiden lagt sig i politiken mer än vanligt. Detta både genom ”läckor” som ska visa att Trumpsidan är kontrollerad av ”Putins Ryssland” och försök att skadeskjuta honom genom att ”utreda” hans tänkta säkerhetsrådgivare Michael Flynn. Det hela har underlättats av att etablerad media, även den dominerad av den nya klassen, som en man vänt sig mot Trump och tacksamt rapporterat allt som kan få honom att framstå som komprometterad. Man kan kort sagt notera att om Trump inte går segrande ur den här konfrontationen är det en massiv förlust för folkstyre och världsfred och en seger för det ljusskygga militär-industriella komplexet. Samt naturligtvis även en liten symbolisk seger att twittra om för de nyttiga idioter som är politiskt korrekta.

Relaterat

Thierry Meyssan – Who is Using the Press and the Judicial System Against Trump & Fillon?
Thierry Meyssan – Anti-Donald Trump: war propaganda
Thierry Meyssan – Trump – business against war