Länktips: Den istida helveteshunden

Hedendom, Historia, Ideologi, Indo-europeana, Kultur, Metapolitik, Rekommenderat, Religion, Vetenskap

Dan Davis är en intressant representant för det växande intresset för våra förfäder, han skriver både historisk fantasy med utgångspunkt i deras värld och myter och driver en populär youtubekanal där han tar upp sådant som tidiga bärsärkar, bronsålderns Sardinien, yamnaya, koryos och bronsålderns skönhetsideal och frisyrer. Davis har samma intresse för historia, komparativ mytologi, språk och genetik som bland annat Tom Rowsell bakom Survive the Jive, även om deras historiska fokus delvis skiljer sig åt. Utöver att det är ett mycket spännande område i sin egen rätt kan detta på sikt vara metapolitiskt synnerligen betydelsefullt.

En intressant video av Davis behandlar en av de äldsta myterna, myten om den varg eller hund som vaktar dödsriket. Det är en gestalt som återfinns både i Amerika och Eurasien, likheterna mellan flera nordamerikanska, sibiriska och indo-europeiska versioner är slående. Davis arbetar sig bakåt i historien för att finna en möjlig förklaring. Han tar upp fyndet av ett makabert hundoffer från dagens Ryssland, nästan 4000 år gammalt, och dess koppling till koryos/mannaförbundet. Därefter skildrar han ännu äldre fynd från Sibirien av hundar som begravts tillsammans med, och på liknande vis som, människor. Hunden och vissa andra djur, som björnen, sågs av nordliga eurasier som andligt liknande människor och kunde begravas som dem. Den plats hundar har bland dagens nordbor har uråldriga rötter. Verkligt fantasieggande blir det när Davis tar oss med till Mal´ta nära Bajkalsjön, 24000 år tillbaka i tiden, till en sibirisk kultur av mammutjägare under istiden. Av arkeogenetikerna benämns detta genetiska kluster ANE, ancient northern eurasians. De härstammade sannolikt från Europa eller Västasien, och deras gener återfinns idag både bland infödda européer och bland infödda amerikaner. När detta delade genetiska arv sammanfaller med liknande mytiska gestalter och teman av uppenbart mycket hög ålder blir det naturligt att frågan ställs om även myterna går att spåra tillbaka till Mal´ta-Burets mammutjägare. Davis är samtidigt öppen för att det kan handla om sammanträffanden eller att människans förhållande till hunden lätt leder till liknande myter. Men likheterna och det faktum att mycket tyder på att hundens förfäder tämjdes i Sibirien för kanske 40000 år sedan kan tala för att det inte är slumpen utan en verkligt uråldrig gemensam myt. Så även likheterna mellan tron på återfödelse inom ätten i nordisk och amerindisk tradition.

Intressant i sammanhanget blir givetvis även kopplingen mellan de uråldriga nordliga eurasierna och de hyperboreaner som beskrivits bland annat av Julius Evola. Flera nordamerikanska folk räknade sin härkomst till nordliga kulturer, bland annat det aztekiska Tula, i förbigående kan noteras att deras respekt mer vanns av mänskliga och andliga kvaliteter än av avancerad teknologi. I vad mån mammutjägarna sammanföll med Hyperborea och i vad mån det handlar om flera historiska cykler som motsvarade samma mytiska gestalt är en annan fråga. Oavsett vilket är det en sevärd video Davis gjort, den är även en bra introduktion till hans andra videor.

DH