Länktips: Kulturbilder

Aktuellt, Historia, Kultur, Metapolitik, Natur, Rekommenderat, Samhälle

Förfäder, hembygd, arv och historia står idag inte direkt i fokus i offentligheten, tvärtom är de tydligt underordnade politiskt korrekta sentiment och frågor. En oavsedd följd av detta är att det finns ett betydande latent intresse för vår kultur och våra anor, de har varit marginaliserade under så lång tid att de framstår som något nytt och spännande. Samtidigt finns det många människor som känner sig rotlösa. Här finns en nisch att utforska för den som har ambitioner inom författarskap, design eller musik, rätt hanterat kan vårt arv ligga i tiden. Detta oavsett om det handlar om en detektivroman med övernaturliga inslag förlagd till 1800-talets Bonde-Sverige, traditionellt hantverk eller formgivning inspirerad av den nordiska klassicismen (utomlands känd som Swedish grace).

En imponerande resurs för den som är intresserad av historia och kultur är Kulturbilder, en internetsida med ambitionen att binda samman ”forntid med nutid”. De många artiklarna är givande och spännande, bland annat tas nordiska namn upp, liksom en lista med kvalitativa småföretag (med allt från potatis till slöjderier är det en guldgruva för turister och vänner av gårdsbutiker). Det arbete som lagts ned på att samla information om, och bilder på, runstenar och runristningar kan inte beskrivas som annat än mäktigt. Det är en på samma gång rik och lättöverskådlig skattkammare med allt från dikter och museer till tips på konstnärer (inklusive några orättvist okända samtida).

Projektet är också ett bra exempel på lyckad metapolitik där den rätta balansen mellan politiskt och apolitiskt hittats. Det finns en del kommentarer kring samtida fenomen, som hur tradition och identitet hotas av att det blivit lättare att byta namn och hur Skansens ledning politiserat sin verksamhet genom att ta avstånd från partiet AfS. Tonvikten ligger på artiklar om just kulturbilder, något som också ger de mer sporadiska samtidskommentarerna ökad tyngd. Sammantaget är Kulturbilder en guldgruva med artiklar väl värda att sprida, sidan kan också tjäna som inspirationskälla för den som har egna planer på att bidra till den svenska kulturen på ett eller annat sätt.