Georg Morgenstierne och kalasherna

Bildkonst, Hedendom, Indo-europeana, Kultur, Rekommenderat, Religion, Resor, Vetenskap

Kalashfolket är en hednisk minoritet i det annars övervägande muslimska Pakistan, deras religion har stora likheter med den ursprungliga indo-europeiska. Deras närbesläktade grannar, de likaledes hedniska kafirerna, i dagens Afghanistan invaderades och tvångskonverterades under sent 1800-tal till islam, en hel del flydde dock över bergen till kalasherna i Chitral. Deras religion är av stort intresse för hedningar, bland annat avslöjar deras myter en del som i Norden är bortglömt om de djur som lever bland Yggdrasils grenar. Det är också kalash- och kafirfolken som spelar huvudrollen i Kiplings The Man who would be King. Idag utsätts de för hot bland annat från pakistanska islamister, samtidigt som arbetet för att värna deras religion och identitet pågår.

Georg Morgenstierne

En forskare med koppling både till Norge, Göteborg och kalasherna var Georg Morgenstierne (1892-1978). 1923 reste han för första gången till Asien, där han bland annat besökte Afghanistan. Han kom att återvända flera gånger, bland annat till kalashernas Chitral. Morgenstierne samlade ett rikt material, han spelade in utdöende språk och hedniska ritualer. Han tog också ett flertal fascinerande fotografier. Upptäcktsresanden Morgenstierne för tankarna till Sven Hedin, Alexandra David-Neel och liknande äventyrare och representerar på så vis en värdefull europeisk arketyp.

Hans material finns idag tillgängligt på internet, bitvis är det mycket spännande för den indo-europeiskt eller hedniskt intresserade. Förfadersstatyerna, med sina tvillinghästar, du-kurak, för tankarna både till kaukasiska och nordiska helgedomar, och kan jämföras med Sleipner. Som kuriosa kan nämnas att den siste förislamiske maliken över de röda katierna var ”hög och blåögd”. Kalashernas kvinnor var inte lika åtskilda från männen som hos de muslimska grannarna, och deltog i flera ritualer. Flickor med ceremoniella yxor återfinns också på fotona. Andra spännande foton avbildar träfigurer, gravar, Imras altare, och ett underjordiskt tempel i Elephanta (inte kalashiskt men fascinerande i sin egen rätt).

Vi finner samlingen här:

Georg Morgenstierne