Georg Morgenstierne och kalasherna

Bildkonst, Hedendom, Indo-europeana, Kultur, Rekommenderat, Religion, Resor, Vetenskap

Kalashfolket är en hednisk minoritet i det annars övervägande muslimska Pakistan, deras religion har stora likheter med den ursprungliga indo-europeiska. Deras närbesläktade grannar, de likaledes hedniska kafirerna, i dagens Afghanistan invaderades och tvångskonverterades under sent 1800-tal till islam, en hel del flydde dock över bergen till kalasherna i Chitral. Deras religion är av stort intresse för hedningar, bland annat avslöjar deras myter en del som i Norden är bortglömt om de djur som lever bland Yggdrasils grenar. Det är också kalash- och kafirfolken som spelar huvudrollen i Kiplings The Man who would be King. Idag utsätts de för hot bland annat från pakistanska islamister, samtidigt som arbetet för att värna deras religion och identitet pågår.

Georg Morgenstierne

En forskare med koppling både till Norge, Göteborg och kalasherna var Georg Morgenstierne (1892-1978). 1923 reste han för första gången till Asien, där han bland annat besökte Afghanistan. Han kom att återvända flera gånger, bland annat till kalashernas Chitral. Morgenstierne samlade ett rikt material, han spelade in utdöende språk och hedniska ritualer. Han tog också ett flertal fascinerande fotografier. Upptäcktsresanden Morgenstierne för tankarna till Sven Hedin, Alexandra David-Neel och liknande äventyrare och representerar på så vis en värdefull europeisk arketyp.

Hans material finns idag tillgängligt på internet, bitvis är det mycket spännande för den indo-europeiskt eller hedniskt intresserade. Förfadersstatyerna, med sina tvillinghästar, du-kurak, för tankarna både till kaukasiska och nordiska helgedomar, och kan jämföras med Sleipner. Som kuriosa kan nämnas att den siste förislamiske maliken över de röda katierna var ”hög och blåögd”. Kalashernas kvinnor var inte lika åtskilda från männen som hos de muslimska grannarna, och deltog i flera ritualer. Flickor med ceremoniella yxor återfinns också på fotona. Andra spännande foton avbildar träfigurer, gravar, Imras altare, och ett underjordiskt tempel i Elephanta (inte kalashiskt men fascinerande i sin egen rätt).

Vi finner samlingen här:

Georg Morgenstierne

Pin It
 • Maximus

  Tibet och kalasherna är något som berör var traditionalists hjärta. Jag stödjer bådas överlevnad.
  https://www.youtube.com/watch?v=fr3OJP358VI

 • Börjesson

  Varför detta vurmande för indoeuropeerna? Svenskarna har ju (på fädernet) en lite större andel ureuropeiska än indoeuropeiska anlag – och det är det förstnämnda arvet som särskiljer oss från det betydligt mer indoeuropeiska övriga Västeuropa (inklusive norrmän och danskar).

  • Manwaz

   Det du skriver är visserligen sant, men då stora delar av vår (historiska) kultur samt i princip hela vårt språk kommer från indo-europeerna får väl detta anses vara kritiska komponenter för vår identitet och att förstå oss som folk? Allt vi har från de som fanns här innan i.e är våra gener, deras arv är i övrigt förlorat.

  • Palnatoke

   Nja, man bör ju se det autosomalt och svenskarna har bland de starkaste indoeuropeiska komponenterna. Sen kan man ju inflika att fanns ett starkt genetiskt släktskap mellan de invandrande indoeuropéerna och de Cro-Magnon folk som redan bodde här. Och kulturellt är det förstås helt självklart varför vårt indoeuropeiska arv tas upp.

  • Maximus

   Trots förfallet och det etniska och kulturella självhatet i Norden och att tiden är knapp så har man ändock som nitisk nationalist tid och hjärta för utsatta folkgrupper med en ädel, vacker och enastående kultur och tradition som utsätts för grymma övergrepp och förföljelser. Det finns något ariskt över Tibet och hedniska folkgrupper på svåråtkomliga platser på jorden. Etniskt och kulturellt sätt påminner vissa av dem om germaner. Deras lynne, beteende och maner är mycket lugnare, värdigare och visare än sina aggressiva, primitiva och våldsamma grannar. Just därför slår mitt hjärta för dessa folkslag. Jag har varit Tibetaktivist länge. Det är jag stolt över.

   Bilden visar före och efter sprängningen av buddhastatyerna i Afghanistan.
   https://uploads.disquscdn.com/images/b9bf14363f1256ca2f96b4efa5cf6b5abedb9d81bc150c71ad1f866dfdd05a5d.jpg

 • Palnatoke

  Det här var nytt för mig. Mycket intressant. Tack för artikeln.

 • Utan tvekan finns det en rot av vårt folk som drog till Asien och som ser ut som oss och har snarlika myter som oss. Den ariska myten är historiens mest nedtystade och förnekade myt, men ändå så uppenbart verklig. I framtiden, när vi återfått vår självrespekt, måste vi skydda våra bröder från söder.

 • Stultus Sanctus

  ”Deras religion är av stort intresse för hedningar, bland annat avslöjar
  deras myter en del som i Norden är bortglömt om de djur som lever bland
  Yggdrasils grenar.”

  Vad de Onämnbara (den där folkgruppen som äger det mesta av medierna och storbankerna, och som kontrollerar Väst genom frimureriet) verkar dölja för oss, är att det verkar som att myten om Yggdrasil (eller rättare sagt YggdrasilS, dvs plural, då det verkar ha funnits mängder av dom), verkar ha en verklig grund (dvs ha funnits i verkligheten) för länge sedan i historiens dimmor, och därav skulle denna myt ha uppstått.

  Det verkar som att det tidigare har funnits gigantiska träd (s k megafauna), överallt på Jorden, och att de träd vi idag ser, är att likställa med grässtrån.

  Det intressanta är att det dessutom verkar som att dessa tidigare gigantiska träd, antingen blev knäckta/avbrutna (eventuellt pg a den globala kataklysm som skedde för ca 10 000 år sedan, som återförtäljes i nästan varje religiös urkund på Jorden, i bibeln t ex så benämns den vid namn Syndafloden. Vad det handlar om antagligen är att när Istiden tog slut för 10 000 år sedan, så bidrog smältande isar till landhöjningar samt gigantiska tsunamis osv och andra kataklysmer, ev extremt hårda vindar också osv), eller eventuellt t o m nedsågade vid botten (eller både och).

  En del av dessa ev träd verkar senare ha blivit mineraliserade/petrifierade/fossiliserade, och utgör idag, hör och häpna, det vi kallar för berg/bergsplatåer.

  Så varför blev de eventuellt t ex nedsågade? En del teorier är att träden ska ha använts som bränsle för gruvdrift av typen ”open mining pit”, dvs på svenska, täkt/bergstäkt, https://en.wikipedia.org/wiki/Open-pit_mining . Dessutom på en gigantisk skala. Det finns teorier om att kanjonjer och liknande formationer, många gånger inte alls är naturligt utformade, utan har bildats genom att vi själva en gång i tiden har skapat dessa, genom gruvdrift av öppen typ (googla gärna grand canyon ancient mine). Nog tycker jag mig kunna se likheter mellan kanjoner och ”open-pit mining” : https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sunrise_Dam_open_pit.jpg

  Kanske levde vi en gång i tiden i Yggdrasil-liknande samhällen, varpå förfäderna till de Onämnbara (oavsett ifall även de levde i dessa träd, eller annorstädes) lyckades dupera oss med sina kluvna ormtungor (eller lyckades kanske att tvinga oss, genom kontroll/maktcentralisering genom införande av nya religioner, likt senare i historien som i fallet med kristendomen som de verkade ha införts i Väst, genom agenten/infiltratören Paulus) till att hugga ned våra heliga hem, för att använda för gruvdrift av gigantisk skala. Denna grupp (de Onämnbara) är ju Mammon-dyrkare, och har ju en eh, vad ska man säga, näsa, för t ex silver, rubiner, guld osv (-stein, host host harkel). Och sådant finner man, just, nere i jorden, i bergen, osv, dvs genom gruvdrift.

  Notera också att myten om Yggdrasil, eller Världsträdet / Livsträdet, återfinnes ju över hela världen i antika urkunder:

  https://en.wikipedia.org/wiki/World_tree

  https://en.wikipedia.org/wiki/Tree_of_life

  Lyssna på följande 4 minuters genomgång med bilder och videoklipp, med den extremt vise negern, psykologen, kriminologen, livscoachen, och forskaren, med det passande namnet Ralph Smart, och vidga ditt sinne, rörande vad som eventuellt en gång i tiden, kan ha varit våra (numera förstörda) hem…

  https://www.youtube.com/watch?v=TnZx3UWsMYc

  Varning för kognitiv dissonans, efter att du har sett videon.

  Mvh

 • Stultus Sanctus

  Kan den moderator som tog min kommentar om Yggdrasil motivera varför den togs bort?