Kort om Dani Monserrat

Aktuellt, Ideologi, Kultur, Marxism, Musik

Vi lever i ett samhälle präglat av en besynnerlig syntes av språkpolitik och realpolitiska intressen. Så finner vi ofta att den språkpolitik som har rötter i stalinismen, där oliktänkande etiketteras som allt från ”rasister” till ”fascister” och därefter utesluts från offentligheten, används för att inskränka möjligheterna till kritik av system och etablissemang. Ett projekt som från början avsåg att använda ohederliga metoder för att utmana kapitalismen har slagit över i sin motsats, och fungerar nu som systemets vakthundar. Vilket kanske är mindre förvånande om man är medveten om det skadliga i uttrycket ”ändamålen helgar medlen”. Smutsiga och ohederliga medel påverkar både målet och utövaren.

Konspirationsteorier

Fuck Expo!
– Sebbe Staxx

Språkpolitiken med rötter i stalinismen strävar bland annat efter att förändra ordens betydelse. Ett exempel är uttrycket ”konspirationsteori”. Objektivt betyder det en teori om att det finns konspirationer, att eliter inte alltid avslöjar hela sanningen för utomstående. Man måste vara ganska naiv för att utesluta möjligheten av detta, historien tenderar också att i efterhand bekräfta riktigheten i en del konspirationsteorier.

Kopplingen mellan konspirationsteori och kritik av etablissemang och eliter är samtidigt ganska uppenbar, konspirationsteoretikern litar inte blint på makten. Det finns därför ett intresse att förändra ordets betydelse, att leda associationerna i riktning mot extremism och psykisk sjukdom. Här finns samtidigt en koppling till den postmodernitet bland annat Frederic Jameson identifierat. Den postmoderna mentaliteten präglas av oförmåga att skilja mellan djup och yta, ”det uppenbara är det verkliga”. Att det finns verkligheter bakom det uppenbara, under ytan, är svårhanterligt för det postmoderna psyket (de mer verklighetsfrämmande former av konspirationsteorier som också finns är sannolikt en reaktion på detta) .

Historiskt har språkpolitiken främst drabbat gruppen ”infödda vita män”. Idag utökas dess användningsområden, samtidigt som metoden anammas av grupper vilka förknippas med den historiska borgerligheten. Ett exempel på detta är kampanjen mot rapparen Dani Monserrat. Musikaliskt verkar han vara en ganska typisk företrädare för genren ”svensk hiphop”, han har gjort flera samarbeten med andra artister. Men Monserrat tycks även vara intresserad av alternativa beskrivningar av världspolitik och historia, bland annat de som är knutna till Vaken.se.

Men världen går att vända, nu det bara upp till oss själva
Om vi kan enas och ingen utelämnas
Pass på all ideologi, man måste tänka fritt för att bli fri

– Dani M, Agenda

Detta har lett till en serie angrepp och beskyllningar som antingen är uttryck för långt gången dumhet eller lika långt gången ohederlighet, en oförmåga att skilja mellan misstro mot etablissemang och antisemitism (i förbigående sagt en oförmåga med oavsedda konsekvenser).

Ett övertydligt exempel på denna vilja att omöjliggöra systemkritik levererar Samuel Nudel och Mathan Ravid i artikeln Dani M:s farliga propaganda. Monserrat hade skrivit något tämligen relevant:

sossarna är ett skämt! Herr Stefan ”Bilderberg” Löfven är en sann varg i fårakläder.

I en tid då många socialdemokratiska toppolitiker knutits till transnationella nätverk som Bilderberggruppen, och dessutom tar del i amerikanskt styrda krig i Tredje världen, är Montserrats one-liner konstruktiv. Inte minst då många, bland annat i Monserrats egen publik får man anta, fortfarande betraktar socialdemokratin som ett ”arbetarparti”. Hur tolkar då Nudel och Ravid kopplingen mellan Löfvén och den Bilderberggrupp det är allmänt känt att han besökte innan han blev statsminister? Att ställa frågan är att besvara den – naturligtvis genom språkpolitik. De båda herrarna skriver att man högst teoretiskt ”kan” framföra legitim kritik mot Bilderberggruppen, men mot bakgrund av att ”högerextremister” använt Bilderberg som en symbol för judisk makt och att Monserrat ”dras till” liknande miljöer är hans användande av ordet suspekt. Ergo, när Monserrat kritiserar att en socialdemokratisk partiledare besöker det hemlighetsfulla Bilderbergmötet tycks det vara ett uttryck för ”antisemitism”. Vilket i förlängningen ska innebära att Monserrat portas från bland annat P3, kort sagt det beprövade kortet yrkes- och/eller försörjningsförbud.

Nudel tycks ha ett horn i sidan på just Monserrat, men han är inte ensam. Så påstår Torbjörn Elensky i SvD att rapparen beskrev attentaten i Köpenhamn nyligen som ett false flag, ”med det enda syftet att öka hatet mot muslimer i Europa”. Läser man vad Monserrat faktiskt skrivit handlade det förvisso om ett false flag, men målet var snarare att ”öka främlingsfientligheten. Särskilt hatet mellan judar och muslimer”. Här felciterar Elensky honom tillsynes fullt medvetet, och bidrar på så vis ytterligare en aning till vårt debattklimats förstörande.

Det är dock inte bara Dani Monserrat som Elensky framställer i mörkare dager än han förtjänat. Han påstår också att den franske komikern Dieudonne ”hittat på den insinuanta variant av Hitlerhälsning som kallas ”quenelle”, där man stoppar sin högerhand från att resas hela vägen med hjälp av vänsterhanden”. I själva verket handlar det om att man med vänsterhanden visar hur långt man kan föra upp högerarmen i etablissemanget. Det hela är ganska vulgärt och mycket systemkritiskt, men det har inget med Hitler att göra.

Alltihop det styrs av 1 procent
Resten lever i fängelse
I en illusion att vi har nått att säga till om
Tänk på alla folk som dom såg till att splittra

– Dani M

Vad kan vi då dra för slutsatser av kampanjen mot en rappare som för ovanlighetens skull har en alternativ, och etablissemangskritisk, inställning till världspolitiken? Kampanjens objektiva funktion är att tysta kritiker. Samtidigt är det hela ohederligt. Nudel med flera tycks inte ha stött på företrädare för den konspiratistiska världsbilden som inte är antisemiter, men undertecknad har gjort det flera gånger. Det finns i USA en hiphopmiljö med liknande intressen som Monserrat, åtminstone en av dess medlemmar är själv av judisk börd. Som Finkielkraut och Sloterdijk visat handlar den återkommande kritiken av staten Israel för delar av ”vänstern” ofta om att israelerna numera betraktas som ”vita män”, dessutom framgångsrika sådana som befinner sig i krig. Det kan finnas inslag även av antisemitism, men det är ingen automatisk koppling. I vissa konspirationsteorier betraktas även staten Israel som en skapelse av anglo-saxiska intressen (liksom ofta staten Saudiarabien). De globala makthavarnas etniska och religiösa tillhörighet framstår för många konspirationsteoretiker som ointressant, en av utgångspunkterna är att Bilderbergare identifierar sig inte med vare sig gemene israel eller gemene svensk.

Ibland är det alltså så att när någon skriver ”Bilderberg” menar han eller hon inget annat än ”Bilderberg”. Var och en borde kunna ana frustrationen som då väcks till liv när en Nudel eller Elensky gör en avancerad språkpolitisk tolkning för att avslöja vad som ”egentligen” menas. Effekten av sådan språkpolitik är även här att omöjliggöra dialog, och att göra offentligheten en aning dummare och en aning mer förljugen. I den mån det alls påverkar antisemitismens utbredning i samhället är det också tveksamt om effekten är den avsedda.

Den hugade kan själv göra sig en bild av Monserrats världsbild genom låten Agenda:

Relaterat

SKMA – Dani M:s farliga propaganda
Torbjörn Elensky – Gammalt gift i livsfarlig ny kombination
Gaffa.se – Svensk rappare om attentaten i Köpenhamn: ’sponsrade av elit’
Samuel Nudel – P3 trivialiserar hat mot judar