Samtidigt i Brasilien…

Okategoriserade

Vi lever i en period då det såkallade ”Väst” aggressivt försöker förhindra övergången till ett nytt nomos, en multipolär och post-amerikansk värld. Det äger rum genom allt från angreppskrig till ”färgrevolutioner”, flera länder har på kort tid slagits i stycken (Libyen, Irak, Syrien et cetera). Etablerad media tar aktivt del i denna kampanj, vilken tar sig direkt farliga former. Senast jämförde brittiske Cameron den ryske ledaren Putin med Hitler, en jämförelse som hittills ofta riktats mot ledare innan deras länder angripits. Risken för global recession och ett europeiskt storkrig är just nu reell.

Samtidigt finns det även en del skäl till hopp. Historiens mullvad arbetar sakta men säkert under ytan, den strävsamma mullvaden uppmärksammas normalt inte av media (eftersom det som sker under ytan och det som går den amerikanska hegemonen emot inte bedöms ha nyhetsvärde). Vi beskrev för en tid sedan hur flera länder i Tredje världen är intresserade av att ansluta sig till BRICS, ett BRICS som då skulle bli ett ”BRICSIANSE” (den hugade läser om det här: Från BRICS till BRICSIANSE).

M

Valet i Brasilien

Det såkallade ”Väst” arbetar ofta genom att påverka andra länders inrikespolitik, med ”färgrevolutioner” och ”NGO:s” (non-governmental organizations) som välkända metoder. Länder som försöker försvara sig mot detta tenderar i etablerad media att beskyllas för diktatoriska tendenser, även om det inte är särskilt underligt att man ogärna ser att penningstarka intressen spenderar miljardbelopp för att påverka demokratiska val i andra länder.

Ett land där detta nyligen ägde rum är Brasilien, ett av BRICS-länderna och ett land med en betydande potential både ekonomiskt och geopolitiskt. Presidenten Dilma Rouseff, från Arbetarpartiet, utmanades där av en kandidat med stöd från CIA och George Soros, Aecio Neves. Om Neves vunnit valet hade BRICS-gruppen splittrats, men så blev alltså inte fallet. Istället ser vi som ovan nämnt att flera regionala stormakter uttryckt intresse för att delta i det, en positiv utveckling inte minst då den amerikanska supermakten numera tycks styras av psykopater snarare än statsmän.

Vi hittar en läsvärd artikel om det brasilianska presidentvalet här:

Wayne Madsen – Soros and CIA Suffer Huge Defeat in Brazil

b