Brian Anse Patrick – Zombology

Litteratur, Recensioner, Rekommenderat

Vi genomlever sedan flera år en zombieepidemi, inte en fysisk sådan men en kulturell. Vapentillverkare släpper särskild ”zombieammunition”, vilken blir mycket populär. Det finns zombielakan, zombieleksaker, zombiepornografi, och ständigt nya zombiefilmer och -spel. Detta är ett intressant kulturellt fenomen, vilket kan antas säga något om vår samtid. I boken Zombology, med den passande undertiteln Zombies and the Decline of the West (and Guns), ger sig Brian Anse Patrick i kast med frågan om mer exakt vad det säger. Anse Patrick är professor i Department of Communications vid University of Toledo. Han är expert på amerikansk vapenkultur, och har tidigare gett ut böckerna The Ten Commandments of Propaganda och The National Rifle Association and the Media på Arktos förlag. Patrick är en högerman, som bland annat värnar om Västerlandets kulturella och politiska arv och rätten för hederliga människor att bära vapen.

Västerlandets undergång

The zombie phenomenon represents a profound disturbance in the Western collective unconscious caused by anxieties over the decline of Western civilization.
– Brian Anse Patrick

Zombieinvasionen av kulturen är ett relativt nytt fenomen, och Anse Patrick ger en kort historik av den. Fokus ligger på vad som ligger bakom, vad alla dessa zombies säger om oss själva, vårt omedvetna och vårt samhälle. Exempelvis noterar han att zombies idag är en av få politiskt korrekta måltavlor, och att vi i en historisk jämförelse lever i ett samhälle där de döda blir icke-människor. Den tyngst vägande bakgrunden till zombieepidemin identifierar han i känslan av, och oron för, att Västerlandet befinner sig i en nedgångsperiod. Hans erfarenheter från vapenmiljön i USA gör att han noterat att många människor som aldrig tidigare varit intresserade av skjutvapen idag skaffar sig vapen och lär sig använda dem. Detta då de känner en oro och vill kunna försvara sina familjer. Zombien är å ena sidan ett psykologiskt hot, å andra sidan representerar den en framväxande sociopolitisk verklighet. Anse Patrick går igenom den västerländska fascinationen för nedgång, bland annat berör han de Gobineau och Gibbon.

Västerlandet har förlorat sitt självförtroende, samtidigt som framtiden ser mörk ut vad gäller allt från ekonomi till trygghet. Anse Patrick noterar att universiteten tagits över av människor som ”hate the West and yet have nothing to offer in its stead except programs headed by intelligentsia such as themselves.” Anse Patrick undervisar själv, och noterar att utbildningsväsendet blivit allt sämre. Resultatet, de elever han möter, blir allt mer okunniga, traderandet både av kunskaper och av den västerländska civilisationen som sådan blir allt sämre.

Anse Patrick beskriver bakgrunden till den oro för social kollaps som, delvis, ligger bakom både zombieepidemin och vapenkulturens nya medlemmar. Han tar upp sådant som ”badsaltskannibalen” som en tid stod i medialt fokus, och ordningsmaktens oförmåga att skydda människor både från kriminella och från upplopp. I zombiefilmerna spelar ofta skjutvapen en central roll som garant för överlevnad och fortsatt autonomi från den zombifierade ”massan” (därav ”and guns” i undertiteln). Anse Patrick analyserar vilka vapen som används, detta torde främst intressera den med ett specialintresse. Han utgår också från ett klassiskt europeiskt perspektiv på värdet av att kunna försvara sig, och citerar Marko Kloos:

In a truly moral and civilized society, people exclusively interact through persuasion. Force has no place as a valid method of social interaction, and the only thing that removes force from the menu is the personal firearm, as paradoxical as it may sound to some.

Z

Zombien som psykologiskt tillstånd

…it is the emptiness of their near-life experiences with which most people are all too familiar… they move from one distraction to the next – human browsers – who, like zombies depicted in the Walking Dead, are attracted to noise, scent, and light or motion.
– Brian Anse Patrick

Människors iakttagelser av tilltagande socialt sönderfall är en viktig bakgrund till zombieepidemin. En annan är psykologisk, i många avseenden zombifieras våra samhällen i detta nu. Zombien är en konsumerande, tank- och historielös varelse som rör sig i massa, en produkt av byråkratier och storföretag, snar till våldsutbrott och med bristande respekt för mitt och ditt, och det är i den riktningen våra samhällen rör sig. Anse Patrick beskriver propaganda som ”brain food”, analyserar vad välfärdsstaten lett till, den sämre utbildningen, familjens sönderfall, shoppande zombies i köpcentra, et cetera. Han analyserar också stereotyperna kring etnos och genus i zombiefilmer, och med Jung konstaterar han att Västerlandet har ett ”animus problem”. Den vita mannen framställs som antingen inkompetent eller ondskefull, vilket inte är ett normalt, balanserat tillstånd i en kultur.

Det är sammantaget en spännande kultur- och samhällsanalys från höger Anse Patrick gör. Han tar upp både Ellul och Jung, och identifierar aspekter av zombiefenomenet som erbjuder aha-upplevelser (såsom skjutvapnets centrala roll, och liknelsen med välfärdsbyråkratin). Man behöver inte instämma med honom i allt för att ha utbyte av boken, särskilt inte om man själv är intresserad av fenomenet. Boken avslutas också med en serie råd för hur man undviker att bli en zombie.

Den finns bland annat att införskaffa här: Brian Anse Patrick: Zombology

Relaterat

Joakim Fredriksson – Världskrig Z
Resident Evil – Afterlife
Odöda i fornnordisk myt
Youtubeklipp där Brian Anse Patrick intervjuas om boken