Rudyard Kipling – poem

Okategoriserade

När jag var barn var Djungelboken en av mina favoritböcker. Kipling återknyter där, medvetet eller omedvetet, till ett uråldrigt indo-europeiskt mytkomplex, med pojken som uppfostras av vargar och sedan, på sätt och vis, blir kung. Överhuvudtaget bidrar hans angloindiska bakgrund inte sällan till spännande historier, så är korta men stämningsfulla The Man who would be King mig veterligen en av mycket få berättelser som berör de till utseendet närmast europeiska hedningar som för mindre än 150 år sedan levde i delar av Afghanistan.

Kipling var också en företrädare för den världsåskådning som för inte så länge sedan ansågs fullt normal i Europa, med patriotism och en skeptisk inställning till statens explosiva tillväxt som naturliga inslag. Denna världsåskådning uttrycks på ett effektivt vis i flera av hans poem. I vår tid är dessa inspirerande och inte alldeles liberala små pärlor tillgängliga på youtube.

If

If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two impostors just the same…

– Kipling

If är en inspirerande dikt där Kipling delar med sig av en levnadsvisdom där balans och självkontroll står i centrum. Den har jämförts med den indiska Gitan, och det är mycket riktigt en indo-europeisk syn på livet han sammanfattar. Den finns tillgänglig på youtube här: If

JB

Gods of the Copybook Headings

When the Cambrian measures were forming, They promised perpetual peace.
They swore, if we gave them our weapons, that the wars of the tribes would cease.
But when we disarmed They sold us and delivered us bound to our foe,
And the Gods of the Copybook Headings said: ”Stick to the Devil you know.”

– Kipling

”Copybook headings” refererar till korta men kärnfulla ordspråk som brittiska studenter förr i tiden fick skriva ner, och Kipling hyllade i dikten Gods of the Copybook Headings dessa självklara men tråkiga visdomar. Den som ger bort sina vapen kommer att bli en slav, den som inte arbetar kommer heller inte att kunna äta, et cetera. Han ställer ”the Gods of the Market Place” mot denna hårda verklighet, gudar som lovar fred och överflöd. Den hårda verklighet Kipling här beskriver har udden riktad mot bland annat pacifistiska, feministiska och socialistiska utopier, utopier som kommer leda till att ”The Gods of the Copybook Headings with terror and slaughter return”.

Dikten finns tillgänglig på youtube här: The Gods of the Copybook Headings

Fler poem

Givande är också dikter som The Female of the Species, The White Mans Burden, Mithras och The Wrath of the awakened Saxon. Det är inte poem förenliga med den vänsterliberala världsbilden. Kipling framställer kvinnan som potentiellt både orättvis och grym, något som enligt honom gör henne dödlig i försvaret av sina barn men olämplig för den politiska sfären. Hans beskrivning av den vite mannens börda präglas av en liknande ambivalens. Å ena sidan beskrivs de koloniserade folken som ”half-devil and half-child”, å andra sidan beskrivs arbetet för att ge dem civilisationens gåvor som både kostsamt och otacksamt. Samma ambivalens präglar förövrigt vår tids syn på invandring och militära interventioner, det rör sig fortfarande om samma utgångspunkt – den vite mannens överlägsenhet och plikter. I Mithras ber Kipling att den indo-iranske guden ska lära honom att ”die aright”, poemet har föga förvånande tonsatts av Blood Axis. Wrath of the awakened Saxon antyder ett mycket obehagligt framtidsscenario vad gäller etniska relationer i Europa. Hat är något främmande för nordeuropéen, vilket förklarar varför det är här, och enbart här, massinvandring och politisk korrekthet på allvar genomförts. Men även saxaren börjar till sist hata, och Kipling skriver att ”It was not suddently bred. It will not swiftly abate. Through the chilled years ahead, When Time shall count from the date That the Saxon began to hate.” Ska man utgå från Kiplings insikter i den nordeuropeiska psykologin finns det kort sagt skäl att avbryta massinvandringsexperimentet innan de infödda på allvar börjar uppleva sig undanträngda och hotade.

Sammantaget är i varje fall den gode Rudyard och hans kärnfulla introduktioner till en tidlös världsåskådning en både intressant och inspirerande bekantskap.

Mer Kipling

The Female of the Species
The White Mans Burden
Blood Axis – Lord of Ages
The Wrath of the Awakened Saxon

Relaterat

Feral Children i indo-europeisk myt
Kalash – hedningar i Pakistan

Blandade länktips

Democracy is also a form of worship. It is the worship of Jackals by Jackasses.
– Mencken

Avslutningsvis bjuder vi på ett par läsvärda länkar från det stora landet i väst, ett land där tendenser som pågår även här har gått ännu längre. Det rör sig dels om en analys av hur den ökande ojämlikheten sammanfaller med att tidigare elitgrupper deklasseras (det rör sig om yrken som tidigare var ”nästan- elit”, lärare och liknande). Skribenten ser detta inte enbart som något negativt, eftersom det ökar sannolikheten att dessa grupper inser att det nuvarande systemet sodomerar dem oavsett hur ”tolerant” och ”antirasistiskt” det är. I likhet med Lawrence Dennis ser han den deklasserade medelklassen som en potentiellt radikal kraft. Intressant läsning, som definitivt kan tillämpas även på svenska förhållanden.

whiskeysplace – Civil War: the Uber Middle and the Rest of the Near-Elite

I USA har det korta men koncisa, och vetenskapligt underbyggda, konstaterandet att ”diversity + proximity = war” på relativt kort tid fått betydande spridning. Det har nu vidareutvecklats, till ”Diversity + Proximity = Poopytalk”. Återigen, klart läsvärt och säkert en aha-upplevelse för många.

Chateau Heartiste – Diversity + Proximity = Poopytalk