Syriska lästips

Okategoriserade

Hotet om amerikanska angrepp hänger över det syriska folkets huvuden, i uppenbar motsättning till opinionen i både USA och övriga världen, liksom mot internationell lag. Viktiga aspekter utlämnas i etablerad medias rapportering, något som gör att man inte behöver bära foliehatt för att misstänka att det USA som lagt miljarder på skuggbudgetar för att avlyssna internet också kan ha använt liknande resurser för att säkra kontrollen över den mediala rapporteringen. Mycket torde redan vara känt för läsare av Motpol, exempelvis att USA idag inte har ett självklart intresse av stabilitet utan lika gärna kan förvandla oberoende aktörer till ”failed states”. Om det relativt sekulariserade och mångetniska Syrien som ingår i shia-axeln med Iran, Irak och Hizbollah förvandlas till ett helvete på Jorden, med etnisk rensning, misär och kaos kan det kort sagt vara strategiskt värdefullt för Washington och hennes lierade i bland annat Riyadh, Ankara och Tel Aviv.

Dugin om det geopolitiska sammanhanget

Putin cannot step aside; he cannot give up Assad, because this would mean the geopolitical suicide of Russia. Maybe we are right now in the major crisis of modern geopolitical history.
– Dugin

I takt med att de amerikanska hoten om angrepp blivit mer konkreta har också Rysslands inställning hårdnat. Bakgrunden till detta beskrivs av Aleksander Dugin i en intervju med Manuel Ochsenreiter. I USA:s intresse ligger Syriens undergång som suverän stat i shia-axeln, men detta är oförenligt med Rysslands intressen. Detta då nästa steg efter Syrien är ett angrepp på Iran och ryska Kaukasus. Intervjun med Dugin återfinns här:

What will Russia do?

Påven och de kristna i Syrien

The Al-Qaeda-linked Nusra Front and its allies first attacked Maaloula, which is located just north of Damascus, on Wednesday. The village is considered a symbol of Christianity in Syria, with many inhabitants there speaking Aramaic, an ancient language spoken by Jesus Christ. There were reports of Islamist attacks on Christian churches after the initial advance.
– Russia Today

För närvarande rasar strider i det urgamla kristna samhället Maloula, som invaderats och beskjuts av jihadister på rebellsidan. Om detta nämns inget i etablerad media, men det illustrerar de kristnas situation i konflikten. Amerikansk geopolitik i Mellanöstern utgår inte sällan från en allians med militanta islamister, det kaos som följer i politikens spår har också inneburit svåra umbäranden för de kristna minoriteterna. De kristnas öde i Irak visar vad som kan vänta de kristna även i Syrien, där halshuggningar av präster och etnisk rensning redan ägt rum.

Påven har tagit avstånd från amerikanska angrepp mot Syrien, vilka beskrivs som ”kontraproduktiva”, och katolska företrädare i USA har skrivit brev till de politiker som ska rösta om ett möjligt angrepp. Den kristna vinkeln har dock fått mycket begränsat utrymme i etablerad media, kanske för att det inte är lika lätt att vinna stöd för ett krig som nu i praktiken riktar sig mot en kristen minoritet och för saudisk-stödda islamister.

Russia Today – Jihaddists re-take historic Syrian Christian village as stand-off continues
Voltairenet – Intervju med jesuiternas överhuvud , fader Adolfo Nicolas – Who gave the United States or France the right to act against the Syrian people ?

Thierry Meyssan om bevisen

Man kan avslutningsvis nämna att Thierry Meyssan, mannen bakom Voltairenet, ifrågasätter att den syriska regeringen överhuvudtaget ligger bakom användandet av kemvapen. Istället bedömer Meyssan att det rör sig om en ”false flag-operation”, rentav att flera av de döda barnen som setts är identiska med de alawitiska barn som tidigare kidnappats från Latakia av rebeller i samband med en massaker. Detta är svårt att bedöma för en utomstående, den som så önskar kan läsa mer om det på Voltairenet här:

Western rationality
U.S. Military Intelligence Involved in Chemical Attack in Syria

Sammantaget är det alltså föga hedervärda motiv som ligger bakom den amerikanska politiken i Mellanöstern och etablerad medias rapporter lämnar osannolikt mycket övrigt att önska, men samtidigt finns det också skäl till hopp då opinionen mot ännu ett amerikanskt krig är stor både i USA och världen i övrigt.

Vidare läsning

Andra perspektiv på Syrien
Minne och repetition i utrikespolitiken
Amerikansk geopolitik och Mellanösterns kristna