Lästips: Counter-Currents Carl Schmitt-special

Okategoriserade

Carl Schmitt tillhör 1900-talets stora politiska teoretiker, och har anammats både av det antiliberala läger där han hör hemma och av representanter för en bredare definierad vänster som Telos och Chantal Mouffe. I anslutning till hans födelsedag den 11 juli har amerikanska Counter-Currents publicerat flera översättningar av Schmitts artiklar till engelska. Artiklarna är av värde även för en svensk läsare.

Neutrality According to International Law & National Totality

The more a nation thinks of itself and recognizes its own singularity and also its limitations, the more it comes to respect the singularity and the limits of other nations.
– Schmitt

I denna artikel från 1938 återknyter Schmitt till sin distinktion mellan demokratisk och liberal stat, en distinktion som påminner om libertarianer som Kuehnelt-Leddihn. Han beskriver den demokratiska staten som totalitär, men inte i den negativa mening ordet idag har. Tvärtom menar han att den självmedvetna staten är ett mindre hot mot freden, vars bevarande är centralt för Schmitt, än stater som styrs av övernationella och universalistiska idéer. Han tar här upp relationen mellan neutralitet, ”indirekt makt”, och övernationella institutioner som Nationernas Förbund, i en artikel som är läsvärd även idag. Den hugade kan här utan problem byta ut Nationernas Förbund mot det amerikanska imperiet och dess politik mot självmedvetna stater (exempelvis Iran och Venezuela).

Artikeln hittar vi här:

Neutrality According to International Law & National Totality

Further Development of the Total State in Germany

… this “depoliticization" is a practical political material that is used to avoid unpleasant problems and defer necessary changes, to preserve an absurd status quo and let all determination to bring about a change fizzle out.
– Carl Schmitt

Schmitts andra artikel, från 1933, är av intresse i en era som kännetecknas av avpolitisering, konkurrerande partier och framväxten av teknokratier i stil med eurokratin. Han utvecklar där definitionen av den totala och genuina staten, och ställer den mot den stat som vill invadera varje sfär, ”a state which knows no state-free sphere anymore, because generally it cannot make any distinctions any longer”. Den genuina staten känner sina vänner och fiender, men den känner också sina begränsningar. Den icke-genuina staten domineras istället av totala partier och deras intressen, och i processen tvingas den av dem att invadera och subventionera alla delar av det sociala livet. Schmitt noterar att sådana partier inte är kapabla att representera folkviljan, istället måste folket välja mellan ett antal totala program (röstar du exempelvis på Vänsterpartiet för att du vill ha ökad jämlikhet så får du massinvandring på köpet). Artikeln är alltså högintressant för dem som är kritisk till partiväsendet och den allmänna avpolitiseringen, då Schmitt visar hur dessa tendenser leder till mindre folkstyre.

Artikeln hittar vi här:

Further Development of the Total State in Germany

The Way to the Total State

In every modern state, the distinction between state and economy emerges as the real issue of the current, direct questions of internal policy. They can no longer be answered by means of the old liberal principle of unqualified non-interference and unrestricted non-intervention.
– Carl Schmitt

Den tredje artikeln, från 1931, berör relationen mellan stat och samhälle. Schmitt beskriver hur staten under 1800-talet kunde tillåta religion och ekonomi att vara, i hög grad, autonoma sfärer och hur konstitutionen utgick från en dualitet mellan stat och samhälle. Under det liberala 1800-talet försökte man minska staten till det allra mest nödvändiga. Men tendensen därefter har varit att distinktionen istället står mellan stat och ekonomi, med framväxten av den ekonomiska staten eller välfärdsstaten. Stat och ekonomi har vuxit ihop. Tidigare hade staten rätt till en viss del av den nationella ekonomin, att förbruka på militär och administration, men idag kontrollerar staten i hög grad ekonomin ”as a participant in and new distributor of the national revenue, as producer, consumer, and employer, as a result of the close connection between financial economy and national economy, and as a result of the strong increase both in the needs of the state and in state revenue.” Man kan här återknyta till kritiker av den nya situationen, där stat och marknad dominerar och där samhället tycks försvinna. Det är en värdefull artikel, där Schmitt beskriver hur en revolution ägt rum samtidigt som begreppen för att förstå det politiska är desamma som innan.

Artikeln hittar vi här:

The Way to the Total State

Sammantaget är det tre läsvärda artiklar, där Schmitt visar hur man kan använda hans olika begrepp för att förstå det politiska. Vi befinner oss idag också i en tid av förändring, men hans begrepp och analyser är av stort värde även för att förstå den.

Relaterat Carl Schmitt

Carl Schmitt – Legalitet och legitimitet
Carl Schmitt – Land och hav
Carl Schmitt och parlamentarismens kris
Anark: Carl Schmitt och det politiska fiendebegreppet, del 1
Det politiska som subversivt begrepp
Carl Schmitt och suveränen
Carl Schmitt och det politiska