Kort om Jüngergate

Okategoriserade

I dagarna har vi kunnat läsa hur ett uteslutningsärende öppnats avseende Patrik Ehn, en av Västsveriges ledande sverigedemokrater. Han hotas nu av uteslutning ur partiet på grund av ”ideologiskt avvikande åsikter”. På något vis har kommunikationen kring detta hamnat i Expos händer, vilket återigen bekräftar att det är en privat underrättelsetjänst som finansieras av skattemedel. Detta är i sig en större nyhet än att Ehn hotas av uteslutning, men betraktas som fullt normalt av etablerad media.

Vad gäller Ehns ”avvikelser” skriver medlemsutskottet enligt Expo följande:

”Det har även kommit MU tillkänna att du haft problem med den "etniska sammansättningen", att du hyllat Lars Emanuelsson, att du hyllat A Handbook of Traditional Living, att du länkat till motpol och att du beskriver rörelser som NPD, BNP och andra rörelser i en förhållandevis positiv anda"

Ehn anklagas också för att rekommendera läsning av Ernst Jünger, den tyske författaren och konservative antinazisten. Han menar själv att anklagelserna är ogrundade och att han sannolikt kommer sitta kvar, men sammantaget ger det ändå en besk eftersmak. Att det skulle vara ett problem att läsa Jünger är något som är nytt, europeiska statsmän som Mitterand och Kohl hade honom som favoritförfattare utan att drabbas av anklagelser om ideologiskt avvikande. Den som anser motsatsen är antingen politiskt korrekt gränsande till det debila eller i allvarlig avsaknad av allmänbildning, alternativt en kombination av dessa två.

Det hela illustrerar två problem i den moderna politiken. Dels saknas det normalt en idédebatt, debatten utgår istället från ett ”sunt förnuft” som i grunden är identiskt med ett liberalt status quo. Detta är synnerligen uppenbart när det gäller SD, och förklaringen till att partiet sedan länge saknar en egen tidskrift (utöver Avpixlat, som man inte kan stå för). Partiet återknyter varken till historiska svenska eller samtida europeiska intellektuella, och när det görs leder det alltså till problem. Detta då snart sagt alla intellektuella som inte godkänts av 1968-vänstern har ”kopplingar” av ett eller annat slag. Ett parti med intellektuell stake och hederlighet kan tolerera detta, skilja agnarna från vetet vad gäller exempelvis Jünger eller Motpol och med en enkel brasklapp konstatera att ”vi står inte bakom allt i sammanhanget, men just detta är värdefullt”. Så fungerar vuxna människor. Så fungerar däremot inte politiskt korrekta partier eller media.

Dels illustrerar det inträffade den snedrekrytering som sker till politiska partier idag. Det är sällan de bästa som söker sig till dem, tvärtom är det ofta de olämpliga. Detta drabbar även SD, och innebär att antalet karriärister, företrädare för särintressen och liknande riskerar att nå en kritisk massa. Undertecknad har följt Patrik Ehn till och från under ett antal år, och har fått intrycket av att han varken är främlingsfientlig eller avviker från SD:s ideologiska grund. Däremot är han en duglig regionalpolitiker och har en god intellektuell grund att stå på. Att i det läget öppna ett uteslutningsärende på grunder som de ovan nämnda är självskadebeteende, och ett säkert sätt för ett parti att förlora respekt. Vi är många som följer uteslutningsärendet, och vår bild av SD kommer påverkas av det.

Vidare läsning

Fria Tider – Patrik Ehn hotas av uteslutning

Fria Tider – Internetstorm mot planerna på att utesluta Patrik Ehn

Folkhemmet 031 – Ehns gamla blogg